Łączenie Analytics 360 i Display & Video 360

Łączenie usług w Analytics 360 z kontami reklamodawców Display & Video 360
Ta funkcja jest dostępna tylko w Analytics 360, części Google Marketing Platform.
Więcej informacji o Google Marketing Platform
Tematy w tym artykule:

Informacje o łączeniu

Połączenia między usługami Analytics 360 oraz reklamodawcami Display & Video 360 możesz tworzyć i zmieniać w sekcji Administrator Analytics 360.

Po utworzeniu połączeń możesz aktywować takie opcje:

 • Eksportuj listy remarketingowe.Uzupełnij swoje obecne działania remarketingowe własnymi danymi o witrynie w Analytics 360. Wystarczy, że wyeksportujesz listy odbiorców do Display & Video 360. List tych będzie można potem używać do tworzenia wykluczeń w połączeniu z innymi listami odbiorców. Dodatkowo za pomocą zaawansowanego ustawienia umożliwiającego personalizację reklam możesz określać, czy dane zbierane od użytkowników dowolnej usługi mogą służyć do personalizacji reklam.
 • Importuj dane kampanii DV360.Importuj do Analytics dane kampanii (oprócz danych o kosztach) z usługi Display & Video 360.
 • Importuj dane o kosztach DV360. Importuj dane o kosztach z konta Display & Video 360 reklamodawcy. Dane o kosztach są takie same jak Przychody w Display & Video 360.

  Uwaga: jeśli zdecydujesz się na zaimportowanie danych o kosztach, do Analytics trafią tylko informacje zbiorcze. Na Twoim koncie Analytics nie będzie żadnego szczegółowego przedstawienia tych danych. Te zbiorcze dane o kosztach występują w Analytics 360 jako dane DV360 – koszt.

Po połączeniu usługi Analytics 360 z reklamodawcą Display & Video 360:

 • Automatyczne tagowanie docelowych adresów URL jest wdrażane domyślnie.
 • Cele Analytics są automatycznie eksportowane do reklamodawcy Display & Video 360 do wykorzystania w ustalaniu stawek niestandardowych.

Z pojedynczą usługą Analytics 360 możesz połączyć wielu reklamodawców Display & Video 360. Możesz również połączyć jednego reklamodawcę Display & Video 360 z wieloma usługami Analytics 360. Aby to zrobić, musisz powtórzyć procedurę łączenia w przypadku każdej usługi Analytics 360.

Połączenia między reklamodawcą Display & Video 360 a usługą Analytics 360 są odrębnie odnotowywane, więc każdym z nich można niezależnie zarządzać.

Przypomnienie: po połączeniu kont uprawnieni użytkownicy Analytics i Display & Video 360 będą mogli wyświetlać dane z obu usług.

Wymagania wstępne

 1. Przed połączeniem usług w Analytics 360 z reklamodawcami Display & Video 360 musisz włączyć Funkcje raportowania o reklamach.
 2. Potrzebujesz też poniższych uprawnień do tworzenia, edytowania lub usuwania połączeń.

Tworzenie

Aby samodzielnie tworzyć połączenia, potrzebujesz w Analytics 360 i Display & Video 360 takich uprawnień:

 • Analytics 360: uprawnienia do edytowania na poziomie konta lub usługi, którą chcesz połączyć;
 • Display & Video 360: dostęp administracyjny lub standardowy do konta partnerskiego obejmującego reklamodawcę, którego chcesz połączyć.

Jeśli masz tylko uprawnienie do edycji w usłudze w Analytics 360 (a nie prawidłowe uprawnienie Display & Video 360), możesz wysłać prośbę o automatyczne zatwierdzenie połączenia konta do administratora reklamodawcy, którego chcesz połączyć.

Edytuj

Aby edytować zaawansowane ustawienia (eksportowanie list odbiorców remarketingu, importowanie danych kampanii i kosztów Display & Video 360), ten sam użytkownik/adres e-mail musi mieć takie uprawnienia:

 • Analytics 360: uprawnienia do edytowania na poziomie konta lub usługi, którą chcesz połączyć;
 • Display & Video 360: dostęp administracyjny lub standardowy do konta partnerskiego obejmującego reklamodawcę, którego chcesz połączyć.

Aby edytować nazwę połączenia i wybrać widoki danych Analytics 360, które mają być połączone, potrzebujesz tylko tego uprawnienia:

 • Analytics 360: uprawnienie do edytowania w przypadku konta lub usługi, które zostały połączone z Search Ads 360.

Usuwanie

Do usuwania połączeń potrzebujesz tylko tego uprawnienia:

 • Analytics 360: uprawnienie do edytowania w przypadku konta lub usługi, które zostały połączone z Search Ads 360.

Jeśli posiadasz odpowiednie uprawnienia w obu usługach, możesz samodzielnie utworzyć połączenie. Aby utworzyć połączenia między usługami w Analytics 360 a reklamodawcą Display & Video 360:

 1. Zaloguj się na konto Analytics 360.
 2. Kliknij Administracja, a potem przejdź do konta i usługi, które chcesz połączyć.
 3. W kolumnie Usługa w sekcji Łączenie usług kliknij Google Marketing Platform > Łączenie konta Display & Video 360.
 4. Kliknij + Nowe połączenie z DV360.
 5. W sekcji Reklamodawcy Display & Video 360 kliknij Reklamodawcy, których konta można połączyć z Analytics.Pojawi się lista reklamodawców, których konta nie zostały jeszcze połączone oraz w przypadku których masz wymagane uprawnienia Display & Video 360. 
  Uwaga: jeśli nie widzisz żadnych reklamodawców, możesz użyć Opcji łączenia 2 (poniżej), by przesłać prośbę o połączenie do administratora Display & Video 360.
 6. Zaznacz każdego reklamodawcę, którego chcesz połączyć z bieżącą usługą Analytics 360, a następnie kliknij Dalej.
 7. W polu Tytuł połączenia wpisz nazwę, jakiej chcesz używać dla tego połączenia. Zalecamy użycie nazwy opisowej, np. Integracja Analytics360 z DV360 [Identyfikator partnera] [Identyfikator reklamodawcy].

  Pamiętaj, że jeśli łączysz więcej niż jedno konto reklamodawcy, Analytics 360 tworzy wiele połączeń z identycznym tytułem połączenia, ale możesz potem zmienić nazwę każdego z nich.
 8. W sekcji Połączone widoki danych wybierz widoki raportów Analytics 360. Domyślnie nie są wybrane żadne widoki danych.

  Automatyczne tagowanie jest samoczynnie włączane po zapisaniu grupy połączeń, by usługa Analytics 360 mogła kojarzyć sesje z kampaniami Display & Video 360. (Jeśli musisz stosować niestandardowe wartości UTM, możesz włączyć funkcję zastępowania automatycznego tagowania).
 9. Opcjonalnie możesz włączyć Ustawienia zaawansowane, zaznaczając pola wyboru obok poszczególnych ustawień importowania lub eksportowania.
  • Eksportuj listy remarketingowe: eksportuj listy remarketingowe Analytics do Display & Video 360.
  • Importuj dane kampanii DV360: importuj dane kampanii (oprócz danych o kosztach) z usługi Display & Video 360 do Analytics.
  • Importuj dane o kosztach z usługi DV360: importuj dane o kosztach z konta Display & Video 360 reklamodawcy do Analytics. Analytics importuje tylko zbiorcze dane o kosztach określane jako przychody w Display & Video 360.
 10. Kliknij Utwórz połączenia.

Opcja łączenia 2: masz wymagane uprawnienia tylko w Analytics 360

Jeśli nie masz wymaganych uprawnień w Display & Video 360, możesz przesłać prośbę o połączenie do administratora Display & Video 360, który będzie ją mógł zatwierdzić lub odrzucić. Aby przesłać prośbę o połączenie:

 1. Zaloguj się na konto Analytics 360.
 2. Kliknij Administracja, a potem przejdź do konta i usługi, które chcesz połączyć.
 3. W kolumnie Usługa w sekcji Łączenie usług kliknij Google Marketing Platform > Łączenie konta Display & Video 360.
 4. Kliknij + Nowe połączenie z DV360.
 5. W sekcji Reklamodawcy Display & Video 360 kliknij Inni reklamodawcy.
 6. Wpisz identyfikator reklamodawcy Display & Video 360 i adres e-mail administratora konta partnerskiego Display & Video 360.
  • Możesz podać tylko jeden identyfikator reklamodawcy na wiersz. Kliknij Dodaj, aby utworzyć kolejny wiersz.
  • W każdym wierszu możesz przesłać wiele adresów e-mail rozdzielonych przecinkami. Uwaga: upewnij się, że podajesz prawidłowy adres e-mail, ponieważ system nie informuje o nieprawidłowych adresach.
 7. Kliknij Dalej.
 8. W sekcji Konfiguracja połączenia wybierz typy danych, które w wyniku połączenia będą przesyłane między usługami w Analytics a kontem Display & Video 360:
  • Eksportuj listy remarketingowe: eksportuj do Display & Video 360 listy remarketingowe Analytics.
  • Importuj dane kampanii DV360: importuj dane kampanii (oprócz danych o kosztach) z usługi Display & Video 360 do Analytics.
  • Importuj dane o kosztach z usługi DV360: importuj dane o kosztach z konta Display & Video 360 reklamodawcy do Analytics. Analytics będzie importować tylko zbiorcze dane o kosztach określane w Display & Video 360 jako przychody.
  Te ustawienia:
  • zostaną zastosowane do wszystkich próśb o połączenie, jeśli powyżej wymieniono więcej niż jednego reklamodawcę;
  • będą uwzględnione w prośbie o zatwierdzenie przesłanej do administratora Display & Video 360. Administrator Display & Video 360 nie będzie w stanie zmienić tych ustawień, a gdy zaakceptuje połączenie, nikt już nie będzie mógł ich zmienić. Aby zmienić te ustawienia, konieczne będzie usunięcie połączenia oraz przesłanie nowej prośby o połączenie.
 9. Kliknij Wyślij prośbę o połączenie.

  Uwaga: wysyłając prośbę o połączenie kont, wyrażasz zgodę na udostępnienie Twojego adresu e-mail lub imienia i nazwiska administratorowi konta Display & Video 360.

  Analytics wysyła e-maila z prośbą do administratora konta partnerskiego Display & Video 360 wskazanego w kroku 6.

  Analytics generuje też link do udostępniania, który możesz przesłać do administratora konta partnerskiego Display & Video 360, jeśli musisz mu przypomnieć o konieczności zatwierdzenia prośby o połączenie lub chcesz się z nim bezpośrednio skontaktować.

  Administrator konta partnerskiego Display & Video 360 musi:
  • Kliknąć Zarządzaj prośbami w e-mailu z prośbą.
  • Kliknąć oczekującą prośbę w wyświetlonej tabeli.
  • Wybrać Zatwierdź połączenie.
  • Kliknąć Prześlij.
 10. Śledź postęp procesu zgodnie z poniższymi instrukcjami w sekcji Oczekujące prośby i Zatwierdzone prośby.

Oczekujące prośby

Wszystkie prośby o połączenie są dodawane do nowej tabeli Oczekujące prośby w sekcji Administracja > Usługa > Google Marketing Platform > Łączenie z Display & Video 360. W tabeli Oczekujące prośby możesz:

 • Usunąć prośbę: to działanie anuluje prośbę o połączenie. Administrator Display & Video 360 może wciąż otrzymać e-mail z prośbą o połączenie, ale gdy kliknie link w e-mailu, nie zobaczy żadnej prośby.
 • Wysłać ponownie: administrator Display & Video 360 otrzyma kolejnego e-maila.
 • Skopiować połączenie: dzięki temu zyskasz adres URL prośby, którego administrator Display & Video 360 może użyć do jej zaakceptowania lub odrzucenia. Możesz przesłać ten URL bezpośrednio na odpowiednie konto Display & Video 360.

Twoja prośba o połączenie jest automatycznie usuwana, jeśli:

 • ma status Oczekuje na zatwierdzenie od 30 dni,
 • ma status Odrzucona od 30 dni,
 • ma status Zaakceptowana, ale przez 60 dni nie zostały podjęte inne działania.

Zatwierdzone prośby

Otrzymasz wiadomość e-mail, jeśli administrator Display & Video 360 zatwierdzi prośbę. Wykonaj poniższe czynności, by wykonać połączenie.

 1. W tabeli Oczekujące prośby kliknij przycisk Utwórz połączenie.
 2. W polu Tytuł połączenia wpisz nazwę, jakiej chcesz używać dla tego połączenia.
 3. W sekcji Połączone widoki danych wybierz widoki raportowania Analytics 360, które chcesz połączyć.
 4. Kliknij Utwórz połączenie.

Po wykonaniu tych czynności połączenie zostanie usunięte z tabeli Oczekujące prośby i przeniesione do tabeli Połączone konta.

Eksportowanie list remarketingowych

Uzupełnij swoje obecne działania remarketingowe własnymi listami odbiorców z Analytics 360. Wystarczy, że je wyeksportujesz do Display & Video 360. List tych będzie można potem używać do tworzenia wykluczeń w połączeniu z innymi listami odbiorców. Pamiętaj, że za pomocą zaawansowanego ustawienia personalizacji reklam możesz określać, czy dane zbierane od użytkowników dowolnej usługi mogą służyć do personalizacji reklam.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem