Kênh tùy chỉnh

Hình ảnh hóa và phân tích hành trình của khách hàng của bạn.

Hiểu việc hoàn thành tác vụ và từ bỏ tác vụ là điều cơ bản đối với việc tối ưu hóa hiệu suất trang web. Xem xét những chỉ số hành vi quan trọng nhất: Tỷ lệ chuyển đổi mục tiêu, Tỷ lệ thoátTỷ lệ nhấp. Tất cả các chỉ số này được dựa trên việc so sánh số người đã bắt đầu một tác vụ so với số tác vụ được hoàn thành.

Kênh tùy chỉnh cho phép bạn hình ảnh hóa các bước người dùng sẽ thực hiện để hoàn một thành một tác vụ và nhanh chóng xem họ thành công hay thất bại ở mỗi bước như thế nào. Bạn có thể hoạt động dựa vào thông tin này để cải thiện trang web của mình và làm giảm hành trình khách hàng kém hiệu quả hoặc bị từ bỏ. Bạn cũng có thể tạo Đối tượng tiếp thị lại để tương tác lại với những người dùng từ bỏ kênh.

Tính năng này chỉ có trong Analytics 360 (thuộc Google Marketing Platform).
Tìm hiểu thêm về Google Marketing Platform.
Tính năng này hiện được phát hành dưới dạng tính năng beta.
Trong bài viết này:

Cách kênh tùy chỉnh hoạt động

Kênh tùy chỉnh xuất hiện như một tab trong Báo cáo tùy chỉnh. Kênh tùy chỉnh bao gồm một hoặc nhiều "giai đoạn". Mỗi giai đoạn được xác định bằng cách sử dụng các quy tắc dựa vào thứ nguyên, cho phép bạn xác định xem giai đoạn nên bao gồm hay loại trừ lần truy cập đối sánh với một giá trị cụ thể. Bạn có thể sử dụng bất kỳ thứ nguyên nào trong Analytics theo quy tắc Kênh tùy chỉnh.

Kênh tùy chỉnh hiển thị biểu đồ về số người dùng đã hoàn tất và chưa hoàn tất, mỗi giai đoạn được xác định. Bạn có thể thấy ngay giai đoạn nào của kênh có hiệu suất tốt nhất hoặc kém nhất về số người dùng hoặc phiên hoàn thành tác vụ tổng thể. Kênh tùy chỉnh có thể giúp bạn tập trung vào việc cải thiện những con số đó.

Cụ thể, bạn có thể thực hiện hành động bằng cách:

 • Tạo Phân đoạn người dùng đã hoàn thành hoặc không hoàn thành một giai đoạn cụ thể của kênh, sau đó áp dụng Phân đoạn đó trong các báo cáo khác. Sử dụng các báo cáo đó để thực hiện phân tích sâu hơn và hiểu được những gì đã thúc đẩy sự thành công hay thất bại của giai đoạn đó.
 • Tương tác lại với những người dùng đã không hoàn thành tác vụ bằng cách tạo Đối tượng tiếp thị lại được nhắm mục tiêu đến Phân đoạn người dùng đó.

Tạo Kênh tùy chỉnh

Kênh tùy chỉnh chỉ khả dụng cho các thuộc tính 360.

Kênh tùy chỉnh xuất hiện dưới dạng tab trong báo cáo tùy chỉnh. Để xem Báo cáo tùy chỉnh:

 1. Đăng nhập vào Google Analytics.
 2. Điều hướng đến chế độ xem của bạn.
 3. Mở Báo cáo.
 4. Nhấp vào Tùy chỉnh > +Báo cáo tùy chỉnh mới.
 5. Chọn tab Kênh.

Đọc Tạo và quản lý Báo cáo tùy chỉnh để biết hướng dẫn chung về cách tạo, chỉnh sửa và chia sẻ báo cáo tùy chỉnh.

Tùy chọn cấu hình Kênh tùy chỉnh

Tùy chọn cơ bản

Loại phân tích: Theo mặc định, Kênh tùy chỉnh tập trung vào xem xét người dùng. Nghĩa là, các giai đoạn trong kênh sẽ xem xét hành vi của người dùng kéo dài nhiều phiên, nếu có thể. Bạn có thể hạn chế Kênh tùy chỉnh tập trung vào xem xét phiên bằng cách chọn Tất cả các giai đoạn phải xảy ra trong một phiên.

Quy tắc kênh: Các quy tắc xác định tiêu chí thành công của một giai đoạn. Bạn có thể xác định lên đến 5 giai đoạn mỗi Kênh tùy chỉnh và mỗi giai đoạn có thể có đến 5 quy tắc.

 • Nhấp vào +thêm bộ lọc để thêm quy tắc mới.
 • Nhấp vào +thêm giai đoạn để thêm một giai đoạn mới.

Sử dụng menu thả xuống thứ nguyên để chọn các thứ nguyên bạn muốn sử dụng để xác định giai đoạn. Bạn có thể sử dụng bất kỳ thứ nguyên nào có sẵn trong Analytics, bao gồm thứ nguyên tùy chỉnh và biến tùy chỉnh. Quy tắc có thể là bao gồm hoặc không bao gồm và các giá trị bạn cung cấp có thể được đối sánh chính xác hoặc bạn có thể sử dụng một biểu thức chính quy.

Ví dụ về quy tắc

Để chọn người dùng đã bắt đầu trên trang chủ của bạn, hãy tạo quy tắc: Bao gồm Trang đích Chính xác /home.html

Khi bạn bao gồm nhiều quy tắc trong một giai đoạn, tất cả các quy tắc phải được đáp ứng để giai đoạn được xem là thành công (nói cách khác, các quy tắc được áp dụng với toán tử lôgic AND).

Tùy chọn nâng cao

Loại kênh: Theo mặc định, Kênh tùy chỉnh là kênh "đóng", nghĩa là người dùng sẽ chỉ có thể được coi là một phần của kênh nếu họ vào một giai đoạn từ đầu kênh. Nếu bạn muốn người dùng có thể vào kênh ở bất cứ giai đoạn nào, hãy thay đổi Loại kênh thành "Mở".

Bạn chỉ có thể thay đổi Loại kênh cho kênh dựa trên phiên. Nói cách khác, người dùng Kênh tùy chỉnh tập trung vào xem xét người dùng phải là kênh đóng.

Chỉ số: Theo mặc định, Kênh tùy chỉnh hiển thị số người dùng hoàn thành/không hoàn thành từng giai đoạn. Bạn có thể thay đổi tùy chọn này để hiển thị số phiên để thay thế.

Bạn chỉ có thể thay đổi Chỉ số cho kênh dựa trên phiên. Nói cách khác, Kênh tùy chỉnh tập trung vào xem xét phiên chỉ có thể hiển thị số người dùng.

Giai đoạn tiếp theo phải theo sau: Nếu kênh có nhiều giai đoạn, thứ tự bạn xác định các giai đoạn có ý nghĩa quan trọng. Tùy chọn Giai đoạn tiếp theo phải theo sau xác định cách Kênh tùy chỉnh sẽ đánh giá hành trình của người dùng thông qua các giai đoạn. Lựa chọn của bạn là:

 • Bất cứ lúc nào sau một giai đoạn. Người dùng có thể thực hiện các bước trung gian giữa các giai đoạn. Những bước đó không nhất thiết phải là một phần của Kênh tùy chỉnh.

  Ví dụ

  Bạn đã xác định một Kênh tùy chỉnh bao gồm 2 giai đoạn: Trang A và Trang B. Với tùy chọn Bất cứ lúc nào sau một giai đoạn được chọn, một người dùng đã truy cập Trang A, sau đó truy cập Trang X rồi Trang B sẽ được tính là hoàn thành cả hai giai đoạn của kênh.

  Xin nhớ, tùy chọn Loại kênh xác định việc người dùng có phải bắt đầu hành trình kênh ở giai đoạn đầu tiên (kênh đóng) hay bất cứ giai đoạn nào sau đó (kênh mở).
 • Ngay sau một giai đoạn. Người dùng là chỉ một phần của kênh nếu họ vào giai đoạn tiếp theo ngay sau một bước trước.

  Ví dụ

  Bạn đã xác định một Kênh tùy chỉnh bao gồm 2 giai đoạn: Trang A và Trang B. Với tùy chọn Ngay sau một giai đoạn được chọn, một người dùng đã truy cập Trang A, sau đó truy cập Trang X rồi Trang B sẽ được tính là chỉ hoàn thành giai đoạn đầu tiên của kênh. Mặc dù sau đó họ đã truy cập Trang B, đường vòng qua Trang X được tính là từ bỏ từ Trang A.

 • Hãy để tự tôi quyết định cho từng giai đoạn. Các tùy chọn ở trên áp dụng cho toàn bộ kênh. Nếu bạn muốn tùy chỉnh từng giai đoạn, hãy chọn tùy chọn này. Sau đó, bạn có thể chọn hành vi bạn muốn sử dụng menu thả xuống ...được theo sau bởi sẽ xuất hiện ở cuối mỗi giai đoạn trong kênh.

Phân tích kênh

Biểu đồ Kênh tùy chỉnh miêu tả từng giai đoạn trong kênh và hiển thị số người dùng đã hoàn thành giai đoạn và tiếp tục, cũng như những người đã không hoàn thành mỗi giai đoạn và từ bỏ. Biểu đồ có thể cho bạn biết vắn tắt liệu một giai đoạn cụ thể có hiệu suất kém và cần điều tra thêm không.

Phạm vi ngày của kênh

Kênh tùy chỉnh có hiệu lực trở về trước, nghĩa là bạn áp dụng chúng cho dữ liệu đó đã được thu thập và xử lý. Sử dụng các điều khiển Phạm vi ngày trong báo cáo để xem xét những ngày khác nhau.

Tìm hiểu thêm về phạm vi ngày.

Áp dụng một Phân đoạn

Bạn có thể áp dụng một Phân đoạn duy nhất cho một Kênh tùy chỉnh. Phân đoạn đóng vai trò như một bộ lọc cho giai đoạn đầu tiên của kênh.

Tìm hiểu thêm về Phân đoạn.

Hành động kênh

Kênh tùy chỉnh cung cấp hai cách mạnh mẽ để hành động dựa vào thông tin do kênh cung cấp:

Tạo Phân đoạn

Nhấp vào bất kỳ giai đoạn đã hoàn tất hoặc chưa hoàn tất nào trong biểu đồ Kênh tùy chỉnh thị để tạo Phân đoạn mới dựa trên tiêu chí của giai đoạn đó. Sau đó, bạn có thể áp dụng Phân đoạn này trong Analytics để hiểu rõ hơn những gì đã tạo hành vi được thể hiện trong giai đoạn.

Tạo Đối tượng tiếp thị lại

Nhấp vào bất kỳ giai đoạn đã hoàn thành hoặc không hoàn thành nào trong biểu đồ Kênh tùy chỉnh thị để tạo Đối tượng tiếp thị lại gồm những người dùng đã hoàn thành hoặc không hoàn thành giai đoạn. Sau đó, bạn có thể chạy một Chiến dịch tiếp thị lại trong Google Ads để nhắm mục tiêu những người dùng này.

Bạn cần chỉnh sửa quyền ở cấp thuộc tính để tạo Đối tượng tiếp thị lại.

Tìm hiểu thêm về Đối tượng tiếp thị lại trong Analytics.

Các giới hạn và tư liệu của Kênh tùy chỉnh

 • Kênh tùy chỉnh là tính năng chỉ dành cho thuộc tính 360.
 • Một Kênh tùy chỉnh có thể có tối đa 5 giai đoạn.
 • Mỗi giai đoạn có thể có tối đa 5 quy tắc.
 • Bạn chỉ có thể áp dụng 1 Phân đoạn cho một Kênh tùy chỉnh.
 • Kênh tùy chỉnh phụ thuộc vào cùng các quy tắc lấy mẫu dữ liệu giống như các báo cáo khác.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?