Tillståndsbaserade målgrupper

Ta bort användare permanent eller tillfälligt från dina målgrupper.

I Analytics kan du skapa målgrupper som uppdateras dynamiskt utifrån deras definitioner. Använd ett Inkludera-filter när du vill ange villkor för när användare ska läggas till en målgrupp. Använd ett Uteslut-filter när du vill ange villkor för när användare ska tas bort från en målgrupp. När du använder ett Uteslut-filter kan du dessutom ange om användarna ska tas bort tillfälligt eller permanent.

I den här artikeln beskriver vi tre exempel på när du kanske vill ta bort användare permanent eller tillfälligt från dina målgrupper.

Begränsningar

Om du skapade en målgrupp innan funktionen syntes i ditt Analytics-konto kan du inte redigera målgruppen så att den blir tillståndsbaserad.

Om du sparar en målgrupp utan ett Uteslut-filter kan du inte senare ändra definitionen och lägga till ett Uteslut-filter. Om du vill behålla möjligheten att ändra definitionen för att skapa en tillståndsbaserad målgrupp kan du använda ett Uteslut-filter i samband med att du skapar målgruppen.

Målgrupper som använder permanenta uteslutningsfilter kan inte användas i Google Ad Manager eller Display & Video 360. Målgrupper som använder tillfälliga uteslutningsfilter kan inte användas i Display & Video 360.

Innehåll i artikeln:

Lämnad kundvagn

Du kanske vill använda remarketing på användare som lämnar artiklar i sin kundvagn. Du kan skapa målgruppen genom att inkludera användare som klickar på Lägg till i kundvagn eller visar kundvagnssidan men utesluta användare som visar orderbekräftelsesidan. I stället för att ta bort användare permanent när de slutför sin beställning kan du lägga till dem i målgruppen igen nästa gång de lägger artiklar i kundvagnen men inte köper dem.

Skapa en målgrupp med användare som övergav artiklar i kundvagnen
 1. Inkludera användare som visade kundvagnssidan och uteslut användare som visade orderbekräftelsesidan (tacksidan):
  Villkorsverktyget: Inkludera /kundvagn, Uteslut /tack
 2. Klicka på Använd.
 3. Avmarkera kryssrutan för permanent borttagning så att användarna läggs till igen nästa gång de lämnar artiklar i kundvagnen och inte handlar.
  Alternativ för permanent uteslutning inaktiverat

Aldrig handlat

Om du vill fokusera din marknadsföring på användare som aldrig har handlat hos dig ska du inkludera användare med noll transaktioner och permanent utesluta användare när de har fler än noll transaktioner.

Skapa en målgrupp med användare som aldrig har handlat
 1. Inkludera användare som inte har några transaktioner och uteslut användare med fler än noll transaktioner.
  Villkorsverktyget: Inkludera 0 transaktioner, uteslut fler än 0 transaktioner
 2. Klicka på Använd.
 3. Markera kryssrutan för att permanent ta bort användare som slutför en transaktion.
  Alternativ för permanent uteslutning aktiverat

Uppnått en viss nivå

Genom att kombinera inkludera- och uteslut-uttryck med tillfällig eller permanent uteslutning kan du konfigurera målgrupper med valfri detaljnivå. Några andra vanliga exempel:

Målgrupp baserad på användarnas aktuella värde eller lojalitetsstatus (spåras av en anpassad dimension)

 • Exempel: Högt LTV
  • Inkludera användare med LTV = högt
  • Uteslut användare med LTV = medelhögt eller lågt
  • Permanent borttagning inaktiverad

Målgrupp baserad på högsta LTV eller lojalitetsstatus som användarna har uppnått

 • Exempel: Har varit högt LTV någon gång
  • Inkludera användare med LTV = högt
 • Exempel: Var aldrig högt LTV
  • Inkludera användare vars reguljära uttryck för sida matchar .*
  • Uteslut användare med LTV = högt
  • Permanent borttagning aktiverad

Målgrupp baserad på användarnas nuvarande nivå (till exempel i ett spel)

 • Exempel: Nuvarande nivå 5–10
  • Inkludera användare med nivå >= 5
  • Uteslut användare med nivå < 5 eller > 10
  • Permanent borttagning inaktiverad

Målgrupp baserad på den högsta nivå som användarna har nått

 • Exempel: Har aldrig överträffat nivå 5
  • Inkludera användare med nivå >= 1
  • Uteslut användare med nivå > 5
  • Permanent borttagning aktiverad
Skapa en målgrupp bestående av användare med högt aktuellt värde och uteslut tillfälligt användare med medelhögt eller lågt aktuellt värde
 1. Ange inkludera- och uteslut-villkoren:
  Villkorsverktyget: Inkludera aktuellt värde som exakt matchar högt, uteslut aktuellt värde som exakt matchar medelhögt eller lågt
 2. Avmarkera alternativet för att permanent ta bort användare som inte uppfyller inkludera-villkoret:
  Alternativ för permanent uteslutning inaktiverat
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?