קישור בין Analytics 360 ל-Display & Video 360

קישור נכסים ב-Analytics 360 למפרסמים ב-Display & Video 360.
התכונה הזו זמינה רק ב-Analytics 360, חלק מ-Google Marketing Platform.
מידע נוסף על Google Marketing Platform.
במאמר זה:

מידע על קישור

ניתן ליצור ולנהל קישורים בין נכסים ב-Analytics 360 לבין מפרסמים ב-Display & Video 360 בקטע מנהל מערכת ב-Analytics 360.

כשיוצרים את הקישורים, ניתן להפעיל את האפשרויות הבאות:

 • ייצוא של רשימות רימרקטינג. ניתן להעשיר את פעילות הרימרקטינג הקיימת באמצעות נתונים מאתר Analytics 360 משלכם ולייצא קהלים אל Display & Video 360. שם ניתן להשתמש בקהלים האלה גם להגדרת החרגות בשילוב עם קהלים אחרים.
 • ייבוא של נתוני קמפיינים מ-DV360. ייבוא של נתוני קמפיינים (ללא נתוני עלות) מ-Display & Video 360 ל-Analytics.
 • ייבוא של נתוני עלות מ-DV360. ייבוא נתוני עלות מהמפרסם ב-Display & Video 360. נתוני העלות זהים להכנסה ב-Display & Video 360.

  הערה: אם בוחרים לייבא נתוני עלות, רק נתוני העלות המצטברת ישותפו עם Analytics. ההתפלגות של עלות מצטברת זו לא תהיה זמינה בחשבון Analytics. נתוני העלות המצטברת האלה מופיעים ב-Analytics 360 כמדד העלות ב-DV360.

כשמקשרים בין נכס ב-Analytics 360 למפרסם ב-Display & Video 360, התיוג האוטומטי של כתובות אתרי היעד מתבצע באופן אוטומטי.

ניתן לקשר מספר מפרסמים ב-Display & Video 360 לנכס יחיד ב-Analytics 360. ניתן גם לקשר מפרסם יחיד ב-Display & Video 360 לנכסים מרובים ב-Analytics 360. צריך לחזור על פעולת הקישור לכל נכס ב-Analytics 360 בנפרד.

כל קישור בין מפרסם ב-Display & Video 360 לנכס ב-Analytics 360 מופיע כישות נפרדת, וניתן לנהל כל קישור בנפרד.

חשוב לזכור: קישור חשבונות מאפשר למשתמשים מורשים ב-Analytics וב-Display & Video 360 לראות נתונים משני המוצרים.

דרישות מוקדמות

 1. כדי שתוכלו לקשר נכסים ב-Analytics 360 למפרסמים ב-Display & Video 360, תחילה צריך להפעיל את תכונות הדיווח לצורך פרסום.
 2. בנוסף לכך, דרושות לכם ההרשאות הבאות כדי ליצור, לערוך ולמחוק קישורים.

יצירה

כדי ליצור קישורים בעצמכם, דרושות לכם ההרשאות הבאות ב-Analytics 360 וב-Display & Video 360:

 • Analytics 360: הרשאת עריכה ברמת החשבון או הנכס בנכס שרוצים לקשר
 • Display & Video 360: הרשאת קריאה וכתיבה לחשבון השותף הכולל את המפרסם שרוצים לקשר

אם יש לכם הרשאת עריכה בנכס שלכם ב-Analytics 360 (אבל אין לכם הרשאה מתאימה ב-Display & Video 360), תוכלו לשלוח בקשה אוטומטית לאישור הקישור אל מנהל מערכת שהוגדר למפרסם שברצונכם לקשר.

עריכה

כדי לערוך הגדרות מתקדמות (ייצוא קהלים לרימרקטינג, ייבוא נתוני קמפיינים ועלויות מ-Display & Video 360), יש לוודא שההרשאות הבאות הוענקו לאותו משתמש או לאותה כתובת אימייל:

 • Analytics 360: הרשאת עריכה ברמת החשבון או הנכס בנכס שרוצים לקשר
 • Display & Video 360: הרשאת קריאה וכתיבה לחשבון השותף הכולל את המפרסם שרוצים לקשר

כדי לערוך שם קישור ואת התצוגות המפורטות של Analytics 360 שייכללו בקישור, יש צורך רק בהרשאה הבאה:

 • Analytics 360: הרשאת עריכה לחשבון או לנכס שבהם נוצר הקישור

מחיקה

כדי למחוק קישורים, יש צורך בהרשאה הבאה:

 • Analytics 360: הרשאת עריכה לחשבון או לנכס שבהם נוצר הקישור

אם יש לכם ההרשאות המתאימות ב-2 המוצרים, תוכלו ליצור את הקישור בעצמכם. כדי ליצור קישורים בין נכסים ב-Analytics 360 למפרסמים ב-Display & Video 360:

 1. נכנסים לחשבון Analytics 360.
 2. לוחצים על מנהל מערכת ועוברים אל החשבון והנכס שרוצים לקשר.
 3. בעמודה נכס, בקטע קישור מוצרים, לוחצים על Google Marketing Platform‏ > קישור ל-Display & Video 360.
 4. לוחצים על + קישור חדש ל-DV360.
 5. בקטע מפרסמים ב-Display & Video 360, בוחרים מפרסמים ניתנים לקישור. תופיע רשימה של מפרסמים שעדיין לא קושרו, שלגביהם יש לכם ההרשאה הנדרשת ב-Display & Video 360. 
  הערה: אם לא מופיעים מפרסמים, ניתן להשתמש באפשרות קישור 2 (בהמשך) ולשלוח בקשת קישור למנהל מערכת ב-Display & Video 360.
 6. בוחרים את המפרסמים שרוצים לקשר לנכס הנוכחי ב-Analytics 360 ולוחצים על המשך.
 7. בקטע שם קישור נותנים שם לקישור. מומלץ לבחור שם אינפורמטיבי, כמו Analytics360 DV360 Integration [PartnerID] [AdvertiserID]‎

  חשוב לזכור: אם מקשרים מפרסמים מרובים, מערכת Analytics 360 יוצרת קישורים מרובים בעלי אותו שם קישור, אך בהמשך ניתן לערוך את השם של כל קישור.
 8. בקטע תצוגות מפורטות מקושרות, בוחרים תצוגת דוחות אחת או יותר ב-Analytics 360. כברירת מחדל אף אחת מתצוגות הדוחות לא מסומנת.

  כששומרים את קבוצת החשבונות המקושרים, התיוג האוטומטי מופעל באופן אוטומטי כדי לאפשר ל-Analytics 360 לשייך ביקורים לקמפיינים ב-Display & Video 360. (כדי להשתמש בערכים מותאמים אישית של 'מנטר התנועה של Urchin', ניתן להפעיל את התכונה ביטול התיוג האוטומטי.) 
 9. אם רוצים להפעיל הגדרות מתקדמות, מסמנים את התיבה לצד כל הגדרת ייבוא או ייצוא. 
  • ייצוא של רשימות רימרקטינג: ייצוא של רשימות רימרקטינג מ-Analytics ל-Display & Video 360.
  • ייבוא של נתוני קמפיינים מ-DV360​: ייבוא של נתוני קמפיינים (ללא נתוני עלות) מ-Display & Video 360 ל-Analytics.
  • ייבוא נתוני עלות מ-DV360​: ייבוא נתוני עלות מהמפרסם ב-Display & Video 360 ל-Analytics. בפעולות הייבוא ב-Analytics נצברים נתוני עלות בלבד, שנקראים הכנסה ב-Display & Video 360.
 10. לוחצים על יצירת הקישורים.

אפשרות קישור 2: יש לכם ההרשאה הנדרשת רק ב-Analytics 360

אם אין לכם ההרשאה הנדרשת ב-Display & Video 360, תוכלו לשלוח בקשת קישור למנהל מערכת ב-Display & Video 360. הוא יאשר או ידחה את הבקשה. כך שולחים בקשת קישור:

 1. נכנסים לחשבון Analytics 360.
 2. לוחצים על מנהל מערכת ועוברים אל החשבון והנכס שרוצים לקשר.
 3. בעמודה נכס בקטע קישור מוצרים, לוחצים על Google Marketing Platform > קישור ל-Display & Video 360.
 4. לוחצים על + קישור חדש ל-DV360.
 5. בקטע מפרסמים ב-Display & Video 360, בוחרים באפשרות מפרסמים אחרים.
 6. מזינים את מזהה המפרסם ב-Display & Video 360 ואת כתובת האימייל של מנהל המערכת של חשבון השותף ב-Display & Video 360.
  • בכל שורה ניתן להזין מזהה מפרסם אחד בלבד. כדי ליצור שורה נוספת, לוחצים על הוספה.
  • ניתן לשלוח כתובות אימייל מרובות בכל שורה, רק חשוב להפריד בין הכתובות באמצעות פסיקים. הערה: חשוב לוודא שהזנתם את כתובת האימייל בצורה נכונה, כי המערכת לא מתריעה על כתובות אימייל לא חוקיות. 
 7. לוחצים על המשך.
 8. בקטע הגדרת הקישור, בוחרים את סוגי הנתונים שיעברו בין Analytics ל-Display & Video 360 כתוצאה מהקישור:
  • ייצוא של רשימות רימרקטינג: ייצוא של רשימות רימרקטינג מ-Analytics ל-Display & Video 360.
  • ייבוא של נתוני קמפיינים מ-DV360​: ייבוא של נתוני קמפיינים (ללא נתוני עלות) מ-Display & Video 360 ל-Analytics.
  • ייבוא נתוני עלות מ-DV360​: ייבוא נתוני עלות מהמפרסם ב-Display & Video 360 ל-Analytics. בפעולות הייבוא ב-Analytics נצברים נתוני עלות בלבד, שנקראים הכנסה ב-Display & Video 360.
  ההגדרות האלה:
  • ייושמו בכל בקשות הקישור אם מציינים יותר ממפרסם אחד למעלה.
  • ייכללו בבקשת האישור שתישלח למנהל המערכת ב-Display & Video 360. מנהל המערכת ב-Display & Video 360 לא יוכל לשנות את ההגדרות האלה, ואחרי שהוא יאשר את הקישור, לא ניתן יהיה לשנות אותן. אם רוצים לשנות את ההגדרות האלה, צריך למחוק את הקישור ולשלוח בקשת קישור חדשה.
 9. לוחצים על שליחת בקשה לקישור.

  הערה: שליחת הבקשה לקישור החשבון נחשבת להסכמה מצדכם לשתף את כתובת האימייל ו/או את השם שלכם עם מנהל המערכת של חשבון Display & Video 360.

  מערכת Analytics שולחת בקשה באימייל למנהל המערכת של חשבון השותף ב-Display & Video 360 שציינתם בשלב 6.

  מערכת Analytics יוצרת גם קישור ניתן לשיתוף שאפשר לשלוח למנהל המערכת של חשבון השותף ב-Display & Video 360, אם צריך להזכיר לו לאשר את הבקשה לקישור או אם רוצים לפנות אליו ישירות.

  מנהל המערכת של חשבון השותף ב-Display & Video 360 צריך:
  • ללחוץ על ניהול בקשות בבקשה שנשלחה באימייל.
  • ללחוץ על הבקשה בהמתנה בטבלה שנפתחת.
  • לבחור אישור הקישור.
  • ללחוץ על שליחה.
 10. עוקבים אחרי התקדמות הטיפול בבקשה לפי ההוראות שבהמשך בקטע בקשות בהמתנה ובקשות שאושרו.

בקשות בהמתנה

כל הבקשות לקישור מתווספות לטבלה חדשה של בקשות בהמתנה שנוצרת במיקום הבא: מנהל מערכת > נכס > Google Marketing Platform > קישור ל-Display & Video 360. הטבלה בקשות בהמתנה משמשת לביצוע הפעולות הבאות:

 • מחיקת בקשה: פעולה זו מבטלת את הבקשה לקישור. גם אם מנהלי המערכת ב-Display & Video 360 קיבלו כבר את הודעת האימייל עם הבקשה לקישור, אם הם ילחצו על הקישור בהודעה, לא יהיה שם מה לבדוק.
 • שליחה חוזרת: פעולה זו שולחת אימייל נוסף למנהל המערכת ב-Display & Video 360.
 • העתקת הקישור: פעולה זו מספקת את כתובת האתר של הבקשה. מנהל המערכת ב-Display & Video 360 יכול להשתמש בה כדי לאשר או לדחות את הבקשה. ניתן לשלוח אותה ישירות לנמען שלכם ב-Display & Video 360.

המערכת מוחקת את הבקשה לקישור באופן אוטומטי אם היא נמצאת במצב:

 • בהמתנה לאישור במשך 30 ימים.
 • נדחתה במשך 30 ימים.
 • אושרה, ללא כל פעולה נוספת במשך 60 ימים.

בקשות שאושרו

אם מנהל המערכת ב-Display & Video 360 יאשר את הבקשה, תקבלו הודעת אימייל. יש רק עוד כמה שלבים אחרונים שצריך לעבור להשלמת תהליך הקישור:

 1. בטבלה בקשות בהמתנה, לוחצים על הלחצן השלמת הקישור.
 2. בקטע שם קישור, נותנים שם לקישור.
 3. בקטע תצוגות מפורטות מקושרות, בוחרים בתצוגות הדוחות של Analytics 360 שרוצים לקשר.
 4. לוחצים על יצירת קישור

אחרי השלבים האלה, הקישור יוסר מהטבלה בקשות בהמתנה ויועבר לטבלה חשבונות מקושרים.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?