Łączenie Analytics 360 i Display & Video 360

Łączenie usług Analytics 360 z kontami reklamodawców Display & Video 360.
Ta funkcja jest dostępna tylko w Analytics 360, części Google Marketing Platform.
Więcej informacji o Google Marketing Platform
Tematy w tym artykule:

Informacje o łączeniu

Połączenia między usługami Analytics 360 oraz reklamodawcami Display & Video 360 możesz tworzyć i zmieniać w sekcji Administrator Analytics 360.

Po utworzeniu połączeń możesz włączać następujące opcje:

 • Eksportuj listy remarketingowe. Uzupełnij swoje obecne działania remarketingowe własnymi danymi o witrynie w Analytics 360. Wystarczy, że wyeksportujesz odbiorców do Display & Video 360. Odbiorców tych będzie można następnie użyć do utworzenia wykluczeń w połączeniu z innymi odbiorcami.
 • Importuj dane kampanii DV360. Importuj dane kampanii (oprócz danych o kosztach) z usługi Display & Video 360 do Analytics.
 • Importuj dane o kosztach DV360. Importuj dane o kosztach z konta Display & Video 360 reklamodawcy. Dane o kosztach są takie same jak Przychód w Display & Video 360.

  Uwaga: jeśli zdecydujesz się na zaimportowanie danych o kosztach, do Analytics trafią tylko informacje zbiorcze. Na Twoim koncie Analytics nie będzie żadnego szczegółowego przedstawienia tych danych. Te zbiorcze dane o kosztach występują w Analytics 360 jako dane DV360 – Koszt.

Po połączeniu usługi Analytics 360 z reklamodawcą Display & Video 360 automatyczne tagowanie docelowego adresu URL jest realizowane automatycznie.

Z pojedynczą usługą Analytics 360 możesz połączyć wielu reklamodawców Display & Video 360. Możesz również połączyć jednego reklamodawcę Display & Video 360 z wieloma usługami Analytics 360. Aby to zrobić, musisz powtórzyć procedurę łączenia w przypadku każdej usługi Analytics 360.

Połączenia między reklamodawcą Display & Video 360 a usługą Analytics 360 są odrębnie odnotowywane, więc każdym z nich można niezależnie zarządzać.

Przypomnienie: po połączeniu kont uprawnieni użytkownicy Analytics i Display & Video 360 będą mogli wyświetlać dane z obu usług.

Wymagania wstępne

 1. Przed połączeniem usług Analytics 360 z reklamodawcami Display & Video 360 musisz włączyć Funkcje raportowania o reklamach.
 2. Potrzebujesz też poniższych uprawnień do tworzenia, edytowania lub usuwania połączeń.

Utwórz

Potrzebujesz poniższych uprawnień w Analytics 360 i Display & Video 360, aby samodzielnie tworzyć połączenia:

 • Google Analytics 360: uprawnienia do edytowania na poziomie konta lub usługi w przypadku usługi, którą chcesz połączyć;
 • Display & Video 360: uprawnienia do odczytu i zapisu w przypadku konta partnerskiego obejmującego reklamodawcę, którego chcesz połączyć.

Jeśli masz tylko uprawnienie do edycji w usłudze Analytics 360 (a nie prawidłowe uprawnienie Display & Video 360), możesz wysłać prośbę o automatyczne zatwierdzenie połączenia konta do administratora reklamodawcy, którego chcesz połączyć.

Edytuj

Aby edytować zaawansowane ustawienia (eksportowanie list odbiorców remarketingu, importowanie danych kampanii i kosztów Display & Video 360), ten sam użytkownik/adres e-mail musi mieć następujące uprawnienia:

 • Google Analytics 360: uprawnienia do edytowania na poziomie konta lub usługi w przypadku usługi, którą chcesz połączyć;
 • Display & Video 360: uprawnienia do odczytu i zapisu w przypadku konta partnerskiego obejmującego reklamodawcę, którego chcesz połączyć.

Aby edytować nazwę połączenia i wybrać widoki Analytics 360, które mają być połączone, potrzebujesz tylko następującego uprawnienia:

 • Analytics 360: uprawnienie do edytowania w przypadku konta lub usługi, które zostały połączone.

Usuwanie

Do usuwania połączeń potrzebujesz tylko następującego uprawnienia:

 • Analytics 360: uprawnienie do edytowania w przypadku konta (lub usługi), na którym (w której) jest utworzone połączenie.

Jeśli posiadasz odpowiednie uprawnienia w obu usługach, możesz samodzielnie utworzyć połączenie. Aby utworzyć połączenie między usługami Analytics 360 i reklamodawcą Display & Video 360:

 1. Zaloguj się na konto Analytics 360.
 2. Kliknij Administracja, a następnie przejdź do konta i usługi, które chcesz połączyć.
 3. W kolumnie Usługa, w sekcji Łączenie usług, kliknij Google Marketing Platform > Display & Video 360 – łączenie.
 4. Kliknij + Nowe połączenie z DV360.
 5. W sekcji Reklamodawcy Display & Video 360 wybierz Reklamodawcy, których konta można połączyć z Analytics. Pojawi się lista reklamodawców, których konta nie zostały jeszcze połączone oraz w przypadku których posiadasz wymagane uprawnienia Display & Video 360. 
  Uwaga: jeśli nie widzisz żadnych reklamodawców, możesz użyć Opcji łączenia 2 (poniżej), by przesłać prośbę o połączenie do administratora Display & Video 360.
 6. Zaznacz każdego reklamodawcę, którego chcesz połączyć z bieżącą usługą Analytics 360, a następnie kliknij Dalej.
 7. W polu Tytuł połączenia wpisz nazwę, jakiej chcesz używać dla tego połączenia. Zalecamy użycie opisowej nazwy, jak Analytics360 DV360 Integration [PartnerID] [AdvertiserID]

  Pamiętaj, że jeśli łączysz więcej niż jednego reklamodawcę, Analytics 360 tworzy wiele połączeń o tej samej zawartości pola Tytuł połączenia, ale masz możliwość późniejszej edycji nazwy każdego połączenia.
 8. W obszarze Połączone widoki wybierz widoki raportów Analytics 360. Domyślnie nie są wybrane żadne widoki.

  Automatyczne tagowanie jest samoczynnie włączane po zapisaniu grupy połączeń, aby usługa Analytics 360 mogła kojarzyć sesje z kampaniami Display & Video 360. (Jeśli musisz stosować niestandardowe wartości UTM, możesz włączyć funkcję zastępowania automatycznego tagowania). 
 9. Opcjonalnie możesz włączyć Ustawienia zaawansowane, zaznaczając pola obok poszczególnych ustawień importowania lub eksportowania. 
  • Eksportuj listy remarketingowe: eksportuj listy remarketingowe Analytics do Display & Video 360.
  • Importuj dane kampanii DV360: importuj dane kampanii (oprócz danych o kosztach) z usługi Display & Video 360 do Analytics.
  • Importuj dane o kosztach z usługi DV360: importuj dane o kosztach z konta Display & Video 360 reklamodawcy do Analytics. Analytics importuje tylko zbiorcze dane o kosztach określane jako przychody w Display & Video 360.
 10. Kliknij Utwórz połączenia.

Opcja łączenia 2: posiadasz wymagane uprawnienia tylko w usłudze Analytics 360

Jeśli nie posiadasz wymaganych uprawnień Display & Video 360, możesz przesłać prośbę o połączenie do administratora Display & Video 360, który będzie ją mógł zatwierdzić lub odrzucić. Aby przesłać prośbę o połączenie:

 1. Zaloguj się na konto Analytics 360.
 2. Kliknij Administracja, a następnie przejdź do konta i usługi, które chcesz połączyć.
 3. W kolumnie Usługa, w sekcji Łączenie usług, kliknij Google Marketing Platform > Display & Video 360 – łączenie.
 4. Kliknij + Nowe połączenie z DV360.
 5. W sekcji Reklamodawcy Display & Video 360 wybierz Inni reklamodawcy.
 6. Wpisz identyfikator reklamodawcy Display & Video 360 i adres e-mail administratora konta partnerskiego Display & Video 360.
  • Możesz podać tylko jeden identyfikator reklamodawcy na wiersz. Kliknij Dodaj, aby utworzyć kolejny wiersz.
  • Możesz przesłać wiele adresów e-mail na wiersz. Oddziel je przecinkami. Uwaga: upewnij się, że podajesz prawidłowy adres e-mail, ponieważ system nie informuje o nieprawidłowych adresach. 
 7. Kliknij Dalej.
 8. W części Konfiguracja połączenia wybierz typy danych, które będą przesyłane między usługami Analytics i Display & Video 360 w wyniku połączenia:
  • Eksportuj listy remarketingowe: eksportuj listy remarketingowe Analytics do Display & Video 360.
  • Importuj dane kampanii DV360: importuj dane kampanii (oprócz danych o kosztach) z usługi Display & Video 360 do Analytics.
  • Importuj dane o kosztach z usługi DV360: importuj dane o kosztach z konta Display & Video 360 reklamodawcy do Analytics. Analytics importuje tylko zbiorcze dane o kosztach określane jako przychody w Display & Video 360.
  Te ustawienia:
  • zostaną zastosowane do wszystkich próśb o połączenie, jeśli powyżej wymieniono więcej niż jednego reklamodawcę;
  • będą uwzględnione w prośbie o zatwierdzenie przesłanej do administratora Display & Video 360. Administrator Display & Video 360 nie będzie w stanie zmienić tych ustawień, a gdy zaakceptuje połączenie, nikt już nie będzie mógł ich zmienić. Aby zmienić te ustawienia, konieczne będzie usunięcie połączenia oraz przesłanie nowej prośby o połączenie.
 9. Kliknij Wyślij prośbę o połączenie.

  Uwaga: wysyłając prośbę o połączenie konta, wyrażasz zgodę na udostępnienie Twojego adresu e-mail lub imienia i nazwiska administratorowi konta Display & Video 360.

  Analytics wysyła e-mail z prośbą do administratora usługi Display & Video 360 określonego w kroku 6.

  Analytics generuje też link do udostępniania, który możesz przesłać do administratora konta partnerskiego Display & Video 360, jeśli musisz przypomnieć mu o konieczności zatwierdzenia prośby o połączenie lub chcesz się z nim bezpośrednio skontaktować.

  Administrator konta partnerskiego Display & Video 360 musi:
  • Kliknąć Zarządzanie zleceniami w e-mailu z prośbą.
  • Kliknąć oczekującą prośbę w wyświetlonej tabeli.
  • Wybrać Zatwierdź połączenie.
  • Kliknąć Prześlij.
 10. Śledź postęp procesu zgodnie z poniższymi instrukcjami w sekcji Oczekujące prośby i Zatwierdzone prośby.

Oczekujące prośby

Wszystkie prośby o połączenie są dodawane do nowej tabeli Oczekujące prośby w sekcji Administracja > Usługa > Google Marketing Platform > Łączenie z Display & Video 360. Użyj tabeli Oczekujące prośby, by:

 • Usunąć prośbę: to działanie anuluje prośbę o połączenie. Administrator Display & Video 360 może wciąż otrzymać e-mail z prośbą o połączenie, ale gdy kliknie link w e-mailu, nie zobaczy żadnej prośby.
 • Wysłać ponownie: Administrator Display & Video 360 otrzyma kolejny e-mail.
 • Skopiować połączenie: dzięki temu zyskasz adres URL prośby, którego administrator Display & Video 360 może użyć do jej zaakceptowania lub odrzucenia. Możesz przesłać ten URL bezpośrednio na odpowiednie konto Display & Video 360.

Twoja prośba o połączenie jest automatycznie usuwana, jeżeli:

 • ma status Oczekuje na zatwierdzenie od 30 dni,
 • ma status Odrzucona od 30 dni,
 • ma status Zaakceptowana, ale przez 60 dni nie zostały podjęte inne działania.

Zatwierdzone prośby

Otrzymasz wiadomość e-mail, jeśli administrator Display & Video 360 zatwierdzi prośbę. Wykonaj poniższe czynności, by wykonać połączenie.

 1. W tabeli Oczekujące prośby kliknij przycisk Utwórz połączenie.
 2. W polu Tytuł połączenia wpisz nazwę, jakiej chcesz używać dla tego połączenia.
 3. W obszarze Połączone widoki wybierz widoki raportowania Analytics 360, które chcesz połączyć.
 4. Kliknij Utwórz połączenie

Po wykonaniu tych czynności połączenie zostanie usunięte z tabeli Oczekujące prośby i przesunięte do tabeli Połączone konta.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?