Analytics 360 en Campaign Manager 360 koppelen

Deze functie is alleen beschikbaar in Analytics 360, een onderdeel van Google Marketing Platform.
Meer informatie over Google Marketing Platform
In dit artikel:

Over koppelen

Door uw Analytics 360-property's en Campaign Manager 360-adverteerders te koppelen, kunt u de koppelingen maken en beheren via Beheerder in Analytics 360.

Wanneer u de koppelingen maakt, schakelt u standaard het importeren naar Analytics 360 van Campaign Manager 360-campagnegegevens (vertoningen en klikken) en kostengegevens in.

Autotagging van uw bestemmings-URL's wordt automatisch geïmplementeerd.

U kunt meerdere Campaign Manager 360-adverteerders koppelen aan één Analytics 360-property. U kunt ook één Campaign Manager 360-adverteerder koppelen aan meerdere Analytics 360-property's. U herhaalt het koppelingsproces dan voor elk van de Analytics 360-property's die u wilt koppelen.

Elke koppeling tussen een Campaign Manager 360-adverteerder en een Analytics 360-property wordt als afzonderlijke entiteit vermeld en u kunt elke koppeling afzonderlijk beheren.

Let op: Wanneer u accounts koppelt, kunnen gemachtigde gebruikers van Google Analytics en Campaign Manager 360 gegevens van beide producten bekijken.

Vereisten

Voordat u Analytics 360-property's en Campaign Manager 360-adverteerders kunt koppelen, moet u Rapportagefuncties voor advertenties inschakelen.

Als u de koppelingen zelf wilt maken, heeft u de volgende rechten nodig in Analytics 360 en Campaign Manager 360. Als u over alle volgende rechten beschikt, volgt u deze instructies.

Als u niet over alle volgende rechten beschikt, maar wel bewerkingsrechten heeft voor uw Analytics 360-property, kunt u voor de adverteerder die u wilt koppelen een automatisch goedkeuringsverzoek voor de koppeling sturen naar een beheerder van de Floodlight-configuratie-ID.

Maken

De volgende rechten voor dezelfde gebruiker of hetzelfde e-mailadres zijn nodig om koppelingen te maken:

 • Analytics 360: rechten voor bewerken op account- of propertyniveau voor de property die u wilt koppelen.
 • Campaign Manager 360: een gebruikersrol met de optie Floodlight: volledige toegang voor de adverteerder die u wilt koppelen.

Bewerken

De volgende rechten voor dezelfde gebruiker of hetzelfde e-mailadres zijn nodig om geavanceerde instellingen (campagnegegevens en -kostengegevens van Campaign Manager 360 importeren) te bewerken:

 • Analytics 360: rechten voor bewerken op account- of propertyniveau voor de property die u wilt koppelen.
 • Campaign Manager 360: een gebruikersrol met de optie Floodlight: volledige toegang voor de adverteerder die u wilt koppelen.

Als u een koppelingsnaam wilt bewerken en wilt bewerken welke Analytics 360-weergaven worden gekoppeld, heeft u alleen het volgende recht nodig:

 • Analytics 360: rechten voor bewerken voor het account of de property waarin de koppeling tot stand is gebracht.

Verwijderen

U heeft het volgende recht nodig om te kunnen ontkoppelen:

 • Analytics 360: rechten voor bewerken voor het account of de property waarin de koppeling tot stand is gebracht.

Koppelingen maken tussen Analytics 360-property's en Campaign Manager 360-adverteerders:

 1. Log in op uw Analytics 360-account.
 2. Klik op Beheerder en navigeer naar het account en de property die u wilt koppelen.
 3. Klik in de kolom Property op Google Marketing Platform > Campaign Manager 360 koppelen.
 4. Klik op + Nieuwe Campaign Manager 360-koppeling. U ziet een lijst van adverteerders die nog niet zijn gekoppeld en waarvoor u beheerdersrechten heeft.
  Als u geen adverteerders ziet, kunt u koppelingsoptie 2 (hieronder) gebruiken om een ​​koppelingsverzoek naar een Campaign Manager 360-beheerder te verzenden.
 5. Selecteer de adverteerders die u aan de huidige Analytics 360-property wilt koppelen en klik vervolgens op Doorgaan.
 6. Geef onder Koppelingstitel de naam op die u voor de koppeling wilt gebruiken.

  Let erop dat als u meer dan één adverteerder koppelt, Analytics 360 meerdere koppelingen maakt met dezelfde koppelingstitel. U kunt de namen van de koppelingen later wijzigen.

  Selecteer onder Gekoppelde weergave(n) de Analytics 360-rapportageweergaven die u wilt koppelen. Standaard is geen van de weergaven geselecteerd. Selecteer minimaal één weergave.

  Wanneer u de gekoppelde groep opslaat, wordt automatisch autotagging ingeschakeld zodat Analytics 360 in staat is sessies aan Campaign Manager 360-campagnes te koppelen. De waarden voor bron/medium worden ingesteld op dfa/cpm.
 7. U heeft de optie Geavanceerde instellingen in te schakelen. Vink daarvoor het selectievakje aan naast elke afzonderlijke instelling voor importeren of exporteren.
 8. Klik op Koppeling(en) maken.

Koppelingsoptie 2: u heeft alleen het vereiste recht voor Analytics 360

Een verzoek verzenden om uw Analytics 360-property te koppelen aan een Campaign Manager 360-adverteerder:

 1. Log in op uw Analytics 360-account.
 2. Klik op Beheerder en navigeer naar het account en de property die u wilt koppelen.
 3. Klik in de kolom Property op Google Marketing Platform > Campaign Manager 360 koppelen.
 4. Klik op + Nieuwe Campaign Manager 360-koppeling.
 5. Selecteer bij Campaign Manager 360-adverteerders de optie Andere adverteerders.
 6. Geef de Floodlight-configuratie-ID van Campaign Manager 360 en het e-mailadres van de Campaign Manager 360-beheerder op.
  • U kunt slechts één Floodlight-configuratie-ID per rij invoeren. Klik op Toevoegen om een nieuwe rij te maken.
  • U kunt meerdere e-mailadressen per rij verzenden, gescheiden door komma's.
  Uw Floodlight-configuratie-ID vinden

  In de meeste gevallen is uw Floodlight-configuratie-ID gelijk aan uw adverteerder-ID voor Campaign Manager 360. Deze wordt boven in uw Campaign Manager 360-account weergegeven.

  Location of Advertiser ID

  Als u echter een gedeelde configuratie gebruikt, is uw Floodlight-configuratie-ID gelijk aan de adverteerder-ID van de bovenliggende adverteerder, die wordt weergegeven op het tabblad Floodlight-configuratie in uw Campaign Manager 360-account. Als u de configuratie met een bovenliggende adverteerder deelt, wordt in Campaign Manager 360 het volgende bericht weergegeven: 'Deze configuratie wordt gedeeld met de bovenliggende adverteerder...'

  Location of Parent Advertiser ID
 7. Klik op Doorgaan.
 8. In het gedeelte Koppeling configureren bekijkt en wijzigt u de instellingen die bepalen welke gegevens in de koppeling zijn opgenomen: rapportagegegevens en kostengegevens.
  Deze instellingen werken als volgt:
  • Ze worden toegepast op alle koppelingsverzoeken als er meer dan één adverteerder is opgegeven.
  • Ze worden opgenomen in het goedkeuringsverzoek dat naar de Campaign Manager 360-beheerder wordt verzonden. De Campaign Manager 360-beheerder kan deze instellingen niet wijzigen en zodra de beheerder de koppeling goedkeurt, kunnen deze instellingen niet meer worden gewijzigd. Als u de instellingen wilt wijzigen, moet u de koppeling verwijderen en een nieuw koppelingsverzoek verzenden.
 9. Klik op Koppelingsverzoek verzenden.
  Opmerking: Door dit koppelingsverzoek voor uw account te verzenden, stemt u ermee in uw e-mailadres en/of naam te delen met de beheerder van het Campaign Manager 360-account.
 10. Nadat u de instructies in de pop-up heeft gelezen, klikt u op Gereed.

Verzoeken in behandeling

Alle koppelingsverzoeken worden toegevoegd aan de nieuwe tabel Verzoeken in behandeling in Beheerder > Property > Google Marketing Platform > Campaign Manager 360 koppelen. Gebruik de tabel Verzoeken in behandeling voor het volgende:

 • Verzoek verwijderen: Hiermee wordt het koppelingsverzoek ingetrokken. Campaign Manager 360-beheerders hebben mogelijk de e-mail met het koppelingsverzoek ontvangen, maar als ze op de link in de e-mail klikken, zien ze niets om te beoordelen.
 • Link kopiëren: Dit toont de verzoek-URL die de Campaign Manager 360-beheerder kan gebruiken om de aanvraag goed te keuren of af te wijzen. U kunt deze rechtstreeks naar uw Campaign Manager 360-tegenhanger sturen.

Uw koppelingsverzoek wordt in de volgende gevallen automatisch verwijderd:

 • Het verzoek is 30 dagen in afwachting van goedkeuring.
 • Het verzoek is 30 dagen afgekeurd.
 • Het verzoek is binnen 60 dagen goedgekeurd zonder verdere actie.

Goedgekeurde verzoeken

Als de Campaign Manager 360-beheerder uw verzoek goedkeurt, ontvangt u een e-mail. Voer de volgende stappen uit om de koppeling te voltooien.

 1. Klik in de tabel Verzoeken in behandeling op Koppeling voltooien.
 2. Geef onder Koppelingstitel de naam op die u voor de koppeling wilt gebruiken.
 3. Selecteer onder Gekoppelde weergave(n) de Analytics 360-rapportageweergaven die u wilt koppelen.
 4. Klik op Koppeling maken.

Als u deze stappen eenmaal heeft voltooid, wordt de koppeling uit de tabel Verzoeken in behandeling verwijderd en naar de tabel Gekoppelde accounts verplaatst.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?