Knytt sammen Analytics 360 og Campaign Manager 360

Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Analytics 360, som er en del av Google Marketing Platform.
Finn ut mer om Google Marketing Platform.
Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Om tilknytning

Når du knytter sammen Analytics 360-områder og Campaign Manager 360-annonsører, kan du opprette og administrere tilknytningene i administrasjonsdelen i Analytics 360.

Når du oppretter tilknytningene, slår du som standard på importen av Campaign Manager 360-kampanjedata (visninger og klikk) og kostnadsdata til Analytics 360.

Automatisk merking av destinasjonsadressene dine slås automatisk på.

Du kan knytte flere Campaign Manager 360-annonsører til ett enkelt Analytics 360-område. Du kan også knytte én enkelt Campaign Manager 360-annonsør til flere Analytics 360-områder. Du må gjenta tilknytningsprosessen for hvert enkelt Analytics 360-område.

Hver enkelt tilknytning mellom en Campaign Manager 360-annonsør og et Analytics 360-område står oppført som en separat enhet, og du kan administrere de ulike tilknytningene hver for seg.

Husk følgende: Når du knytter sammen kontoene, kan autoriserte brukere i Analytics og Campaign Manager 360 se data fra begge produktene.

Forutsetninger

Før du kan knytte sammen Analytics 360-områder og Campaign Manager 360-annonsører, må du slå på funksjonene for annonseringsrapportering.

Du må også ha tillatelsene nedenfor i Analytics 360 og Campaign Manager 360 for å kunne opprette tilknytninger selv: Hvis du har alle tillatelsene nedenfor, følger du denne veiledningen.

Hvis du har redigeringstilgang til Analytics 360-området ditt, men ikke har alle tillatelsene nedenfor, kan du sende en automatisk forespørsel om godkjenning av tilknytningen til en administrator for ID-en til Floodlight-konfigurasjon forbundet med annonsøren du vil tilknytte.

Opprett

For å kunne opprette tilknytninger må den samme brukeren eller e-postadressen ha disse tillatelsene:

 • redigeringstilgang til Analytics 360 på konto- eller områdenivå for området du ønsker å opprette en tilknytning til
 • en hvilken som helst brukerrolle som innbefatter alternativet for fullstendig Floodlight-tilgang for annonsøren du ønsker å opprette en tilknytning til, for Campaign Manager 360

Endre

For å kunne endre avanserte innstillinger (import av Campaign Manager 360-kampanjer og kostnadsdata) må den samme brukeren eller e-postadressen ha disse tillatelsene:

 • redigeringstilgang til Analytics 360 på konto- eller områdenivå for området du ønsker å opprette en tilknytning til
 • en hvilken som helst brukerrolle som innbefatter alternativet for fullstendig Floodlight-tilgang for annonsøren du ønsker å opprette en tilknytning til, for Campaign Manager 360

For å endre navnet på en tilknytning og angi hvilke Analytics 360-rapporteringsvisninger som er tilknyttet, trenger du bare denne tilgangen:

 • redigeringstilgang til Analytics 360 for kontoen eller området der tilknytningen er opprettet

Slett

For å slette tilknytninger trenger du bare denne tilgangen:

 • redigeringstilgang til Analytics 360 for kontoen eller området der tilknytningen er opprettet

Slik oppretter du tilknytninger mellom Analytics 360-områder og Campaign Manager 360-annonsører:

 1. Logg på Analytics 360-kontoen din.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til kontoen og området du vil tilknytte.
 3. Klikk på Google Marketing Platform > Tilknytning til Campaign Manager 360 i Område-kolonnen.
 4. Klikk på + Ny tilknytning til Campaign Manager 360. Du får se en liste over annonsører som det ennå ikke er opprettet noen tilknytning til, og som du har administratortillatelse for.
  Hvis du ikke ser noen annonsører, kan du bruke Tilknyttingsmulighet 2 (nedenfor) for å sende en forespørsel om tilknytning til en Campaign Manager 360-administrator.
 5. Velg annonsørene du ønsker å knytte til det aktuelle Analytics 360-området, og klikk deretter på Fortsett.
 6. Skriv inn navnet du ønsker å gi tilknytningen, under Tittel på tilknytningen.

  Vær oppmerksom på at dersom du oppretter tilknytninger til mer enn én annonsør, opprettes det flere tilknytninger med samme Tittel på tilknytningen i Analytics 360, men du kan endre navnet på hver enkelt tilknytning senere.

  Under Tilknyttede rapporteringsvisninger velger du Analytics 360-rapporteringsvisningene du ønsker å opprette tilknytninger til. Som standard er ingen av rapporteringsvisningene valgt. Velg minst én rapporteringsvisning.

  Automatisk merking slås automatisk på når du lagrer den tilknyttede kontogruppen, slik at økter kan forbindes med Campaign Manager 360-kampanjer i Analytics 360. «dfa/cpm» er valgt for verdiene for kilde/medium.
 7. Som et alternativ kan du slå på Avanserte innstillinger ved å merke av i rutene ved siden av de enkelte import- eller eksportinnstillingene.
 8. Klikk på Opprett tilknytninger.

Tilknyttingsalternativ 2: Du har bare tillatelsene som kreves for Analytics 360

Slik kan du sende inn forespørsler om å knytte Analytics 360-området ditt sammen med en Campaign Manager 360-annonsør:

 1. Logg på Analytics 360-kontoen din.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til kontoen og området du vil tilknytte.
 3. Klikk på Google Marketing Platform > Tilknytning til Campaign Manager 360 i Område-kolonnen.
 4. Klikk på + Ny tilknytning til Campaign Manager 360.
 5. Velg Andre annonsører under Campaign Manager 360-annonsører.
 6. Skriv inn kampanjeadministratorens Floodlight-konfigurasjons-ID og e-postadressen til Campaign Manager 360-administratoren.
  • Du kan bare skrive inn én Floodlight-konfigurasjons-ID per rad. Klikk på Legg til for å opprette en ny rad.
  • Du kan sende inn flere e-postadresser per rad, atskilt med komma.
  Finn konfigurasjons-ID-en din for Floodlight

  I de fleste tilfeller er konfigurasjons-ID-en din for Floodlight den samme som annonsør-ID-en for Campaign Manager 360, som er synlig øverst i Campaign Manager 360-kontoen din.

  Location of Advertiser ID

  Hvis du bruker en delt konfigurasjon, er imidlertid konfigurasjons-ID-en din for Floodlight den samme som den overordnede annonsørens annonsør-ID. Den finner du på Konfigurasjon for Floodlight-fanen i Campaign Manager 360-kontoen din. Hvis du deler konfigurasjonen med en overordnet annonsør, vises denne meldingen i Campaign Manager 360: «Denne konfigurasjonen deles med den overordnede annonsøren ...»

  Location of Parent Advertiser ID
 7. Klikk på Fortsett.
 8. I Konfigurasjon av tilknytning-delen gjennomgår og justerer du innstillingene som styrer hvilke data som tas med i tilknytningen: rapporteringsdata og kostnadsdata.
  Disse innstillingene
  • gjelder for alle forespørsler om tilknytning hvis mer enn én annonsør er angitt ovenfor
  • tas med i forespørselen om godkjenning som sendes til Campaign Manager 360-administratoren. Campaign Manager 360-administratoren kan ikke endre disse innstillingene, og når administratoren har godkjent tilknytningen, er det ikke mulig å endre disse innstillingene. Hvis du trenger å endre dem, må du slette tilknytningen, og sende inn en ny forespørsel om tilknytning.
 9. Klikk på Send forespørsel om tilknytting.
  Merk: Hvis du sender inn denne forespørselen om sammenknytning av kontoer, godtar du at e-postadressen din og navnet ditt deles med administratoren for Campaign Manager 360-kontoen.
 10. Når du har lest veiledningen i forgrunnsvinduet, klikker du på Ferdig.

Ventende forespørsler

Alle forespørsler om tilknytning legges inn i en ny tabell over ventende forespørsler under Administrasjon > Område > Google Marketing Platform > Tilknytning til Campaign Manager 360. Du kan gjøre følgende i Ventende forespørsler-tabellen:

 • Slett forespørselen: Hvis du sletter en forespørsel, trekkes forespørselen om tilknytning tilbake. Campaign Manager 360-administratoren kan ha mottatt e-posten med forespørsel om tilknytning, men hvis vedkommende har klikket på linken i e-posten, ser han eller hun ikke noe som skal gjennomgås.
 • Kopiér linken: Hvis du kopierer en link, får du forespørselsnettadressen Campaign Manager 360-administratoren kan bruke til å godkjenne eller avvise forespørselen. Du kan sende denne nettadressen direkte til Campaign Manager 360-motstykket ditt.

Forespørselen din om tilknytning slettes automatisk hvis et av følgende er tilfellet:

 • den har ventet på godkjenning i mer enn 30 dager
 • den har vært avvist i 30 dager
 • Den er blitt godkjent uten at du trengte å foreta deg noe mer, innen 60 dager.

Godkjente forespørsler

Hvis Campaign Manager 360-administratoren godkjenner forespørselen din, får du en e-post. Følg fremgangsmåten nedenfor for å fullføre tilknytningen.

 1. Klikk på Fullfør tilknytningen-knappen i Ventende forespørsler-tabellen.
 2. Skriv inn navnet du ønsker å gi tilknytningen, under Tittel på tilknytningen.
 3. Velg Analytics 360-rapporteringsvisningene du ønsker å opprette tilknytninger til, under Tilknyttede rapporteringsvisninger.
 4. Klikk på Opprett tilknytningen.

Når du har gjort dette, blir tilknytningen fjernet fra Ventende forespørsler-tabellen og flyttet til Tilknyttede kontoer-tabellen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?