Запазване на данни

Контролите за запазване на данните в Google Анализ Ви дават възможност да посочите колко време да се съхраняват данните на ниво потребители и на ниво събития, преди да се изтрият автоматично от сървърите на услугата.

Запазване на данни за потребители и събития

Периодът на запазване се отнася за данни на ниво потребители и на ниво събития, които са свързани с „бисквитки“, идентификатори на потребителите (напр. User-ID) и идентификатори за рекламиране (напр. „бисквитки“ на DoubleClick, идентификатор за рекламиране за Android [AAID или ID за рекламиране], идентификатор за рекламодатели на Apple [IDFA]).

Периодът на запазване и контролите за нулиране на потребителската активност обхващат данните за събитията и потребителите, съхранявани от Google Анализ, но някои свързани с потребителите данни (като възраст, пол, интереси) стандартно се изтриват от услугата, след като даденият потребител не е бил активен шест месеца или след два месеца неактивност за собственост в Google Анализ 4.

Можете да изберете колко време Анализ да запазва данните, преди да ги изтрие автоматично.

Максималният период от време, през който Анализ ще запазва данните от сигналите от Google, е 26 месеца, независимо какви са настройките Ви. По подразбиране валидността на данните за вход с Google изтичат след 26 месеца. Ако обаче настройката на Анализ за запазване на данни е зададена за срок, по-кратък от 26 месеца, данните за вход с Google ще спазят по-краткия период от време.

Собствености в Google Анализ 4

За собствености в Google Анализ 4 можете да зададете периода на запазване на данните на ниво потребител на:

 • 2 месеца;
 • 14 месеца.

Този период на запазване се отнася и за данните за реализациите.

За всички други данни за събития можете да зададете запазване на:

 • 2 месеца;
 • 14 месеца;
 • 26 месеца (само за 360);
 • 38 месеца (само за 360);
 • 50 месеца (само за 360).

Научете повече за опциите за запазване на данни в Анализ 360

Двумесечният период на запазване винаги се прилага към данните за възраст, пол и интерес независимо от настройките Ви.

Когато увеличите периода на запазване, той се прилага към данните, които вече сте събрали.

Големите и свръхголемите собствености са ограничени до 2 месеца.

Имайте предвид, че настройката за запазване на данни не засяга стандартните обобщени отчети (включително основни и вторични величини) в собствеността Ви в Google Анализ 4 дори ако създавате сравнения в отчетите. Засягат се само изследвания и отчети за фуниите.

Собствености в Universal Analytics

За собствености в Universal Analytics настройката се прилага за данни на ниво потребители и на ниво събития. Можете да изберете:

 • 14 месеца;
 • 26 месеца;
 • 38 месеца;
 • 50 месеца;
 • да не изтича автоматично.
Ако обаче увеличите периода на запазване или го промените на Да не изтича автоматично, това няма да засегне данните, които вече сте събрали. Например данните, събрани, когато е бил в сила период от 14 месеца, ще бъдат изтрити 14 месеца след събирането им дори ако промените периода на запазване на 26 месеца.

Имайте предвид, че стандартното обобщено отчитане за Google Анализ не е засегнато. Данните за потребителите и събитията, управлявани от тази настройка, са нужни само когато използвате определени разширени функции, като прилагане на персонализирани сегменти към отчети или създаване на необичайни персонализирани отчети.

Намаляване или увеличаване на периода на запазване

Когато периодът на запазване за набор от данни приключи, те се изтриват автоматично веднъж месечно.

Ако намалите периода на запазване, засегнатите данни ще бъдат изтрити при следващата месечна процедура. Ако например промените периода от 26 месеца на 14 месеца, по-старите от 14 месеца данни ще бъдат изтрити при процедурата през следващия месец.

Ако увеличите периода на запазване или го промените на Да не изтича автоматично за собственост в Universal Analytics, това няма да засегне данните, които вече сте събрали. Например данните, събрани, когато е бил в сила период от 14 месеца, ще бъдат изтрити 14 месеца след събирането им дори ако промените периода на запазване на 26 месеца.

Ако увеличите периода на запазване за собственост в Google Анализ 4, промяната се прилага към данни, които вече сте събрали и които още не сте изтрили.

Когато промените периода на запазване, Анализ изчаква 24 часа, преди да задейства промяната. През това време можете да върнете периода към предишната му стойност и данните Ви няма да бъдат засегнати.

Ако използвате период от време за необобщени отчети (напр. „Изследвания“ в Google Анализ 4), който е по-дълъг от периода на запазване, тогава данните за това допълнително време не се виждат в отчетите. Ако например зададете запазване 14 месеца и използвате период от 14 месеца + 1 ден, тогава данните за допълнителния 1 ден не са налице в отчетите Ви.

Когато големите собствености надхвърлят ограниченията за събиране на събития

Когато стандартна собственост стане голяма или собственост в Анализ 360 стане свръхголяма, периодът за запазване на данни на ниво събитие автоматично се намалява на 2 месеца, а данните на ниво събитие, по-стари от 2 месеца, стават недостъпни и се изтриват за постоянно.

Ако собствеността е напът да достигне тези ограничения въз основа на седмичния обем събития, Анализ ще изпрати предупредителен имейл до всички администратори на собствеността. Когато ограничението бъде достигнато, Анализ ще изпрати друг имейл до всички администратори на собствеността с известие, че периодът за запазване на данни е намален.

Между тези две известия можете да намалите броя на подлежащите на таксуване събития, изпращани до собствеността в Google Анализ 4, за да останете в рамките на текущите ограничения за размера на собствеността си и да запазите по-дългия период за запазване на ниво събитие. Ако сте получили предупреждение за собственост без парично заплащане, можете също да надстроите до Анализ 360, за да получите достъп до по-високи ограничения.

Повторно задаване при нова активност

Когато включите тази опция, периодът на запазване за идентификатора на потребителя ще се задава повторно при всяко ново събитие от този потребител (така датата му на изтичане на валидността ще бъде равна на текущата дата плюс периода на запазване). Ако например периодът на запазване е 14 месеца, но даден потребител започва нова сесия всеки месец, неговият идентификатор се опреснява всеки месец и никога не достига срока за изтичане след 14 месеца. Ако потребителят не започне нова сесия до края на периода на запазване, данните за него се изтриват.

Ако не искате периодът на запазване за идентификатора на потребителя да се задава повторно при нова негова активност, изключете тази опция. Данните, свързани с идентификатора на потребителя, ще се изтрият автоматично след края на периода на запазване.

Функцията за повторно задаване се прилага само за данни на ниво потребители.

Задаване на опциите

За да зададете тази опция за собственост в Google Анализ, трябва да имате роля на редактор.
 1. За собствености в Universal Analytics: В графата СОБСТВЕНОСТ кликнете върху Проследяваща информация > Запазване на данни.
  За собствености в Google Анализ 4: в графата СОБСТВЕНОСТ кликнете върху Настройки за данните > Запазване на данни.
 2. За собствености в Universal Analytics: Запазване на данни за потребители и събития: изберете желания период на запазване.
  За собствености в Google Анализ 4: Запазване на данните за събития: изберете желания период на запазване.
 3. За собствености в Universal Analytics: Повторно задаване при нова активност: поставете превключвателя във включено или изключено положение.
  За собствености в Google Анализ 4: Повторно задаване на потребителските данни при нова активност: поставете превключвателя във включено или изключено положение.
 4. Кликнете върху Запазване.

Запазване на данни и показателят „Потребители“

От февруари 2018 г. добавихме показателя „Потребители“ към още много отчети. Тъй като той е нов в тях, нямаме обобщени данни за него във всички тези отчети от самото начало. Това може да повлияе върху отчетите Ви за минали периоди: може да виждате нули за броя потребители в периодите, преди да имаме обобщени данни за този показател.

Започнахме да обобщаваме данните за собственостите в Анализ 360 на 1 май 2016 г., а за стандартните собствености – на 1 септември 2016 г.

Това обаче не се отразява върху отчета „Общ преглед на аудиторията“, за който от много по-отдавна се обобщават данни за потребителите.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню