Google Analytics och EU-US Privacy Shield

I enlighet med beskrivningen i vår Privacy Shield-certifiering följer Google bestämmelserna i det ramverk för sekretesskydd mellan EU och USA som har utarbetats av det amerikanska handelsdepartementet. Ramverket gäller insamling, användning och lagring av personuppgifter från EU:s medlemsländer och verkställs av Federal Trade Commission. Google, inklusive Google Inc. och dess helägda amerikanska dotterbolag, har intygat att företaget följer de relevanta sekretessprinciper som ingår i Privacy Shield-ramverket, även för Google Analytics.

 

Du behöver inte vidta några åtgärder. Du hittar Googles certifikat här.

För avtal som omfattas av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) erbjuder vi villkor för databehandling.

Google Analytics och Google Analytics 360 är även certifierade enligt den fristående säkerhetsstandarden ISO 27001. ISO 27001 är en av världens mest välkända standarder och certifierar regelefterlevnaden för system som skickar data till Google Analytics och Google Analytics 360.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?