Uchovávání údajů

Ovládací prvky uchovávání údajů ve službě Google Analytics umožňují nastavit dobu, po které se uchovávané údaje o uživatelích a o událostech automaticky vymažou ze serverů této služby.

Uchovávání údajů o uživatelích a událostech

Doba uchovávání platí pro údaje týkající se uživatelů a událostí spojené se soubory cookie, identifikátory uživatelů (např. User ID) a identifikátory pro účely reklamy (např. soubory cookie DoubleClick, inzertní ID systému Android nebo identifikátor pro inzerenty v zařízeních Apple).

Standardní agregované přehledy Google Analytics ovlivněny nejsou. Údaje o uživatelích a událostech spravované tímto nastavením jsou potřeba pouze v případě, že využíváte některé pokročilé funkce, jako je používání vlastních segmentů v přehledech nebo vytváření neobvyklých vlastních přehledů.

Na data o událostech a uživatelích shromažďovaná v Google Analytics se vztahují nastavení pro dobu uchování a pro reset údajů o aktivitě uživatelů. Pokud však daný uživatel po dobu 6 měsíců nevykáže žádnou aktivitu, služba Google Analytics ve výchozím nastavení některé uživatelem zadané údaje smaže.

Můžete zvolit dobu, po kterou bude služba Analytics údaje uchovávat, než je automaticky smaže. U webových služeb máte na výběr z těchto možností:

 • 14 měsíců
 • 26 měsíců
 • 38 měsíců
 • 50 měsíců
 • bez omezení (automatický konec platnosti není nastaven)

U služeb typu aplikace a web můžete zvolit možnost 2 měsíce nebo 14 měsíců.

U beta verzí služeb typu aplikace a web je uchovávání údajů po dobu 14 měsíců stále ve vývoji. V současnosti lze data uchovávat jen po dobu 2 měsíců. Vyberete-li uchovávání údajů po dobu 14 měsíců, začne toto nastavení platit pro data o událostech, která jsou v systému aktivní, až bude funkce k dispozici.

Po skončení doby uchování jsou údaje jednou za měsíc automaticky mazány.

Pokud dobu uchovávání zkrátíte, budou veškeré dotčené údaje vymazány během následujícího měsíčního zpracování. Když tedy například změníte dobu uchovávání z 26 na 14 měsíců, vymažou se během následujícího měsíčního zpracování veškeré údaje starší než 14 měsíců.

Prodloužení doby uchovávání nebo volba možnosti bez omezení (automatický konec platnosti není nastaven) však nemá vliv na data, která jste shromáždili předtím. Například údaje získané při nastavené době 14 měsíců budou odstraněny po 14 měsících poté, co byly shromážděny, i když změníte dobu uchovávání na 26 měsíců.

Změna doby uchovávání se vždy v Analytics projeví až po 24 hodinách. Během této doby můžete změnu zrušit a údaje zůstanou zachovány.

Pokud pro neagregované přehledy používáte časové období delší, než je vaše doba uchování, nebudou data pro část období překračující dobu uchování v přehledech viditelná. Pokud například nastavíte dobu uchování na 14 měsíců a použijete období 14 měsíců + 1 den, nebudou údaje pro onen 1 den navíc v přehledech k dispozici.

Resetování při nové aktivitě

Když zapnete tuto možnost, doba uchovávání identifikátoru uživatele se resetuje při každé nové události daného uživatele. (Datum konce platnosti se tedy nastaví na aktuální datum zvýšené o dobu uchovávání.) Pokud je například doba uchovávání údajů nastavena na 14 měsíců, ale uživatel zahájí novou návštěvu každý měsíc, jeho identifikátor se při tom pokaždé obnoví a nikdy nedosáhne 14měsíční expirace. Jestliže uživatel před uplynutím doby uchovávání žádnou novou návštěvu nezahájí, jeho údaje se vymažou.

Pokud nechcete při nové aktivitě uživatele dobu uchovávání jeho identifikátoru resetovat, tuto možnost vypněte. Data spojená s identifikátorem uživatele se po uplynutí doby uchovávání automaticky vymažou.

Nastavení možností

Abyste mohli tyto možnosti nastavit, musíte mít u dané služby oprávnění k úpravám.

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics..
 2. Klikněte na položku Správce a přejděte ke službě, kterou chcete upravit.
 3. U webových služeb: ve sloupci SLUŽBA klikněte na Údaje o měření > Uchovávání dat.
  U služeb typu aplikace a web: ve sloupci SLUŽBA klikněte na Nastavení dat > Uchovávání dat.
 4. Uchovávání údajů o uživatelích: vyberte požadovanou dobu uchování.
 5. Resetovat při nové aktivitě: pomocí přepínače buď zapněte, nebo vypněte.
 6. Klikněte na Uložit.

Uchovávání údajů a metrika Uživatelé

Od února 2018 jsme přidali metriku Uživatelé do mnoha dalších přehledů. Vzhledem k tomu, že tato metrika je v takových přehledech nová, nemáme její agregovaná data pro všechny tyto přehledy za celou dobu. To může ovlivnit historické přehledy: pro dřívější období, než jsme pro danou metriku začali agregovat data, můžete u počtů uživatelů vidět nuly.

Pro služby 360 jsme začali agregovat data 1. května 2016 a pro standardní služby pak 1. září 2016.

Toto ovšem nemá vliv na Přehled publika, který uživatelská data agreguje již mnohem delší dobu.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?