Så kan urval och bearbetning i Analytics påverka remarketingmålgrupper

Dataurval

När du definierar en remarketingmålgrupp lägger Analytics till användare i målgruppen baserat på de kriterier du väljer. När du sedan delar målgruppen med Google Ads får Google Ads en lista över användare som kan se dina remarketingannonser.

Analytics använder urval för att kunna skapa rapporter snabbare, men urvalet påverkar inte remarketingmålgrupperna. I det här fallet har Analytics all användardata. Informationen i rapporterna är ett urval av hela datamängden, men användarna i målgruppen utgörs av all data.

Om du tillämpar urval via _setSampleRate (ga.js eller dc.js) eller sampleRate (analytics.js) utesluts en viss procentandel av användarna per definition från Analytics-informationen och kan därmed inte tas med i remarketingmålgrupperna.

Bearbetning

För att bearbeta remarketingmålgrupper (remarketinglistor i Google Ads) på bästa möjliga sätt skapar Analytics två klasser av målgrupper och bearbetar träffdata för dem antingen i realtid eller en gång om dagen. Remarketingmålgrupper bearbetas på egendomsnivå så att alla målgrupper i egendomen bearbetas enligt samma schema.

Bearbetning i realtid

När du aktiverar remarketing inleds en respitperiod på 180 dagar under vilken alla remarketingmålgrupper i en Analytics-egendom bearbetas i realtid.

När du skapar en ny remarketingmålgrupp inleds en respitperiod på 180 dagar under vilken alla målgrupper i en Analytics-egendom bearbetas i realtid.

Om en Analytics-egendom innehåller minst en remarketingmålgrupp som är inriktad på en aktiv Google Ads-kampanj bearbetas alla remarketingmålgrupper i egendomen i realtid.

Dessutom används en respitperiod på 180 dagar räknat från den senaste gången en målgrupp inriktades i en aktiv Google Ads-kampanj. Under denna respitperiod bearbetas alla remarketingmålgrupper i en egendom i realtid.

Bearbetning en gång om dagen

När ingen av målgrupperna i en egendom har inriktats i en aktiv Google Ads-kampanj under mer än 180 dagar bearbetar Analytics målgrupperna en gång om dagen.

Så påverkas liststorleken av bearbetningen

Målgrupper som används som remarketinglistor för sökannonser respektive målgrupper som används i annonser i Display-nätverket samlar på sig användare i olika situationer. Därför kan antalet användare som ingår i målgrupperna skilja sig avsevärt åt.

Annonser i söknätverket

Googles sekretesspolicy begränsar perioden under vilken Analytics kan lägga till målgrupper som ska användas som remarketinglistor för sökannonser.

  • Målgrupper som bearbetas i realtid samlar på sig användare som förväntat eftersom Analytics kan lägga till användare under hela perioden som definieras i Googles sekretesspolicy.
  • Målgrupper som bearbetas en gång om dagen samlar inte på sig användare eftersom Analytics inte kan lägga till användare under perioden som definieras i Googles sekretesspolicy.

Annonser i Display-nätverket

Remarketingmålgrupper som används i kampanjer i Display-nätverket omfattas inte av samma sekretesskrav och samlar på sig användare som förväntat oberoende av om de bearbetas i realtid eller en gång om dagen.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?