Google Analytics ja EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield ‑tiedonvaihtosopimus

Kuten Privacy Shield ‑sertifikaattimme osoittaa, Google noudattaa EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield ‑sopimusta, jonka Yhdysvaltojen kauppaministeriö on määrittänyt koskemaan henkilötietojen keräämistä, käyttöä ja säilyttämistä Euroopan unionin jäsenmaissa. Sopimuksen täytäntöönpanoa valvoo Federal Trade Commission. Google, mukaan lukien Google Inc. ja sen kokonaan omistamat tytäryhtiöt Yhdysvalloissa, on osoittanut noudattavansa asianmukaisia Privacy Shield ‑periaatteita myös Google Analyticsissa.

 

Asiakkailta ei vaadita toimenpiteitä. Voit tutustua Googlen sertifikaattiin täällä.

Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) alaisiin sopimuksiin sovelletaan datan käsittelyä koskevia ehtoja.

Google Analyticsille ja Google Analytics 360:lle on myönnetty myös tietoturvallisuuden ISO 27001 ‑sertifiointi. ISO 27001 on yksi laajimmin tunnustetusta standardeista, joka todistaa Google Analyticsiin ja Google Analytics 360:een liittyvien järjestelmien vaatimustenmukaisuuden.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?