Povezovanje storitve Google Analytics in premikanje znamk

Podrobneje o integracij izdelkov in posledicah premikanja znamk.

Če uporabljate več Googlovih izdelkov, lahko prednosti teh izdelkov kar najbolje izkoristite tako, da jih povežete in podatke delite med povezanimi računi. Skrbniki storitve Google Analytics lahko znamke Google Analytics povežejo z drugimi Googlovimi izdelki, kot so ti:

 • AdSense
 • Google Ads
 • BigQuery
 • Ad Exchange
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager 360
 • Search Ads 360
 • Search Console

Premikanje znamke Analytics

Ko so izvedene te integracije izdelkov, bodo skrbniki za Analytics včasih morda morali na novo organizirati strukturo računov ter znamko Analytics (in njene poglede) premakniti iz izvornega računa v ciljnega. Za to morajo:

 • imeti dovoljenja za upravljanje uporabnikov in urejanje tako za izvorni kot tudi ciljni račun Analytics;
 • potrditi, da imajo dovoljenja vseh udeleženih skrbnikov računov, vključno s skrbniki povezanih računov, ki pošiljajo podatke v Google Analytics, za premik znamke na nov cilj;
 • potrditi, da za znamko, ki jo premikajo, veljajo pogoji in določila (ali pogodba za Google Analytics 360), nastavitve računa, kot je skupna raba podatkov, in morebitno dopolnilo o obdelavi podatkov ciljnega računa.

Vsi računi, povezani z znamko (npr. AdSense in Google Ads), in morebitne integracije znamke z drugimi platformami (npr. Display & Video 360 ali Campaign Manager 360) ostanejo nespremenjeni, ko skrbnik premakne znamko. To pomeni, da bodo podatki iz poročil za znamko, ki jo premakne, ter podatki, uvoženi iz povezanih izdelkov in izvoženi iz njih, na voljo samo v ciljnem računu.

Povezani viri

Za uporabnike zbirke Google Marketing Platform
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?