Tento článok sa týka platformy Universal Analytics. Ak používate novú generáciu platformy Google Analytics, pozrite si sekciu vlastníctva Google Analytics 4 v tomto centre pomoci.

Prepojenie účtov Analytics 360 a Display & Video 360

Prepojte vlastníctva v službe Analytics 360 s inzerentmi v službe Display & Video 360.
Táto funkcia je k dispozícii iba v službe Analytics 360, ktorá je súčasťou súpravy služieb Google Marketing Platform.
Ďalšie informácie o súprave služieb Google Marketing Platform
Obsah tohto článku:

Prepojenie

V sekcii Správca služby Analytics 360 môžete vytvoriť a spravovať prepojenia medzi vlastníctvami v službe Analytics 360 a inzerentmi v službe Display & Video 360.

Po vytvorení prepojení môžete aktivovať tieto možnosti:

 • Exportovať remarketingové zoznamy: Obohaťte svoje súčasné remarketingové aktivity o údaje prvej strany z webu služby Analytics 360 tak, že exportujete publiká do služby Display & Video 360. V spomínanej službe sa dajú tieto publiká použiť aj na vylúčenia v kombinácii s ostatnými publikami. Okrem toho môžete rozhodovať o tom, či sa údaje zhromaždené od koncových používateľov za ľubovoľné vlastníctvo môžu použiť na prispôsobenie reklám pomocou rozšíreného nastavenia, ktoré umožňuje prispôsobenie reklám.
 • Importovať údaje kampaní zo služby DV360: Importujte údaje kampaní (okrem údajov o nákladoch) zo služby Display & Video 360 do účtu Analytics.
 • Importovať údaje o nákladoch zo služby DV360: Importujte údaje o nákladoch inzerenta v službe Display & Video 360. Údaje o nákladoch zodpovedajú metrike Výnosy v službe Display & Video 360.

  Poznámka: Ak sa rozhodnete importovať údaje o nákladoch, so službou Analytics sa budú zdieľať len súhrnné náklady. V účte Analytics nebude k dispozícii ich podrobný rozpis. Tieto súhrnné údaje o nákladoch sa v službe Analytics 360 zobrazujú ako metrika Cena v službe DV360.

Keď prepojíte vlastníctvo v službe Analytics 360 s inzerentom v službe Display & Video 360:

 • Automatické značkovanie koncových webových adries je implementované automaticky.
 • Ciele v službe Analytics sa automaticky exportujú pre inzerenta v službe Display & Video 360, aby sa dali použiť vo vlastných ponukách.

S jedným vlastníctvom v službe Analytics 360 môžete prepojiť viacerých inzerentov v službe Display & Video 360. Rovnako môžete jedného inzerenta v službe Display & Video 360 prepojiť s viacerými vlastníctvami v službe Analytics 360. Proces prepojenia je potrebné zopakovať pre jednotlivé vlastníctva v službe Analytics 360.

Každé prepojenie medzi inzerentom v službe Display & Video 360 a vlastníctvom v službe Analytics 360 je uvedené ako samostatná položka a každé prepojenie môžete spravovať osobitne.

Upozornenie: Ak prepojíte účty, oprávnení používatelia účtov Analytics a Display & Video 360 si budú môcť pozerať údaje z oboch služieb.

Podmienky

 1. Pred prepojením vlastníctiev v službe Analytics 360 s inzerentmi v službe Display & Video 360 je potrebné povoliť funkcie na vytváranie prehľadov reklamy.
 2. Potrebujete takisto nasledujúce povolenia na vytváranie, úpravy a odstránenie prepojení.

Vytvorenie

Na vytvorenie prepojení potrebujete nasledujúce povolenia v službách Analytics 360 a Display & Video 360:

 • Analytics 360: rolu redaktora na úrovni účtu alebo vlastníctva pre vlastníctvo, ktoré chcete prepojiť;
 • Display & Video 360: správcovské alebo štandardné povolenia pre partnerský účet obsahujúci inzerenta, ktorého chcete prepojiť.

Ak máte iba rolu redaktora vo vlastníctve v službe Analytics 360 (a nie správne povolenie služby Display Video 360), môžete odoslať automatickú žiadosť o schválenie prepojenia niektorému správcovi inzerenta, ktorého chcete prepojiť.

Úprava

Na úpravu rozšírených nastavení (export remarketingových publík, import údajov kampaní a údajov o nákladoch zo služby Display & Video 360) potrebuje ten istý používateľ (rovnaká e‑mailová adresa) nasledujúce povolenia:

 • Analytics 360: rolu redaktora na úrovni účtu alebo vlastníctva pre vlastníctvo, ktoré chcete prepojiť;
 • Display & Video 360: správcovské alebo štandardné povolenia pre partnerský účet obsahujúci inzerenta, ktorého chcete prepojiť.

Na úpravu názvu prepojenia a toho, ktoré zobrazenia v účte Analytics 360 sú prepojené, potrebujete iba nasledujúce povolenie:

 • Analytics 360: rolu redaktora pre účet alebo vlastníctvo, v ktorom je prepojenie vytvorené.

Odstránenie

Na odstránenie prepojení potrebujete iba nasledujúce povolenie:

 • Analytics 360: rolu redaktora pre účet alebo vlastníctvo, v ktorom je prepojenie vytvorené.

Ak máte potrebné povolenie pre obe služby, môžete vytvoriť prepojenie svojpomocne. Ak chcete vytvoriť prepojenia medzi vlastníctvami v službe Analytics 360 a inzerentmi v službe Display & Video 360, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Analytics 360.
 2. Kliknite na položku Správca a prejdite k účtu a vlastníctvu, ktoré chcete prepojiť.
 3. V stĺpci Vlastníctvo v sekcii Prepojenie služieb kliknite na Google Marketing Platform > Prepojenie účtu Display & Video 360.
 4. Kliknite na + Nové prepojenie so službou DV360.
 5. V sekcii Inzerenti v službe Display & Video 360 vyberte možnosť Prepojiteľní inzerenti. Zobrazí sa zoznam inzerentov, ktorí ešte neboli prepojení a pre ktorých máte potrebné povolenie služby Display & Video 360. 
  Poznámka: Ak žiadnych inzerentov nevidíte, môžete použiť 2. možnosť prepojenia (nižšie) a odoslať tak žiadosť o prepojenie správcovi služby Display & Video 360.
 6. Vyberte každého inzerenta, ktorého chcete prepojiť s aktuálnym vlastníctvom v službe Analytics 360, a potom kliknite na Pokračovať.
 7. V poli Názov prepojenia zadajte požadovaný názov prepojenia. Odporúčame použiť informatívny názov, ako je Analytics360 DV360 Integration [PartnerID] [AdvertiserID]

  Pripomíname, že ak prepojíte viacerých inzerentov, Analytics 360 vytvorí viacnásobné prepojenie s rovnakým názvom prepojenia. Názvy jednotlivých prepojení však môžete neskôr upraviť.
 8. V sekcii Prepojené zobrazenia vyberte aspoň jedno zobrazenie prehľadov v službe Analytics 360. Predvolene nie sú vybrané žiadne zobrazenia.

  Automatické značkovanie sa automaticky aktivuje, keď uložíte skupinu prepojení. Analytics 360 tak dokáže spojiť relácie s kampaňami v službe Display & Video 360. (Ak potrebujete použiť vlastné hodnoty Monitora návštevnosti Urchin (UTM), zapnite funkciu prepísania automatického značkovania.) 
 9. Prípadne aktivujte sekciu Rozšírené nastavenia začiarknutím políčok vedľa jednotlivých nastavení importu alebo exportu. 
  • Exportovať remarketingové zoznamy: export remarketingových zoznamov v službe Analytics do účtu Display & Video 360.
  • Importovať údaje kampaní zo služby DV360: import údajov kampaní (okrem údajov o nákladoch) zo služby Display & Video 360 do účtu Analytics.
  • Importovať údaje o nákladoch zo služby DV360: import údajov o nákladoch inzerenta v službe Display & Video 360 do účtu Analytics. Analytics importuje len súhrnné údaje o nákladoch, ktoré sa v službe Display & Video 360 nazývajú výnosy.
 10. Kliknite na Vytvoriť prepojenia.

2. možnosť prepojenia: máte iba požadované povolenie služby Analytics 360

Ak nemáte požadované povolenie služby Display & Video 360, môžete odoslať žiadosť o prepojenie správcovi služby Display & Video 360, ktorý ju môže schváliť alebo zamietnuť. Ak chcete odoslať žiadosť o prepojenie, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do účtu Analytics 360.
 2. Kliknite na položku Správca a prejdite k účtu a vlastníctvu, ktoré chcete prepojiť.
 3. V stĺpci Vlastníctvo v sekcii Prepojenie služieb kliknite na Google Marketing Platform > Prepojenie účtu Display & Video 360.
 4. Kliknite na + Nové prepojenie so službou DV360.
 5. V sekcii Inzerenti v službe Display & Video 360 vyberte možnosť Ostatní inzerenti.
 6. Zadajte identifikátor inzerenta v službe Display & Video 360 a e‑mailovú adresu správcu partnera v službe Display & Video 360.
  • Môžete zadať iba jeden identifikátor inzerenta na riadok. Kliknutím na Pridať vytvoríte ďalší riadok.
  • V jednom riadku môžete odoslať viaceré e‑mailové adresy oddelené čiarkami. Poznámka: Skontrolujte, či ste zadali e‑mailové adresy správne, pretože systém vás nedokáže upozorniť na zadanie nesprávnej e‑mailovej adresy.
 7. Kliknite na Pokračovať.
 8. V sekcii Konfigurácia prepojenia vyberte typy údajov, ktoré sa v dôsledku prepojenia budú prenášať medzi účtami Analytics a Display & Video 360.
  • Exportovať remarketingové zoznamy: export remarketingových zoznamov v službe Analytics do účtu Display & Video 360.
  • Importovať údaje kampaní zo služby DV360: import údajov kampaní (okrem údajov o nákladoch) zo služby Display & Video 360 do účtu Analytics.
  • Importovať údaje o nákladoch zo služby DV360: import údajov o nákladoch inzerenta v službe Display & Video 360 do účtu Analytics. Analytics importuje len súhrnné údaje o nákladoch, ktoré sa v službe Display & Video 360 nazývajú výnosy.
  Tieto nastavenia:
  • budú platiť pre všetky žiadosti o prepojenie, ak sú vyššie zadaní viacerí inzerenti;
  • sa zahrnú do žiadosti o schválenie, ktorá sa odošle správcovi účtu Display & Video 360. Správca účtu Display & Video 360 nebude môcť tieto nastavenia zmeniť. Keď správca účtu Display & Video 360 schváli dané prepojenie, tieto nastavenia už nebude možné zmeniť. Ak ich budete chcieť zmeniť, dané prepojenie budete musieť odstrániť a odoslať novú žiadosť o prepojenie.
 9. Kliknite na Odoslať žiadosť o prepojenie.

  Poznámka: Odoslaním tejto žiadosti o prepojenie účtu vyjadrujete súhlas so zdieľaním svojho e‑mailu alebo mena so správcom účtu Display & Video 360.

  Analytics odošle e‑mail so žiadosťou správcovi partnera v službe Display & Video 360, ktorého ste určili v 6. kroku.

  Analytics vygeneruje aj odkaz na zdieľanie, ktorý môžete poslať správcovi partnera v službe Display & Video 360, ak danej osobe potrebujete pripomenúť, aby schválila žiadosť o prepojenie, prípadne ju chcete kontaktovať priamo.

  Správca partnera v službe Display & Video 360 musí:
  • kliknúť na Spravovať žiadosti v e‑maile so žiadosťou;
  • v tabuľke, ktorá sa otvorí, kliknúť na nespracovanú žiadosť;
  • vybrať Schváliť prepojenie;
  • kliknúť na Odoslať.
 10. Sledujte priebeh svojej žiadosti podľa pokynov uvedených nižšie v sekciách Nespracované žiadostiSchválené žiadosti.

Nespracované žiadosti

Všetky žiadosti o prepojenie budú pridané do novej tabuľky Nespracované žiadosti v sekcii Správca > Vlastníctvo > Google Marketing Platform > Prepojenie účtu Display & Video 360. Pomocou tabuľky Nespracované žiadosti môžete:

 • Odstrániť žiadosť: Týmto zrušíte danú žiadosť o prepojenie. Správcovia účtov Display & Video 360 možno dostali e‑mail so žiadosťou o prepojenie, no ak kliknú na odkaz v e‑maile, nezobrazia sa im žiadne informácie na kontrolu.
 • Odoslať znova: Týmto pošlete správcovi účtu Display & Video 360 ďalší e‑mail.
 • Kopírovať odkaz: Týmto získate webovú adresu žiadosti, pomocou ktorej môže správca účtu Display & Video 360 schváliť alebo zamietnuť danú žiadosť. Môžete ho poslať priamo svojmu partnerovi v službe Display & Video 360.

Vaša žiadosť o prepojenie sa automaticky odstráni:

 • ak má 30 dní stav Čaká na schválenie,
 • ak má 30 dní stav Zamietnutá,
 • ak má stav Schválená bez akejkoľvek ďalšej akcie v priebehu 60 dní.

Schválené žiadosti

Ak správca účtu Display & Video 360 schváli vašu žiadosť, dostanete e‑mail. Prepájanie dokončite vykonaním nasledujúcich krokov.

 1. V tabuľke Nespracované žiadosti kliknite na tlačidlo Dokončiť prepájanie.
 2. V poli Názov prepojenia zadajte požadovaný názov prepojenia.
 3. V sekcii Prepojené zobrazenia vyberte zobrazenia prehľadov v službe Analytics 360, ktoré chcete prepojiť.
 4. Kliknite na Vytvoriť prepojenie

Po vykonaní týchto krokov sa prepojenie odstráni z tabuľky Nespracované žiadosti a presunie sa do tabuľky Prepojené účty.

Export remarketingových zoznamov

Obohaťte svoje aktuálne remarketingové aktivity exportom publík prvej strany zo služby Analytics 360 do služby Display & Video 360. V spomínanej službe sa dajú tieto publiká použiť aj na vylúčenia v kombinácii s ostatnými publikami. Upozorňujeme, že vy rozhodujete o tom, či sa údaje zhromaždené od koncových používateľov pre jednotlivé vlastníctva môžu použiť na prispôsobenie reklám prostredníctvom rozšíreného nastavenia prispôsobenia reklám.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false