Łączenie Analytics 360 i Campaign Managera

Ta funkcja jest dostępna tylko w Analytics 360, części Google Marketing Platform.
Więcej informacji o Google Marketing Platform
Tematy w tym artykule:

Informacje o łączeniu

Łączenie usług Analytics 360 z kontami reklamodawców w usłudze Campaign Manager umożliwia tworzenie połączeń i zarządzanie nimi na karcie Administracja w Analytics 360.

Podczas tworzenia połączeń domyślnie włączasz importowanie do Analytics 360 danych kampanii (wyświetleń i kliknięć) oraz danych o kosztach z Campaign Managera.

Automatyczne tagowanie docelowych adresów URL jest wdrażane domyślnie.

Z pojedynczą usługą Analytics 360 możesz połączyć konta wielu reklamodawców w usłudze Campaign Manager. Możesz również połączyć konto jednego reklamodawcy w usłudze Campaign Manager z wieloma usługami Analytics 360. Aby to zrobić, musisz powtórzyć procedurę łączenia w przypadku każdej usługi Analytics 360.

Każde połączenie między kontem reklamodawcy w usłudze Campaign Manager a usługą Analytics 360 jest odnotowywane jako odrębny element, którym można zarządzać z osobna.

Przypomnienie: po połączeniu kont uprawnieni użytkownicy Analytics i Campaign Managera będą mogli wyświetlać dane z obu usług.

Wymagania wstępne

Przed połączeniem usług Analytics 360 z kontami reklamodawców w usłudze Campaign Manager musisz włączyć funkcje raportowania o reklamach.

Potrzebujesz też poniższych uprawnień w Analytics 360 i usłudze Campaign Manager, by samodzielnie utworzyć połączenia. Jeśli masz wszystkie wymienione poniżej uprawnienia, wykonaj te instrukcje.

Jeśli masz wszystkie te uprawnienia, ale nie masz uprawnień do edycji w usłudze Analytics 360, możesz wysłać prośbę o automatyczne zatwierdzenie połączenia konta do administratora, podając identyfikator konfiguracji Floodlight reklamodawcy, którego konto chcesz połączyć.

Tworzenie

Do tworzenia połączeń ten sam użytkownik/adres e-mail musi mieć następujące uprawnienia:

 • Analytics 360: uprawnienia do edytowania na poziomie konta lub usługi, którą chcesz połączyć;
 • Campaign Manager: dowolna rola użytkownika zawierająca opcję Floodlight: pełny dostęp w przypadku reklamodawcy, którego konto chcesz połączyć.

Edytowanie

Aby edytować zaawansowane ustawienia (importowanie danych kampanii i kosztów z Campaign Managera), ten sam użytkownik/adres e-mail musi mieć następujące uprawnienia:

 • Analytics 360: uprawnienia do edytowania na poziomie konta lub usługi, którą chcesz połączyć;
 • Campaign Manager: dowolna rola użytkownika zawierająca opcję Floodlight: pełny dostęp w przypadku reklamodawcy, którego konto chcesz połączyć.

Aby edytować nazwę połączenia i wybrać widoki danych Analytics 360, które mają być połączone, potrzebujesz tylko następujących uprawnień:

 • Analytics 360: uprawnienie do edytowania w przypadku konta lub usługi, które zostały połączone.

Usuwanie

Do usuwania połączeń potrzebujesz tylko następującego uprawnienia:

 • Analytics 360: uprawnienie do edytowania w przypadku konta lub usługi, które zostały połączone.

Aby utworzyć połączenia między usługami Analytics 360 a reklamodawcami w usłudze Campaign Manager:

 1. Zaloguj się na konto Analytics 360.
 2. Kliknij Administracja, a następnie przejdź do konta i usługi, które chcesz połączyć.
 3. W kolumnie Usługa kliknij kolejno Google Marketing Platform > Łączenie z Campaign Managerem.
 4. Kliknij + Nowe połączenie z Campaign Managerem. Pojawi się lista reklamodawców, których konta nie zostały jeszcze połączone, a w których przypadku masz uprawnienia administratora.
  Jeśli nie widzisz żadnych reklamodawców, możesz użyć opcji łączenia 2 (poniżej), by przesłać prośbę o połączenie do administratora Campaign Managera.
 5. Zaznacz reklamodawców, których konta chcesz połączyć z bieżącą usługą Analytics 360, a następnie kliknij Dalej.
 6. W polu Tytuł połączenia wpisz nazwę, jakiej chcesz używać dla tego połączenia.

  Pamiętaj, że jeśli łączysz więcej niż jedno konto reklamodawcy, Analytics 360 tworzy wiele połączeń z identycznym tytułem połączenia, ale możesz potem zmienić nazwę każdego z nich.

  W obszarze Połączone widoki wybierz widoki raportów Analytics 360, które chcesz połączyć. Domyślnie nie są wybrane żadne widoki. Wybierz co najmniej jeden widok.

  Automatyczne tagowanie jest domyślnie włączane po zapisaniu grupy połączeń, by usługa Analytics 360 mogła powiązać sesje z kampaniami Campaign Managera. Wartości źródła/medium są ustawione jako dfa/cpm.
 7. Opcjonalnie możesz włączyć Ustawienia zaawansowane, zaznaczając pola obok poszczególnych ustawień importowania lub eksportowania.
 8. Kliknij Utwórz połączenia.

Opcja łączenia 2: masz wymagane uprawnienia tylko w usłudze Analytics 360

Aby wysłać prośbę o połączenie usługi Analytics 360 z kontem reklamodawcy Campaign Managera:

 1. Zaloguj się na konto Analytics 360.
 2. Kliknij Administracja, a następnie przejdź do konta i usługi, które chcesz połączyć.
 3. W kolumnie Usługa kliknij kolejno Google Marketing Platform > Łączenie z Campaign Managerem.
 4. Kliknij + Nowe połączenie z Campaign Managerem.
 5. W sekcji Reklamodawcy Campaign Managera wybierz Inni reklamodawcy.
 6. Wpisz identyfikator konfiguracji Floodlight Campaign Managera oraz adres e-mail administratora Campaign Managera.
  • Możesz podać tylko jeden identyfikator konfiguracji Floodlight na wiersz. Kliknij Dodaj, by utworzyć kolejny wiersz.
  • Możesz przesłać wiele adresów e-mail na wiersz. Oddziel je przecinkami.
  Znajdowanie identyfikatora konfiguracji Floodlight

  Zazwyczaj identyfikator konfiguracji Floodlight jest taki sam jak identyfikator reklamodawcy Campaign Managera, który znajdziesz u góry strony konta Campaign Managera.

  Location of Advertiser ID

  Jeśli jednak używasz udostępnionej konfiguracji, identyfikator konfiguracji Floodlight jest taki sam jak identyfikator reklamodawcy nadrzędnego reklamodawcy, który znajdziesz na karcie konfiguracji Floodlight na koncie w usłudze Campaign Manager. Jeśli konfigurację udostępnia reklamodawca nadrzędny, w usłudze Campaign Manager wyświetli się następujący komunikat: „Konfigurację udostępnia reklamodawca nadrzędny...”

  Location of Parent Advertiser ID
 7. Kliknij Dalej.
 8. W sekcji Konfiguracja połączenia sprawdź i dostosuj ustawienia, które kontrolują dane uwzględniane w połączeniu: Dane raportowania i Dane o kosztach.
  Te ustawienia:
  • zostaną zastosowane do wszystkich próśb o połączenie, jeśli powyżej wymieniono więcej niż jednego reklamodawcę;
  • będą uwzględnione w prośbie o zatwierdzenie przesłanej do administratora Campaign Managera. Administrator Campaign Managera nie będzie w stanie zmienić tych ustawień, a gdy zaakceptuje połączenie, nikt już nie będzie mógł ich zmienić. Aby zmienić te ustawienia, konieczne będzie usunięcie połączenia oraz przesłanie nowej prośby o połączenie.
 9. Kliknij Wyślij prośbę o połączenie.
  Uwaga: wysyłając prośbę o połączenie konta, wyrażasz zgodę na udostępnienie Twojego adresu e-mail oraz imienia i nazwiska administratorowi konta w usłudze Campaign Manager.
 10. Po przeczytaniu instrukcji w wyskakującym okienku kliknij Gotowe.

Oczekujące prośby

Wszystkie prośby o połączenie są dodawane do nowej tabeli Oczekujące prośby w sekcji Administracja > Usługa > Google Marketing Platform > Łączenie z Campaign Managerem. W tabeli Oczekujące prośby możesz:

 • Usunąć prośbę: to działanie anuluje prośbę o połączenie. Administrator Campaign Managera może otrzymać e-maila z prośbą o połączenie, ale gdy kliknie zawarty w nim link, nie zobaczy żadnej prośby.
 • Skopiować połączenie: dzięki temu uzyskasz adres URL prośby, którego administrator Campaign Managera może użyć do jej zaakceptowania lub odrzucenia. Możesz przesłać ten URL bezpośrednio na odpowiednie konto Campaign Managera.

Twoja prośba o połączenie jest automatycznie usuwana, jeżeli:

 • ma status Oczekuje na zatwierdzenie od 30 dni,
 • ma status Odrzucona od 30 dni,
 • ma status Zaakceptowana, ale przez 60 dni nie zostały podjęte inne działania.

Zatwierdzone prośby

Jeśli administrator Campaign Managera zatwierdzi Twoją prośbę, otrzymasz e-maila z powiadomieniem. Wykonaj poniższe czynności, by ukończyć tworzenie połączenia.

 1. W tabeli Oczekujące prośby kliknij Utwórz połączenie.
 2. W polu Tytuł połączenia wpisz nazwę, jakiej chcesz używać dla tego połączenia.
 3. W obszarze Połączone widoki wybierz widoki raportów Analytics 360, które chcesz połączyć.
 4. Kliknij Utwórz połączenie.

Po wykonaniu tych czynności połączenie zostanie usunięte z tabeli Oczekujące prośby i przesunięte do tabeli Połączone konta.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem