Analytics 360 en Campaign Manager koppelen

Deze functie is alleen beschikbaar in Analytics 360, een onderdeel van Google Marketing Platform.
Meer informatie over Google Marketing Platform
In dit artikel:

Over koppelen

Door uw Analytics 360-property's en Campaign Manager-adverteerders te koppelen, kunt u de koppelingen maken en beheren via Beheerder in Analytics 360.

Wanneer u de koppelingen maakt, schakelt u standaard het importeren naar Analytics 360 van Campaign Manager-campagnegegevens (vertoningen en klikken) en kostengegevens in.

Autotagging van uw bestemmings-URL's wordt automatisch geïmplementeerd.

U kunt meerdere Campaign Manager-adverteerders koppelen aan één Analytics 360-property. U kunt ook één Campaign Manager-adverteerder koppelen aan meerdere Analytics 360-property's. U herhaalt het koppelingsproces dan voor elk van de Analytics 360-property's die u wilt koppelen.

Elke koppeling tussen een Campaign Manager-adverteerder en een Analytics 360-property wordt als afzonderlijke entiteit vermeld en u kunt elke koppeling afzonderlijk beheren.

Let op: Wanneer u accounts koppelt, kunnen gemachtigde gebruikers van Google Analytics en Campaign Manager gegevens van beide producten bekijken.

Vereisten

Voordat u Analytics 360-property's en Campaign Manager-adverteerders kunt koppelen, moet u Rapportagefuncties voor advertenties inschakelen.

Als u de koppelingen zelf wilt maken, heeft u de volgende rechten nodig in Analytics 360 en Campaign Manager. Als u over alle volgende rechten beschikt, volgt u deze instructies.

Als u niet over alle volgende rechten beschikt, maar wel bewerkingsrechten heeft voor uw Analytics 360-property, kunt u voor de adverteerder die u wilt koppelen een automatisch goedkeuringsverzoek voor de koppeling sturen naar een beheerder van de Floodlight-configuratie-ID.

Maken

De volgende rechten voor dezelfde gebruiker of hetzelfde e-mailadres zijn nodig om koppelingen te maken:

Bewerken

De volgende rechten voor dezelfde gebruiker/hetzelfde e-mailadres zijn nodig om geavanceerde instellingen (campagnegegevens en -kostengegevens van Campaign Manager importeren) te bewerken:

Als u een koppelingsnaam wilt bewerken en wilt bewerken welke Analytics 360-weergaven worden gekoppeld, heeft u alleen het volgende recht nodig:

 • Analytics 360: bewerkingsrechten voor het account of de property waarin de koppeling tot stand is gebracht.

Verwijderen

U heeft het volgende recht nodig om koppelingen te verwijderen:

 • Analytics 360: bewerkingsrechten voor het account of de property waarin de koppeling tot stand is gebracht.

Koppelingen maken tussen Analytics 360-property's en Campaign Manager-adverteerders:

 1. Log in op uw Analytics 360-account.
 2. Klik op Beheerder en navigeer naar het account en de property die u wilt koppelen.
 3. Klik in de kolom Property op Google Marketing Platform > Campaign Manager koppelen.
 4. Klik op + Nieuwe Campaign Manager-koppeling. U ziet een lijst van adverteerders die nog niet zijn gekoppeld en waarvoor u beheerdersrechten heeft.
  Als u geen adverteerders ziet, kunt u Koppelingsoptie 2 (hieronder) gebruiken om een ​​koppelingsverzoek naar een Campaign Manager-beheerder te verzenden.
 5. Selecteer de adverteerders die u aan de huidige Analytics 360-property wilt koppelen en klik vervolgens op Doorgaan.
 6. Geef onder Linktitel de naam op die u voor de link wilt gebruiken.

  Let erop dat als u meer dan een adverteerder linkt, Analytics 360 meerdere links maakt met dezelfde Linktitel. U kunt de namen van de links later wijzigen.

  Selecteer onder Gelinkte weergave(n) de Analytics 360-rapportageweergaven die u wilt linken. Standaard is geen van de weergaven geselecteerd. Selecteer minimaal één weergave.

  Wanneer u de gekoppelde groep opslaat, wordt automatisch Autotagging ingeschakeld zodat Analytics 360 in staat is sessies aan Campaign Manager-campagnes te koppelen. De waarden voor bron/medium worden ingesteld op dfa/cpm.
 7. U heeft de optie Geavanceerde instellingen in te schakelen. Vink daarvoor het selectievakje aan naast elke afzonderlijke instelling voor importeren of exporteren.
 8. Klik op Koppeling(en) maken.

Koppelingsoptie 2: u heeft alleen het vereiste recht voor Analytics 360

Een verzoek verzenden om uw Analytics 360-property te koppelen aan een Campaign Manager-adverteerder:

 1. Log in op uw Analytics 360-account.
 2. Klik op Beheerder en navigeer naar het account en de property die u wilt koppelen.
 3. Klik in de kolom Property op Google Marketing Platform > Campaign Manager koppelen.
 4. Klik op + Nieuwe Campaign Manager-koppeling.
 5. Selecteer bij Campaign Manager-adverteerders de optie Andere adverteerders.
 6. Geef de Floodlight-configuratie-ID van Campaign Manager en het e-mailadres van de Campaign Manager-beheerder op.
  • U kunt slechts één Floodlight-configuratie-ID per rij invoeren. Klik op Toevoegen om een nieuwe rij te maken.
  • U kunt meerdere e-mailadressen per rij verzenden, gescheiden door komma's.
  Zoek uw Floodlight-configuratie-ID.

  In de meeste gevallen is uw Floodlight-configuratie-ID gelijk aan uw adverteerder-ID voor Campaign Manager. Deze wordt boven in uw Campaign Manager-account weergegeven.

  Location of Advertiser ID

  Als u echter een gedeelde configuratie gebruikt, is uw Floodlight-configuratie-ID gelijk aan de adverteerder-ID van de bovenliggende adverteerder, die wordt weergegeven op het tabblad Floodlight-configuratie in uw Campaign Manager-account. Als u de configuratie met een bovenliggende adverteerder deelt, wordt in Campaign Manager het volgende bericht weergegeven: 'Deze configuratie wordt gedeeld met de bovenliggende adverteerder...'

  Location of Parent Advertiser ID
 7. Klik op Doorgaan.
 8. In het gedeelte Koppeling configureren bekijkt en wijzigt u de instellingen die bepalen welke gegevens in de koppeling zijn opgenomen: rapportagegegevens en kostengegevens.
  Deze instellingen werken als volgt:
  • Ze worden toegepast op alle koppelingsverzoeken als er meer dan één adverteerder is opgegeven.
  • Ze worden opgenomen in het goedkeuringsverzoek dat naar de Campaign Manager-beheerder wordt verzonden. De Campaign Manager-beheerder kan deze instellingen niet wijzigen en zodra de beheerder de koppeling goedkeurt, kunnen deze instellingen niet meer worden gewijzigd. Als u de instellingen wilt wijzigen, moet u de koppeling verwijderen en een nieuw koppelingsverzoek indienen.
 9. Klik op Koppelingsverzoek verzenden.
  Opmerking: Door dit koppelingsverzoek voor uw account te verzenden, stemt u ermee in uw e-mailadres en/of naam te delen met de beheerder van het Campaign Manager-account.
 10. Nadat u de instructies in de pop-up heeft gelezen, klikt u op Gereed.

Verzoeken in behandeling

Alle koppelingsverzoeken worden toegevoegd aan de nieuwe tabel Verzoeken in behandeling in Beheerder > Property > Google Marketing Platform > Campaign Manager koppelen. Gebruik de tabel Verzoeken in behandeling voor het volgende:

 • Verzoek verwijderen: Hiermee wordt het koppelingsverzoek ingetrokken. Campaign Manager-beheerders hebben mogelijk de e-mail met het koppelingsverzoek ontvangen, maar als ze op de link in de e-mail klikken, zien ze niets om te beoordelen.
 • Link kopiëren: Dit toont de verzoek-URL die de Campaign Manager-beheerder kan gebruiken om de aanvraag goed te keuren of af te wijzen. U kunt deze rechtstreeks naar uw Campaign Manager-tegenhanger sturen.

Uw koppelingsverzoek wordt in de volgende gevallen automatisch verwijderd:

 • Het verzoek is 30 dagen in afwachting van goedkeuring.
 • Het verzoek is 30 dagen afgekeurd.
 • Het verzoek is binnen 60 dagen goedgekeurd zonder verdere actie.

Goedgekeurde verzoeken

Als de Campaign Manager-beheerder uw verzoek goedkeurt, ontvangt u een e-mail. Voer de volgende stappen uit om de koppeling te voltooien.

 1. Klik in de tabel Verzoeken in behandeling op Koppeling voltooien.
 2. Geef onder Koppelingstitel de naam op die u voor de link wilt gebruiken.
 3. Selecteer onder Gekoppelde weergave(n) de Analytics 360-rapportageweergaven die u wilt koppelen.
 4. Klik op Koppeling maken.

Als u deze stappen eenmaal heeft voltooid, wordt de link uit de tabel Verzoeken in behandeling verwijderd en naar de tabel Gelinkte accounts verplaatst.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen