Mätningsalternativ för mobilappar

Läs om andra sätt att få appanvändningsdata.

Appar som använder Firebase SDK:erna för Android och iOS har tillgång till de senaste rapportfunktionerna för mobilappar i Google Analytics. Om du vill titta närmare på andra metoder att mäta appar finns det flera alternativ att välja mellan.

Innehåll i artikeln:

Spåra med Firebase SDK

Den senaste generationens apprapporter i Google Analytics fungerar tillsammans med Firebase – Googles integrerade plattform för mobilappsutvecklare. När du implementerar Firebase-SDK:n för iOS och Android får du tillgång till de senaste funktionerna för mobilappsrapportering i Google Analytics. Du får kostnadsfri och obegränsad händelserapportering för upp till 500 olika händelsetyper, attribution i flera nätverk, åtkomst till data i realtid samt en funktion för att exportera rådata till BigQuery. Läs om hur du kommer igång med Firebase Analytics.

Implementera en Universal Analytics-tagg via Google Taggstyrning

När du implementerar en mobilapp med Firebase kan du aktivera en Taggstyrning-behållare för appen och sedan enkelt använda Taggstyrning för att konfigurera och implementera en Universal Analytics-tagg eller andra tredjepartstaggar som stöds.

Google Taggstyrning har stöd för de senaste och tidigare versionerna av mobilappsrapporter i Google Analytics. Om du tänker implementera spårning i den tidigare generationens apprapporter rekommenderar vi att du använder Google Taggstyrning tillsammans med Firebase.

Så här implementerar du en Universal Analytics-tagg via Taggstyrning:

  1. Konfigurera din app med Firebase om du inte redan har gjort det:
    1. Installera SDK:n (Android | iOS).
    2. Lägg till appen i dina Firebase-projekt via Firebase-konsolen.
    3. Lägg till Firebase Analytics i appen (Android | iOS).
  2. Skapa ett Taggstyrning-konto och konfigurera en Taggstyrning-behållare.
  3. Lägg till Taggstyrning i ditt projekt (Android | iOS).
  4. Skapa Google Analytics-taggen i Taggstyrning.

När appen är länkad till Firebase och Taggstyrning kan du lägga till fler spårningstaggar från Taggstyrning utan att behöva göra en ny version av appen.

Använda Measurement Protocol

Google Analytics Measurement Protocol är en standarduppsättning regler för att samla in och skicka träffar från internetanslutna enheter till Analytics. Det är särskilt användbart när du vill skicka data till Google Analytics från en kiosk, ett kassasystem eller vad som helst som inte är en webbplats eller mobilapp. Google Analytics JavaScript- och mobil-SDK:erna skapar automatiskt träffar för att skicka data till Analytics från webbplatser och mobilappar, men du måste själv skapa datasamlingsträffar manuellt för andra typer av enheter. Measurement Protocol definierar hur träffarna ska skapas och skickas till Analytics.

Installera SDK:n för Google Analytics-tjänster

SDK:n för Google Analytics-tjänster är en fristående SDK och ingår inte i Firebase-SDK:n. SDK:n för Google Analytics-tjänster fungerar tillsammans med Google Analytics Measurement Protocol för att automatiskt generera träffar och skicka data till Google Analytics. Om du vill implementera den här icke Firebase-baserade versionen av en mobil-SDK kan du läsa mer i utvecklardokumentationen för Android eller iOS.

Läs Analytics för mobilappar om du vill veta mer om hur du konfigurerar apprapportering med hjälp av SDK:n för Google Analytics-tjänster med vyer för mobilappsrapportering.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?