Łączenie kont i przenoszenie usług Google Analytics

Integracje usług oraz konsekwencje przenoszenia usług.

Jeśli używasz wielu usług Google, możesz połączyć je i udostępniać dane pomiędzy połączonymi kontami, aby w pełni wykorzystać ich zalety. Administratorzy Google Analytics mogą łączyć usługi Analytics z innymi usługami Google, np.:

 • AdSense
 • Google Ads
 • BigQuery
 • Ad Exchange
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager
 • Search Ads 360
 • Search Console

Po zakończeniu integracji usług konieczna może być zmiana organizacji struktury kont oraz przeniesienie usługi Analytics (i jej widoków) z konta źródłowego na konto docelowe. W tym celu administrator musi:

 • Mieć uprawnienia do zarządzania użytkownikami oraz edycji zarówno na źródłowym, jak i docelowym koncie Analytics.
 • Oświadczyć, że ma uprawnienia, by w imieniu wszystkich odpowiednich administratorów kont – w tym administratorów połączonych kont wysyłających dane do Google Analytics – przenieść tę usługę do nowego miejsca docelowego.
 • Potwierdzić, że przenoszona usługa jest zgodna z Warunkami korzystania z usługi (lub umową korzystania z usługi Google Analytics 360), ustawieniami konta (takimi jak udostępnianie danych) oraz Zmianą w zasadach przetwarzania danych (jeśli istnieje) na koncie docelowym.

Podczas przenoszenia usługi przez administratora zachowane zostają wszystkie konta połączone z daną usługą (np. Display & Video 360 lub Campaign Manager). Oznacza to, że dane raportowania przenoszonej usługi oraz dane importowane i eksportowane z połączonych usług będą dostępne tylko na koncie docelowym.

Powiązane materiały

Użytkownicy Google Analytics 360 Suite
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?