Knytt sammen Analytics 360 og Display & Video 360

Opprett tilknytninger mellom Analytics 360-områdene dine og Display & Video 360-annonsører.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig i Analytics 360, som er en del av Google Marketing Platform.
Finn ut mer om Google Marketing Platform.
Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Om tilknytning

Du kan opprette og administrere tilknytninger mellom Analytics 360-områder og Display & Video 360-annonsører under Administrator-delen i Analytics 360.

Når du oppretter tilknytningene, kan du aktivere følgende alternativer:

 • Eksportér remarketinglister. Se mer informasjon om de nåværende remarketingaktivitetene dine med Analytics 360-nettsteddataene dine fra førstepart ved å eksportere målgrupper til Display & Video 360. Der kan disse målgruppene også brukes til ekskluderinger i kombinasjon med andre målgrupper. I tillegg kan du kontrollere om data som samles inn fra sluttbrukere for et hvilket som helst område, kan brukes til personlig tilpasning av annonser via den avanserte innstillingen for å tillate personlig tilpasning av annonser.
 • Importér DV360-kampanjedata. Importér kampanjedata (uten kostnadsdata) fra Display & Video 360 til Analytics.
 • Importér DV360-kostnadsdata. Importér kostnadsdata fra Display & Video 360-annonsøren. Kostnadsdataene er de samme som Inntekter  i Display & Video 360.

  Hvis du velger å importere kostnadsdata, deles bare totalkostnaden med Analytics. Ingen av de underliggende tallene er tilgjengelige i Analytics-kontoen din. Dataene for totalkostnaden vises som verdien for DV360-kostnad i Analytics 360.

Hvis du knytter sammen et Analytics 360-område og en Display & Video 360-annonsør.

 • Automatisk merking av destinasjonsadressene dine slås automatisk på.
 • Analytics-mål eksporteres automatisk til Display & Video 360-annonsøren for bruk i tilpasset budgivning.

Du kan knytte flere Display & Video 360-annonsører til ett enkelt Analytics 360-område. Du kan også knytte én enkelt Display & Video 360-annonsør til flere Analytics 360-områder. Du må gjenta tilknytningsprosessen for hvert enkelt Analytics 360-område.

Hver enkelt tilknytning mellom en Display & Video 360-annonsør og et Analytics 360-område står oppført som en separat enhet, og du kan administrere de ulike tilknytningene hver for seg.

Husk følgende: Når du knytter sammen kontoene, kan autoriserte brukere i Analytics og Display & Video 360 se data fra begge produktene.

Forutsetninger

 1. Før du kan knytte sammen Analytics 360-områder og Display & Video 360-annonsører, må du slå på rapporteringsfunksjoner for annonsering.
 2. Du må også ha følgende tillatelser for å kunne opprette, endre og slette tilknytninger:

Opprett

Hvis du oppretter tilknytninger selv, trenger du følgende tillatelser i Analytics 360 og Display & Video 360:

Hvis du bare har redigeringstillatelse for Analytics 360-området ditt (og ikke den rette Display & Video 360-tillatelsen), kan du sende en automatisk forespørsel om godkjenning av tilknytning til en administrator for annonsøren du vil tilknytte.

Endre

For å kunne endre avanserte innstillinger (eksport av remarketingmålgrupper, import av Display & Video 360-kampanjer og kostnadsdata) må den samme brukeren/e-postadressen ha følgende tillatelser:

Hvis du vil endre navnet på en tilknytning og angi hvilke Analytics 360-rapporteringsvisninger som skal være tilknyttet, trenger du bare denne tillatelsen:

Slett

For å slette tilknytninger trenger du bare følgende tillatelse:

Hvis du har den riktige tillatelsen for begge produktene, kan du fullføre opprettingen av tilknytningen selv. Slik oppretter du tilknytninger mellom Analytics 360-områder og Display & Video 360-annonsører:

 1. Logg på Analytics 360-kontoen din.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til kontoen og området du vil tilknytte.
 3. Klikk på Google Marketing Platform > Tilknytning til Display & Video 360 i Område-kolonnen under Produkttilknytning.
 4. Klikk på + Ny tilknytning til DV360.
 5. Velg Annonsører som kan tilknyttes under Display & Video 360-annonsører. Du får se en liste over annonsører som det ennå ikke er opprettet noen tilknytning til, og som du har den obligatoriske Display & Video 360-tillatelsen for. 
  Merk: Hvis du ikke ser noen annonsører, kan du bruke Tilknyttingsmulighet 2 (nedenfor) for å sende en forespørsel om tilknytning til en Display & Video 360-administrator.
 6. Velg annonsørene du ønsker å knytte til det aktuelle Analytics 360-området, og klikk deretter på Fortsett.
 7. Skriv inn navnet du ønsker å gi tilknytningen, under Tittel på tilknytningen. Vi anbefaler at du bruker et informativt navn, som for eksempel Analytics360 DV360 Integrasjon [Partner-ID] [Annonsør-ID]

  Vær oppmerksom på at dersom du oppretter tilknytninger til mer enn én annonsør, opprettes det flere tilknytninger med samme navn på tilknytningen i Analytics 360, men du kan endre navnet på hver enkelt tilknytning senere.
 8. Velg en eller flere Analytics 360-rapporteringsvisninger under Tilknyttede rapporteringsvisninger. Som standard er ingen av rapporteringsvisningene valgt.

  Automatisk merking slås automatisk på når du lagrer den tilknyttede kontogruppen, slik at økter kan forbindes med Display & Video 360-kampanjer i Analytics 360. (Hvis du har behov for å bruke egendefinerte UTM-verdier, kan du slå på funksjonen for overstyring av automatisk merking.) 
 9. Som et alternativ kan du slå på Avanserte innstillinger ved å merke av i boksene ved siden av de enkelte import- eller eksportinnstillingene. 
  • Eksporter remarketinglister: Eksporter remarketinglister for Analytics til Display & Video 360.
  • Importér DV360-kampanjedata: Importér kampanjedata (uten kostnadsdata) fra Display & Video 360 til Analytics.
  • Importér DV360-kostnadsdata: Importér kostnadsdata fra Display & Video 360-annonsøren til Analytics. Analytics importerer bare de samlede kostnadsdataene som kalles inntekt i Display & Video 360.
 10. Klikk på Opprett tilknytninger.

Tilknyttingsmulighet 2: Du har bare tillatelsene som kreves for Analytics 360

Hvis du ikke har tillatelsene som er nødvendige for Display & Video 360, kan du sende en forespørsel om tilknytning til en Display & Video 360-administrator, som enten kan godkjenne eller avvise forespørselen din. Slik sender du en forespørsel om tilknytning:

 1. Logg på Analytics 360-kontoen din.
 2. Klikk på Administrator, og naviger til kontoen og området du vil tilknytte.
 3. Klikk på Google Marketing Platform > Tilknytning til Display & Video 360 i Område-kolonnen under Produkttilknytning.
 4. Klikk på + Ny tilknytning til DV360.
 5. Velg Andre annonsører under Display & Video 360-annonsører.
 6. Skriv inn ID-en for Display & Video 360-annonsøren og e-postadressen til Display & Video 360-partneradministratoren.
  • Du kan bare skrive inn én annonsør-ID per rad. Klikk på Legg til for å opprette en ny rad.
  • Du kan sende inn flere e-postadresser per rad, atskilt med komma. Kontrollér at du har oppgitt de rette e-postadressene – systemet er nemlig ikke i stand til å varsle deg om ugyldige e-postadresser. 
 7. Klikk på Fortsett.
 8. Under Tilkytningskonfigurasjon velger du hvilke datatyper som skal overføres mellom Analytics og Display & Video 360 som et resultat av tilknytningen:
  • Eksporter remarketinglister: Eksporter remarketinglister for Analytics til Display & Video 360.
  • Importér DV360-kampanjedata: Importér kampanjedata (uten kostnadsdata) fra Display & Video 360 til Analytics.
  • Importér DV360-kostnadsdata: Importér kostnadsdata fra Display & Video 360-annonsøren til Analytics. Analytics importerer bare de samlede kostnadsdataene som kalles inntekt i Display & Video 360.
  Disse innstillingene
  • gjelder for alle forespørsler om tilknytning hvis mer enn én annonsør er angitt ovenfor
  • tas med i forespørselen om godkjenning som sendes til Display & Video 360-administratoren. Display & Video 360-administratoren kan ikke endre disse innstillingene, og når administratoren har godkjent tilknytningen, er det ikke mulig å endre disse innstillingene. Hvis du trenger å endre dem, må du slette tilknytningen, og sende inn en ny forespørsel om tilknytning.
 9. Klikk på Send forespørsel om tilknytting.

  Merk: Hvis du sender inn denne forespørselen om sammenknytting av kontoer, godtar du at e-postadressen din og/eller navnet ditt deles med administratoren for Display & Video 360-kontoen.

  Analytics sender en e-postforespørsel til Display & Video 360-administratoren som du identifiserte i det sjette trinnet.

  Analytics genererer også en link du kan dele med Display & Video 360-partneradministratoren. Via den kan du påminne vedkommende om å godkjenne forespørselen om tilknytning eller kontakte denne personen direkte.

  Display & Video 360-administratoren må følge denne fremgangsmåten:
  • Klikk på Administrer forespørsler i e-postforespørselen.
  • Klikk på den ventende forespørselen i tabellen som åpnes.
  • Velg Godkjenn tilknytningen.
  • Klikk på Send.
 10. Følg fremdriften for forespørselen din i henhold til veiledningen nedenfor under Ventende forespørsler og Godkjente forespørsler.

Ventende forespørsler

Alle forespørsler om tilknytning legges inn i en ny tabell over ventende forespørsler under Administrator > Område > Google Marketing Platform > Tilknytning til Display & Video 360. Du kan gjøre følgende i Ventende forespørsler-tabellen:

 • Slett forespørselen: Forespørselen om tilknytning trekkes tilbake. Display & Video 360-administratoren kan ha mottatt e-posten med forespørsel om tilknytning, men hvis vedkommende klikker på linken i e-posten, kommer det ikke opp noe innhold.
 • Send på nytt: En ny e-post sendes til Display & Video 360-administratoren.
 • Kopiér linken: Dette kopierer forespørselsnettadressen som Display & Video 360-administratoren kan bruke til å godkjenne eller avvise forespørselen. Du kan sende denne nettadressen direkte til Display & Video 360-motstykket ditt.

Forespørselen din om tilknytning slettes automatisk hvis et av følgende er tilfellet:

 • den har ventet på godkjenning i mer enn 30 dager
 • den har vært avvist i 30 dager
 • den ble godkjent uten at du foretok deg noe mer innen 60 dager

Godkjente forespørsler

Hvis Display & Video 360-administratoren godkjenner forespørselen din, mottar du en e-post. Følg fremgangsmåten nedenfor for å fullføre tilknytningen.

 1. Klikk på Fullfør tilknytningen-knappen i Ventende forespørsler-tabellen.
 2. Skriv inn navnet du ønsker å gi tilknytningen, under Navnet på tilknytningen.
 3. Under Tilknyttede rapporteringsvisninger velger du Analytics 360-rapporteringsvisningene du ønsker å opprette tilknytninger til.
 4. Klikk på Opprett tilknytningen

Når du har gjort dette, blir tilknytningen fjernet fra Ventende forespørsler-tabellen og flyttet til Tilknyttede kontoer-tabellen.

Eksporter remarketinglister

Se mer informasjon om de nåværende remarketingaktivitetene dine ved å eksportere Analytics 360-målgruppene dine fra førstepart til Display & Video 360. Der kan disse målgruppene også brukes til ekskluderinger i kombinasjon med andre målgrupper. Vær oppmerksom på at du kontrollerer om data som samles inn fra sluttbrukere for et hvilket som helst område, kan brukes til personlig tilpasning av annonser, via den avanserte innstillingen for personlig tilpasning av annonser.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt