Спеціальні послідовності переходів

Візуалізуйте й аналізуйте послідовності переходів своїх клієнтів.

Для оптимізації веб-сайту важливо знати, які завдання користувачі виконують, а які – ні. До ключових показників поведінки належать Показник досягнутих конверсій, Показник відмов і CTR. Для всіх них обчислення відбувається шляхом порівняння кількості користувачів, які почали виконувати завдання, і тих, хто його завершив.

За допомогою спеціальних послідовностей переходів можна візуалізувати кроки, які користувачі виконують для завершення завдання, а також переглядати, наскільки успішно вони виконують кожний крок. На основі цієї інформації можна оптимізувати сайт і зменшити кількість неефективних або незавершених послідовностей переходів. Окрім того, ви можете повторно зацікавити користувачів, які виходять із послідовності, додавши їх в аудиторію ремаркетингу.

Ця функція доступна лише в Analytics 360, що є сервісом Google Marketing Platform.
Докладніше про Google Marketing Platform.
Це бета-версія функції.
Зміст

Про спеціальні послідовності переходів

Для спеціальних послідовностей переходів відведено окрему вкладку в спеціальному звіті. Послідовність складається з одного або кількох "етапів", кожен із яких визначається правилами на основі параметрів. За допомогою правил можна також указати, що потрібно робити з відповідними зверненнями на певному етапі: включати чи виключати. Правила для спеціальних послідовностей переходів можна створювати на основі будь-якого параметра Analytics

На графіках спеціальної послідовності переходів відображається кількість користувачів, які завершили та не завершили визначені етапи. Це дає змогу одразу побачити, які етапи послідовності переходів найбільш і найменш ефективні в плані кількості користувачів, які завершили завдання, або відповідних сеансів. На основі цих даних ви можете покращити ці показники.

Зокрема, можна:

 • створити сегмент користувачів, які завершили або не завершили певний етап послідовності. Цей сегмент можна використовувати в інших звітах для подальшого аналізу успішності або неуспішності того чи іншого етапу послідовності;
 • повторно зацікавлювати користувачів, які не виконали завдання, створивши аудиторію ремаркетингу, націлену на цей сегмент користувачів.

Створення спеціальних послідовностей переходів

Спеціальні послідовності переходів доступні лише для ресурсів класу 360.

Для спеціальних послідовностей переходів відведено окрему вкладку в спеціальному звіті. Щоб відкрити спеціальні звіти:

 1. Увійдіть у Google Analytics.
 2. Відкрийте потрібне представлення даних.
 3. Відкрийте Звіти.
 4. Натисніть Налаштування > +Новий спеціальний звіт.
 5. Виберіть вкладку Послідовність.

Щоб дізнатись, як створювати та редагувати спеціальні звіти, а також надавати до них доступ, прочитайте статтю Створення спеціальних звітів і керування ними.

Варіанти конфігурації спеціальних послідовностей переходів

Основні параметри

Тип аналізу. За умовчанням для спеціальних послідовностей переходів вибрано рівень користувача. Тобто на етапах послідовності фіксується поведінка користувача протягом кількох сеансів (якщо можливо). Щоб задати для спеціальних послідовностей рівень сеансу, виберіть Усі етапи мають відбутися під час одного сеансу.

Правила послідовності. Правила визначають критерії успішності етапу. Для однієї спеціальної послідовності можна визначити не більше 5 етапів, кожен із яких може мати не більше 5 правил.

 • Щоб додати нове правило, натисніть +додати фільтр.
 • Щоб додати новий етап, натисніть +додати етап.

У спадному меню параметрів виберіть потрібні параметри для етапу. Можна вказати будь-який параметр, доступний в Analytics, зокрема спеціальні параметри та користувацькі змінні. Відповідно до правил, дані певних звернень можна включати або виключати, а надані значення можна зіставляти з іншими на основі точної відповідності або регулярного виразу.

Приклад правила

Щоб вибрати користувачів, які почали послідовність із домашньої сторінки, створіть таке правило: Включити Цільова сторінка Точна /home.html

Якщо створити кілька правил для одного етапу, він вважатиметься завершеним, лише коли буде виконано всі правила (тобто правила застосовуються з логічним оператором "AND").

Розширені параметри

Тип послідовності. За умовчанням для спеціальних послідовностей вибрано тип "Закрита", тобто реєструються лише користувачі, які починають послідовність із першого етапу. Щоб користувачі могли починати послідовність на будь-якому етапі, змініть тип послідовності на "Відкрита".

Тип послідовності можна змінити лише для послідовностей на рівні сеансу. Спеціальні послідовності на рівні користувачів мають бути закритими.

Показник. За умовчанням спеціальні послідовності показують кількість користувачів, які завершили або не завершили кожний етап. Натомість можна вибрати показ кількості сеансів.

Показник можна змінити лише для послідовностей на рівні сеансу. Спеціальні послідовності на рівні користувачів можуть показувати лише кількість користувачів.

Наступний етап має йти за попереднім. Якщо послідовність включає кілька етапів, порядок їх визначення дуже важливий. Ця опція визначає, як оцінюватимуться переходи користувачів від одного етапу до іншого. Нижче описано варіанти для вибору.

 • Будь-коли після попереднього етапу. Між етапами користувачі можуть виконувати проміжні дії. Ці дії можуть не бути частиною спеціальної послідовності переходів.

  Приклад

  Ви створили спеціальну послідовність із 2 етапів: сторінка А та сторінка Б. Якщо ви вибрали опцію Будь-коли після попереднього етапу, користувач, який спершу відвідав сторінку А, після цього перейшов на сторінку Х, а потім відкрив сторінку Б, буде вважатися таким, що виконав обидва етапи послідовності.

  Пам’ятайте, що тип послідовності визначає, як може починатися послідовність: обов’язково з першого етапу (закрита послідовність) або з будь-якого (відкрита послідовність).
 • Одразу після попереднього етапу. Виконання послідовності зараховується, лише якщо користувач переходить на наступний етап одразу після попереднього.

  Приклад

  Ви створили спеціальну послідовність із 2 етапів: сторінка А та сторінка Б. Якщо ви вибрали опцію Одразу після попереднього етапу, користувач, який спершу відвідав сторінку А, після цього перейшов на сторінку Х, а потім відкрив сторінку Б, буде вважатися таким, що виконав лише перший етап послідовності. Хоча згодом він таки відвідав сторінку Б, перехід на сторінку Х вважається виходом із послідовності, що починається зі сторінки А.

 • Вибирати окремо для кожного етапу. Зазначені вище опції застосовуються до всієї послідовності. Щоб налаштувати кожний етап окремо, скористайтеся цією опцією. Потрібну поведінку можна вибрати в спадному меню …перед, яке відображається під кожним етапом послідовності.

Аналіз послідовності переходів

На графіку спеціальної послідовності переходів показано кожний етап і кількість користувачів, які завершили етап і перейшли до наступного, а також тих, що не завершили етап і вийшли з послідовності. З графіка одразу видно, який з етапів недостатньо ефективний і потребує уваги.

Діапазон дат послідовності

Спеціальні послідовності можна застосовувати до вже зібраних і оброблених даних. Переглянути у звіті дані за різні дати можна за допомогою елементів керування меню Діапазон дат.

Докладніше про діапазони дат.

Застосування сегмента

До спеціальної послідовності можна застосувати один сегмент. Він виконує роль фільтра для першого етапу послідовності.

Докладніше про сегменти.

Дії з послідовністю переходів

Використовувати інформацію, отриману за допомогою спеціальної послідовності переходів, можна двома ефективними способами.

Створення сегментів

Натисніть будь-який завершений або незавершений етап на графіку спеціальної послідовності, щоб створити новий сегмент на основі критеріїв цього етапу. Створений сегмент можна застосовувати до інших звітів Analytics для вивчення причин поведінки на відповідному етапі.

Створення аудиторій ремаркетингу

Натисніть будь-який завершений або незавершений етап на графіку спеціальної послідовності, щоб створити аудиторію ремаркетингу з користувачів, які завершили або не завершили цей етап. На основі цього списку можна проводити кампанію ремаркетингу в Google Ads.

Щоб створювати аудиторії ремаркетингу, потрібно мати дозвіл на редагування ресурсу.

Докладніше про аудиторії ремаркетингу в Analytics.

Обмеження й застереження щодо спеціальних послідовностей переходів

 • Спеціальні послідовності доступні лише в облікових записах класу 360.
 • Спеціальна послідовність може включати не більше ніж 5 етапів.
 • Кожний етап може мати не більше ніж 5 правил.
 • До спеціальної послідовності можна застосувати лише 1 сегмент.
 • До спеціальних послідовностей застосовуються ті самі правила вибірки даних, що й до інших звітів.
Чи корисна ця інформація?
Як можна її покращити?