Velg rapporteringsvisninger for integrering av Google Ad Manager-rapportering

Ved hjelp av visningsvelgeren for Google Ad Manager-tilknytning (under Administrator > Google Ad Manager) angir du hvilke Analytics-rapporteringsvisninger som skal inneholde Google Ad Manager-dataene dine. Du kan slå tilgangen til en visning av og på for hvert enkelt sammenkoblet Google Ad Manager-nettverk.

Når du har konfigurert Google Ad Manager-rapporteringsintegrering, har alle eksisterende visninger i det sammenkoblede Analytics-området tilgang til Google Ad Manager-rapporteringsdataene som standard. Hvis du oppretter nye visninger etter at sammenkoblingen er opprettet, må du gi spesifikk tilgang til denne visningen for hvert sammenkoblet Google Ad Manager-nettverk.

Slik velger du hvilke datautvalg som skal ha tilgang til Google Ad Manager-rapporteringsdata:

  1. Logg på Google Analytics.
  2. Klikk på Administrator og gå til det området du har knyttet til Google Ad Manager.
  3. I OMRÅDE-kolonnen klikker du på Tilknytning til Google Ad Manager.
  4. For hvert sammenkoblet Google Ad Manager-nettverk (Nettverkskode-kolonnen) velger du hvilke visninger som skal ha tilgang til Google Ad Manager-rapporteringsdata, i rullegardinmenyen.

    Select views for the DFP Reporting Integration

Beslektede ressurser

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?