Tento článok sa týka platformy Universal Analytics. Ak používate novú generáciu platformy Google Analytics, pozrite si sekciu vlastníctva Google Analytics 4 v tomto centre pomoci.

Prepojenie účtov Analytics 360 a Campaign Manager 360

Táto funkcia je k dispozícii iba v službe Analytics 360, ktorá je súčasťou súpravy služieb Google Marketing Platform.
Ďalšie informácie o súprave služieb Google Marketing Platform
Obsah tohto článku:

Prepojenie

Prepojením vlastníctiev v službe Analytics 360 a inzerentov v službe Campaign Manager 360 získate možnosť vytvárať a spravovať prepojenia v účte správcu v službe Analytics 360.

Vytvorením prepojení predvolene povolíte import údajov z kampaní v službe Campaign Manager 360 (zobrazenia a kliknutia) a údajov o nákladoch do služby Analytics 360.

Automatické značkovanie koncových webových adries sa implementuje automaticky.

S jedným vlastníctvom v službe Analytics 360 môžete prepojiť viacerých inzerentov v službe Campaign Manager 360. Rovnako môžete prepojiť jedného inzerenta v službe Campaign Manager 360 s viacerými vlastníctvami v službe Analytics 360. Proces prepojenia je potrebné zopakovať pre každé vlastníctvo v službe Analytics 360.

Každé prepojenie medzi inzerentom v službe Campaign Manager 360 a vlastníctvom v službe Analytics 360 je uvedené ako samostatná položka a môžete ho spravovať osobitne.

Pripomenutie: Ak prepojíte účty, autorizovaní používatelia služieb Analytics a Campaign Manager 360 si budú môcť prezerať údaje z oboch služieb.

Podmienky

Skôr ako budete môcť prepojiť vlastníctva v službe Analytics 360 s inzerentmi v službe Campaign Manager 360, musíte aktivovať funkcie na vytváranie prehľadov reklamy.

Na vytvorenie prepojení potrebujete tiež nasledujúce povolenia v službách Analytics 360 a Campaign Manager 360. Ak máte všetky nasledujúce povolenia, postupujte podľa týchto pokynov.

Ak nemáte všetky nasledujúce povolenia, ale vo vlastníctve v službe Analytics 360 máte rolu redaktora, môžete správcovi poslať automatickú žiadosť o schválenie prepojenia týkajúcu sa identifikátora konfigurácie funkcie Floodlight pre inzerenta, ktorého chcete prepojiť.

Vytvorenie

Na vytvorenie prepojení potrebuje ten istý používateľ (rovnaká e‑mailová adresa) tieto povolenia:

 • Analytics 360: rolu redaktora na úrovni účtu alebo vlastníctva pre vlastníctvo, ktoré chcete prepojiť;
 • Campaign Manager 360: akúkoľvek rolu používateľa, ktorá zahŕňa možnosť Floodlight: úplný prístup pre inzerenta, ktorého chcete prepojiť.

Úprava

Ak chcete upraviť rozšírené nastavenia (import údajov o kampaniach a nákladoch zo služby Campaign Manager 360), ten istý používateľ (rovnaká e‑mailová adresa) potrebuje nasledujúce povolenia:

 • Analytics 360: rolu redaktora na úrovni účtu alebo vlastníctva pre vlastníctvo, ktoré chcete prepojiť;
 • Campaign Manager 360: akúkoľvek rolu používateľa, ktorá zahŕňa možnosť Floodlight: úplný prístup pre inzerenta, ktorého chcete prepojiť.

Na úpravu názvu prepojenia a toho, ktoré zobrazenia v účte Analytics 360 sú prepojené, potrebujete iba nasledujúce povolenie:

 • Analytics 360: rolu redaktora pre účet alebo vlastníctvo, v ktorom je prepojenie vytvorené.

Odstránenie

Na odstránenie prepojení potrebujete iba nasledujúce povolenie:

 • Analytics 360: rolu redaktora pre účet alebo vlastníctvo, v ktorom je prepojenie vytvorené.

Ak chcete vytvoriť prepojenia medzi vlastníctvami v službe Analytics 360 a inzerentmi v službe Campaign Manager 360, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Analytics 360.
 2. Kliknite na položku Správca a prejdite na účet a vlastníctvo, ktoré chcete prepojiť.
 3. V stĺpci Vlastníctvo kliknite na Google Marketing Platform > Prepojenie účtu Campaign Manager 360.
 4. Kliknite na + Nové prepojenie služby Campaign Manager 360 Prepojiť. Zobrazí sa zoznam inzerentov, ktorí ešte neboli prepojení a pre ktorých máte povolenia správcu.
  Ak sa nezobrazujú žiadni inzerenti, môžete použiť 2. možnosť prepojenia (nižšie) a odoslať žiadosť o prepojenie správcovi v službe Campaign Manager 360.
 5. Vyberte každého inzerenta, ktorého chcete prepojiť s aktuálnym vlastníctvom v službe Analytics 360, a kliknite na Pokračovať.
 6. V poli Názov prepojenia zadajte požadovaný názov prepojenia.

  Pripomíname, že ak prepojíte viacerých inzerentov, Analytics 360 vytvorí viacnásobné prepojenie s rovnakým názvom prepojenia. Názvy jednotlivých prepojení však môžete neskôr upraviť.

  V sekcii Prepojené zobrazenia vyberte zobrazenia prehľadov v službe Analytics 360, ktoré chcete prepojiť. Predvolene nie sú vybraté žiadne zobrazenia. Vyberte aspoň jedno zobrazenie.

  Automatické značkovanie sa aktivuje automaticky, keď uložíte skupinu prepojení. Analytics 360 tak dokáže spojiť relácie s kampaňami Campaign Manager 360. Hodnoty pre zdroj/médium sú nastavené na dfa/cpm.
 7. Voliteľne aktivujte časť Rozšírené nastavenia začiarknutím políčok vedľa jednotlivých nastavení importu alebo exportu.
 8. Kliknite na Vytvoriť prepojenia.

2. možnosť prepojenia: v službe Analytics 360 máte iba požadované povolenie

Ak chcete odoslať žiadosť o prepojenie vlastníctva v službe Analytics 360 s inzerentom v službe Campaign Manager 360, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Analytics 360.
 2. Kliknite na položku Správca a prejdite na účet a vlastníctvo, ktoré chcete prepojiť.
 3. V stĺpci Vlastníctvo kliknite na Google Marketing Platform > Prepojenie účtu Campaign Manager 360.
 4. Kliknite na + Nové prepojenie služby CM360.
 5. V sekcii Inzerenti v službe Campaign Manager 360 vyberte Ostatní inzerenti.
 6. Zadajte identifikátor konfigurácie funkcie Floodlight v službe Campaign Manager 360 a e‑mailovú adresu správcu v službe Campaign Manager 360.
  • Zadať môžete iba jeden identifikátor konfigurácie funkcie Floodlight na riadok. Kliknutím na Pridať vytvoríte ďalší riadok.
  • Môžete odoslať viacero e‑mailových adries v jednom riadku a oddeliť ich čiarkami.
  Nájdenie identifikátora konfigurácie funkcie Floodlight

  Váš identifikátor konfigurácie funkcie Floodlight sa vo väčšine prípadov zhoduje s vaším číslom inzerenta v službe Campaign Manager 360, ktoré sa zobrazuje v hornej časti účtu Campaign Manager 360.

  Location of Advertiser ID

  Ak však používate zdieľanú konfiguráciu, identifikátor konfigurácie funkcie Floodlight sa zhoduje s číslom nadradeného inzerenta, ktoré sa zobrazuje na karte Floodlight configuration (Konfigurácia funkcie Floodlight) v účte Campaign Manager 360. Ak zdieľate konfiguráciu s nadradeným inzerentom, Campaign Manager 360 zobrazí správu „This configuration is shared with parent advertiser…“ (Táto konfigurácia je zdieľaná s nadradeným inzerentom…).

  Location of Parent Advertiser ID
 7. Kliknite na Pokračovať.
 8. V sekcii Konfigurácia prepojenia skontrolujte a upravte nastavenia určujúce to, ktoré údaje sú zahrnuté do prepojenia – údaje prehľadov a údaje o nákladoch.
  Tieto nastavenia:
  • sa budú vzťahovať na všetky žiadosti o prepojenie, ak sú vyššie zadaní viacerí inzerenti;
  • budú zahrnuté do žiadosti o schválenie, ktorá sa odošle správcovi v službe Campaign Manager 360. Správca v službe Campaign Manager 360 nebude môcť tieto nastavenia zmeniť. Keď správca prepojenie schváli, tieto nastavenia už nemožno zmeniť. Ak ich budete chcieť zmeniť, budete musieť prepojenie odstrániť a odoslať novú žiadosť o prepojenie.
 9. Kliknite na Odoslať žiadosť o prepojenie.
  Poznámka: Odoslaním tejto žiadosti o prepojenie účtu vyjadrujete súhlas so zdieľaním svojej e‑mailovej adresy alebo svojho mena so správcom účtu Campaign Manager 360.
 10. Po prečítaní pokynov vo vyskakovacom okne kliknite na Hotovo.

Nespracované žiadosti

Všetky žiadosti o prepojenie sa pridávajú do novej tabuľky Nespracované žiadosti v sekcii Správca > Vlastníctvo > Google Marketing Platform > Prepojenie účtu Campaign Manager 360. Pomocou tabuľky Nespracované žiadosti môžete:

 • Odstrániť žiadosť: Týmto úkonom sa zruší žiadosť o prepojenie. Správcovia v službe Campaign Manager 360 mohli dostať e‑mail so žiadosťou o prepojenie, no ak kliknú na odkaz v e‑maile, nezobrazí sa im nič.
 • Skopírovať prepojenie: Pri tomto úkone získate webovú adresu žiadosti, pomocou ktorej môže správca v službe Campaign Manager 360 schváliť alebo zamietnuť danú žiadosť. Túto webovú adresu môžete odoslať priamo svojmu partnerovi v službe Campaign Manager 360.

Vaša žiadosť o prepojenie sa automaticky odstráni:

 • ak má 30 dní stav Čaká na schválenie,
 • ak má 30 dní stav Zamietnutá,
 • ak má stav Schválené bez akejkoľvek ďalšej akcie v priebehu 60 dní.

Schválené žiadosti

Ak správca v službe Campaign Manager 360 schváli vašu žiadosť, dostanete e‑mail. Prepájanie dokončite vykonaním nasledujúcich krokov.

 1. V tabuľke Nespracované žiadosti kliknite na Dokončiť prepájanie.
 2. V poli Názov prepojenia zadajte želaný názov prepojenia.
 3. V sekcii Prepojené zobrazenia vyberte zobrazenia prehľadov služby Analytics 360, ktoré chcete prepojiť.
 4. Kliknite na Vytvoriť prepojenie.

Po vykonaní týchto krokov sa prepojenie odstráni z tabuľky Nespracované žiadosti a presunie sa do tabuľky Prepojené účty.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false