Knytt sammen Analytics 360 og Display & Video 360

Opprett tilknytninger mellom Analytics 360-områdene dine og Display & Video 360-annonsører.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Analytics 360, som er en del av Google Marketing Platform.
Finn ut mer om Google Marketing Platform.
Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Om tilknytting

Du kan opprette og administrere tilknytninger mellom Analytics 360-områder og Display & Video 360-annonsører under Administrator-delen i Analytics 360.

Når du oppretter tilknytningene, kan du slå på følgende alternativer:

 • Eksportér remarketinglister. Se mer informasjon om de nåværende remarketingaktivitetene dine med Analytics 360-nettsteddataene dine fra førstepart ved å eksportere målgrupper til Display & Video 360. Der kan disse målgruppene også brukes til ekskluderinger i kombinasjon med andre målgrupper.
 • Importér DV360-kampanjedata. Importér kampanjedata (uten kostnadsdata) fra Display & Video 360 til Analytics.
 • Importér DV360-kostnadsdata. Importér kostnadsdata fra Display & Video 360-annonsøren. Kostnadsdataene er det samme som Inntekter i Display & Video 360.

  Hvis du velger å importere kostnadsdata, deles bare totalkostnaden med Analytics. Ingen av de underliggende tallene er tilgjengelige i Analytics-kontoen din. Dataene for totalkostnaden vises som verdien for DV360-kostnad i Analytics 360.

Automatisk merking av destinasjonsadressene slås på automatisk når du knytter sammen et Analytics 360-område og en Display & Video 360-annonsør.

Du kan knytte flere Display & Video 360-annonsører til ett enkelt Analytics 360-område. Du kan også knytte én enkelt Display & Video 360-annonsør til flere Analytics 360-områder. Du må gjenta tilknytningsprosessen for hvert enkelt Analytics 360-område.

Hver enkelt tilknytning mellom en Display & Video 360-annonsør og et Analytics 360-område står oppført som en separat enhet, og du kan administrere de ulike tilknytningene hver for seg.

Husk følgende: Når du knytter sammen kontoene, kan autoriserte brukere i Analytics og Display & Video 360 se data fra begge produktene.

Forutsetninger

 1. Før du kan knytte sammen Analytics 360-områder og Display & Video 360-annonsører, må du slå på funksjonene for annonseringsrapportering.
 2. Du må også ha følgende tillatelser for å kunne opprette, endre og slette tilknytninger:

Opprett

Hvis du oppretter tilknytninger selv, trenger du følgende tillatelser i Analytics 360 og Display & Video 360:

 • redigeringstillatelse for Analytics 360 på konto- eller områdenivå for området du ønsker å opprette en tilknytning til
 • lese- og skrivetillatelse for Display & Video 360 for partnerkontoen som omfatter annonsøren du ønsker å opprette en tilknytning til

Hvis du bare har redigeringstillatelse for Analytics 360-området ditt (og ikke den rette Display & Video 360-tillatelsen), kan du sende en automatisk forespørsel om godkjenning av tilknytning til en administrator for annonsøren du vil tilknytte.

Endre

For å kunne endre avanserte innstillinger (eksport av remarketingmålgrupper, import av Display & Video 360-kampanjer og kostnadsdata) må den samme brukeren/e-postadressen ha følgende tillatelser:

 • redigeringstillatelse for Analytics 360 på konto- eller områdenivå for området du ønsker å opprette en tilknytning til
 • lese- og skrivetillatelse for Display & Video 360 for partnerkontoen som omfatter annonsøren du ønsker å opprette en tilknytning til

For å endre navnet på en tilknytning og angi hvilke Analytics 360-datautvalg som er tilknyttet, trenger du bare følgende tillatelse:

Slett

For å slette tilknytninger trenger du bare følgende tillatelse:

Hvis du har den riktige tillatelsen for begge produktene, kan du fullføre opprettingen av tilknytningen selv. Slik oppretter du tilknytninger mellom Analytics 360-områder og Display & Video 360-annonsører:

 1. Logg på Analytics 360-kontoen din.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til kontoen og området du vil tilknytte.
 3. Klikk på Google Marketing Platform > Tilknytning til Display & Video 360 i Område-kolonnen du finner under Sammenknytting av produkter.
 4. Klikk på + Ny tilknytning til DV360.
 5. Velg Annonsører som kan tilknyttes under Display & Video 360-annonsører. Du får se en liste over annonsører som det ennå ikke er opprettet noen tilknytning til, og som du har den obligatoriske Display & Video 360-tillatelsen for. 
  Merk: Hvis du ikke ser noen annonsører, kan du bruke Tilknyttingsmulighet 2 (nedenfor) for å sende en forespørsel om tilknytning til en Display & Video 360-administrator.
 6. Velg annonsørene du ønsker å knytte til det aktuelle Analytics 360-området, og klikk deretter på Fortsett.
 7. Skriv inn navnet du ønsker å gi tilknytningen, under Tittel på tilknytningen. Vi anbefaler at du bruker et informativt navn, som for eksempel Analytics360 DV360 Integrasjon [Partner-ID] [Annonsør-ID]

  Vær oppmerksom på at dersom du oppretter tilknytninger til mer enn én annonsør, opprettes det flere tilknytninger med samme Tittel på tilknytningen i Analytics 360, men du kan endre navnet på hver enkelt tilknytning senere.
 8. Velg en eller flere Analytics 360-rapporteringsvisninger under Tilknyttede rapporteringsvisninger. Som standard er ingen av rapporteringsvisningene valgt.

  Automatisk merking slås automatisk på når du lagrer den tilknyttede kontogruppen, slik at økter kan forbindes med Display & Video 360-kampanjer i Analytics 360. (Hvis du har behov for å bruke egendefinerte UTM-verdier, kan du slå på funksjonen for overstyring av automatisk merking.) 
 9. Som et alternativ kan du slå på Avanserte innstillinger ved å merke av i rutene ved siden av de enkelte import- eller eksportinnstillingene. 
  • Eksporter remarketinglister: Eksporter remarketinglister for Analytics til Display & Video 360.
  • Importér DV360-kampanjedata: Importér kampanjedata (uten kostnadsdata) fra Display & Video 360 til Analytics.
  • Importér DV360-kostnadsdata: Importér kostnadsdata fra Display & Video 360-annonsøren til Analytics. Analytics importerer bare de samlede kostnadsdataene som kalles inntekt i Display & Video 360.
 10. Klikk på Opprett tilknytninger.

Tilknyttingsmulighet 2: Du har bare tillatelsene som er nødvendige for Analytics 360

Hvis du ikke har tillatelsene som er nødvendige for Display & Video 360, kan du sende en forespørsel om tilknytning til en Display & Video 360-administrator, som enten kan godkjenne eller avvise forespørselen din. Slik sender du en forespørsel om tilknytning:

 1. Logg på Analytics 360-kontoen din.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til kontoen og området du vil tilknytte.
 3. Klikk på Google Marketing Platform > Tilknytning til Display & Video 360 i Område-kolonnen under Sammenknytting av produkter.
 4. Klikk på + Ny tilknytning til DV360.
 5. Velg Andre annonsører under Display & Video 360-annonsører.
 6. Skriv inn Display & Video 360-annonsør-ID-en og e-postadressen til Display & Video 360-administratoren.
  • Du kan bare skrive inn én annonsør-ID per rad. Klikk på Legg til for å opprette en ny rad.
  • Du kan sende inn flere e-postadresser per rad, atskilt med komma. Kontrollér at du har oppgitt de rette e-postadressene – systemet er nemlig ikke i stand til å varsle deg om ugyldige e-postadresser. 
 7. Klikk på Fortsett.
 8. Under Tilkytningskonfigurasjon velger du hvilke datatyper som skal overføres mellom Analytics og Display & Video 360 som et resultat av tilknytningen:
  • Eksporter remarketinglister: Eksporter remarketinglister for Analytics til Display & Video 360.
  • Importér DV360-kampanjedata: Importér kampanjedata (uten kostnadsdata) fra Display & Video 360 til Analytics.
  • Importér DV360-kostnadsdata: Importér kostnadsdata fra Display & Video 360-annonsøren til Analytics. Analytics importerer bare de samlede kostnadsdataene som kalles inntekt i Display & Video 360.
  Disse innstillingene
  • gjelder for alle forespørsler om tilknytning hvis mer enn én annonsør er angitt ovenfor
  • tas med i forespørselen om godkjenning som sendes til Display & Video 360-administratoren. Display & Video 360-administratoren kan ikke endre disse innstillingene, og når administratoren har godkjent tilknytningen, er det ikke mulig å endre disse innstillingene. Hvis du trenger å endre dem, må du slette tilknytningen, og sende inn en ny forespørsel om tilknytning.
 9. Klikk på Send forespørsel om tilknytting.

  Merk: Hvis du sender inn denne forespørselen om sammenknytting av kontoer, godtar du at e-postadressen din og navnet ditt deles med administratoren for Display & Video 360-kontoen.

  Analytics sender en e-postforespørsel til Display & Video 360-administratoren, som du identifiserte i trinn 6.

  I Analytics genereres det også en link du kan dele med Display & Video 360-administratoren hvis du trenger å minne vedkommende om å godkjenne forespørselen om tilknytning eller ønsker å kontakte dem direkte.

  Display & Video 360-administratoren må gjøre følgende:
  • Klikk på Administrer forespørsler i e-postforespørselen.
  • Klikk på den ventende forespørselen i tabellen som åpnes.
  • Velg Godkjenn tilknytningen.
  • Klikk på Send.
 10. Følg fremdriften for forespørselen din i henhold til veiledningen nedenfor under Ventende forespørsler og Godkjente forespørsler.

Ventende forespørsler

Alle forespørsler om tilknytning legges inn i en ny tabell over ventende forespørsler under Administrator > Område > Google Marketing Platform > Tilknytning til Display & Video 360. Du kan gjøre følgende i Ventende forespørsler-tabellen:

 • Slett forespørselen: Hvis du velger dette alternativet, trekkes forespørselen om tilknytning tilbake. Display & Video 360-administratoren kan ha mottatt e-posten med forespørsel om tilknytning, men hvis vedkommende klikker på linken i e-posten, ser ikke vedkommende noe innhold.
 • Send på nytt: Hvis du velger dette alternativet, sendes en ny e-post til Display & Video 360-administratoren.
 • Kopiér linken: Hvis du velger dette alternativet, får du forespørselsnettadressen Display & Video 360-administratoren kan bruke til å godkjenne eller avvise forespørselen. Du kan sende denne nettadressen direkte til Display & Video 360-motstykket ditt.

Forespørselen din om tilknytning slettes automatisk hvis et av følgende er tilfellet:

 • Den har ventet på godkjenning i mer enn 30 dager.
 • Den har vært avvist i 30 dager.
 • Den er blitt godkjent uten at du trengte å foreta deg noe mer, innen 60 dager.

Godkjente forespørsler

Hvis Display & Video 360-administratoren godkjenner forespørselen din, mottar du en e-post. Følg fremgangsmåten nedenfor for å fullføre tilknytningen.

 1. Klikk på Fullfør tilknytningen-knappen i Ventende forespørsler-tabellen.
 2. Skriv inn navnet du ønsker å gi tilknytningen, under Navnet på tilknytningen.
 3. Under Tilknyttede rapporteringsvisninger velger du Analytics 360-rapporteringsvisningene du ønsker å opprette tilknytninger til.
 4. Klikk på Opprett tilknytningen

Når du har gjort dette, blir tilknytningen fjernet fra Ventende forespørsler-tabellen og flyttet til Tilknyttede kontoer-tabellen.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?