Σύνδεση και μετακίνηση ιδιοκτησίας Google Analytics

Κατανοήστε τις ενοποιήσεις προϊόντων και τις επιπτώσεις από τη μετακίνηση ιδιοκτησίας.

Αν χρησιμοποιείτε πολλά προϊόντα Google, μπορείτε να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη που σας παρέχουν, συνδέοντάς τα μεταξύ τους και κάνοντας κοινή χρήση δεδομένων μεταξύ των συνδεδεμένων λογαριασμών. Οι διαχειριστές των λογαριασμών Google Analytics μπορούν να συνδέουν ιδιοκτησίες του Analytics με άλλα προϊόντα Google, όπως τα εξής:

 • AdSense
 • Google Ads
 • BigQuery
 • Ad Exchange
 • Display & Video 360
 • Campaign Manager 360
 • Search Ads 360
 • Search Console.

Μετακίνηση ιδιοκτησίας Analytics

Ορισμένες φορές μετά την ολοκλήρωση τέτοιων ενοποιήσεων προϊόντων, οι διαχειριστές Analytics ενδέχεται να χρειαστεί να αναδιοργανώσουν τη δομή των λογαριασμών τους και να μετακινήσουν μια ιδιοκτησία του Analytics (και τις αναλυτικές προβολές της) από έναν λογαριασμό προέλευσης σε έναν λογαριασμό προορισμού. Για αυτόν τον σκοπό, οι διαχειριστές πρέπει:

 • Όσον αφορά τη Διαχείριση χρηστών και την Επεξεργασία, να διαθέτουν τα ανάλογα δικαιώματα τόσο για τον λογαριασμό προέλευσης όσο και για τον λογαριασμό προορισμού Analytics.
 • Να αναγνωρίσουν ότι διαθέτουν εξουσιοδότηση εκ μέρους των διαχειριστών όλων των εμπλεκόμενων λογαριασμών, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών συνδεδεμένων λογαριασμών που αποστέλλουν δεδομένα στο Google Analytics, για να μετακινήσουν την ιδιοκτησία στον νέο της προορισμό.
 • Να αναγνωρίσουν ότι η ιδιοκτησία που μετακινούν είναι υποκείμενη στους Όρους Παροχής Υπηρεσιών (ή στο συμφωνητικό για το Google Analytics 360), τις ρυθμίσεις λογαριασμού, όπως αυτές για την κοινή χρήση δεδομένων, καθώς και την Τροποποίηση αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων, αν υπάρχει, του λογαριασμού προορισμού.

Όλοι οι λογαριασμοί που συνδέονται με μια ιδιοκτησία (π.χ. AdSense και Google Ads) και οποιεσδήποτε ενοποιήσεις που διαθέτει η ιδιοκτησία με άλλες πλατφόρμες (π.χ. Display & Video 360 ή Campaign Manager 360), δεν αλλάζουν, όταν ένας διαχειριστής μετακινήσει την ιδιοκτησία. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα αναφορών της ιδιοκτησίας που μετακινεί ο διαχειριστής, καθώς και τα δεδομένα που εισάγονται και εξάγονται από συνδεδεμένα προϊόντα, θα διατίθενται μόνο στον λογαριασμό προορισμού.

Σχετικοί πόροι

Για χρήστες του Google Marketing Platform
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;