בחירה של תצוגות מפורטות שישולב בהן דיווח מתוך Google Ad Manager

אפשר להשתמש בבוחר התצוגות המפורטות שכלול בתכונה קישור אל Google Ad Manager (בקטע ניהול > Google Ad Manager) כד לבחור את תצוגות הדוחות מ-Analytics שרוצים לכלול בהן נתונים מ-Google Ad Manager. תוכל להפעיל או להשבית את הגישה לתצוגה מפורטת לכל רשת Google Ad Manager מקושרת.

בעת הגדרת שילוב של דיווח Google Ad Manager, לכל התצוגות המפורטות הקיימות בנכס Analytics המקושר, תהיה גישה לנתוני הדיווח של Google Ad Manager. אם תיצור תצוגות מפורטות חדשות לאחר שיצרת את הקישור, עליך להעניק לאותה תצוגה מפורטת גישה מפורשת לכל רשת Google Ad Manager מקושרת.

כך בוחרים את התצוגות המפורטות שתהיה להן גישה לנתוני הדיווח ב-Google Ad Manager:

  1. כניסה ל-Google Analytics.
  2. לוחצים על ניהול ועוברים לנכס שקישרתם ל-Google Ad Manager.
  3. בעמודה נכס לוחצים על קישור אל Google Ad Manager.
  4. לכל רשת Google Ad Manager מקושרת (בעמודה 'קוד רשת'), בחר מתוך התפריט הנפתח את התצוגות המפורטות שיכולות לגשת לנתוני הדיווח ב-Google Ad Manager.

    Select views for the DFP Reporting Integration

משאבים קשורים

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?