Denna artikel handlar om Universal Analytics-egendomar som upphör att bearbeta data den 1 juli 2023 (1 oktober 2023 för Analytics 360-egendomar). Börja använda en Google Analytics 4-egendom om du inte redan har gjort det.

Anpassade trattar

Visualisera och analysera kundernas vägar i tratten.

Innan du kan optimera webbplatsresultatet måste du veta var kunderna slutför åtgärder och överger tratten. Tänk på de viktigaste mätvärdena som speglar kundbeteenden: Konverteringsfrekvens för mål, Avvisningsfrekvens och Klickfrekvens. Alla utgår de från antalet personer som inledde respektive slutförde en åtgärd.

Med anpassade trattar kan du visualisera stegen som användarna tar för att slutföra en åtgärd och snabbt se i vilken utsträckning de lyckas eller misslyckas i varje steg. Sedan kan du vidta åtgärder utifrån den informationen för att förbättra webbplatsen och reducera antalet ineffektiva eller avbrutna kundvägar. Dessutom kan du skapa remarketingmålgrupper så att du når användarna som har övergett trattarna.

Denna funktion är endast tillgänglig i Analytics 360, en del av Google Marketing Platform.
Läs mer om Google Marketing Platform.
Den här funktionen är för närvarande en betafunktion.
Innehåll i artikeln:

Så fungerar anpassade trattar

Anpassade trattar är en flik i anpassade rapporter. En anpassad tratt består av en eller flera faser. Varje fas definieras med hjälp av ett antal dimensionsbaserade regler, där du anger om fasen ska inkludera eller exkludera träffar som matchar ett visst värde. Du kan använda vilka Analytics-dimensioner i regler för anpassade trattar.

Fliken Anpassade trattar innehåller ett diagram över antalet användare som slutförde respektive övergav varje definierad fas. Du ser direkt vilka faser i tratten som gav bäst respektive sämst resultat i fråga om hur många användare eller sessioner som slutförde en viss åtgärd. Sedan kan du vidta åtgärder utifrån den informationen.

Du kan till exempel

 • skapa ett segment med användare som har slutfört eller övergett en viss fas i tratten, och sedan använda segmentet på andra rapporter. I rapporterna kan du analysera orsakerna till att fasen lyckades eller misslyckades.
 • nå tidigare användare som inte slutförde en åtgärd, genom att skapa en remarketingmålgrupp som är inriktad på just det användarsegmentet.

Skapa anpassade trattar

Anpassade trattar är bara tillgängliga för 360-egendomar.

Anpassade trattar är en flik i anpassade rapporter. Så här ser du dina anpassade rapporter:

 1. Logga in på Google Analytics.
 2. Gå till vyn.
 3. Öppna Rapporter.
 4. Klicka på Anpassning > +Ny anpassad rapport.
 5. Klicka på fliken Tratt.

Läs Skapa och hantera anpassade rapporter om du vill se hur du skapar, redigerar och delar anpassade rapporter.

Inställningsalternativ för anpassade trattar

Grundläggande alternativ

Analystyp: Som standard är anpassade trattar användarbaserade. Faserna i tratten fokuserar på användarbeteenden som pågår under hela sessioner. Du kan begränsa den anpassade tratten till en viss session genom att välja Alla faser måste inträffa vid en och samma session.

Trattregler: Regler som definierar när en fas ska betraktas som lyckad eller misslyckad. Du kan definiera fem faser per anpassad tratt, och varje fas kan bestå av fem regler.

 • Klicka på +lägg till filter när du vill lägga till en ny regel.
 • Klicka på +lägg till fas när du vill lägga till en ny fas.

Välj i rullgardinsmenyn vilka dimensioner du vill använda när du definierar fasen. Du kan använda alla tillgängliga Analytics-dimensioner, bland annat anpassade dimensioner och anpassade variabler. Reglerna kan vara inkluderande eller exkluderande, och du kan ange exakt matchade värden eller reguljära uttryck.

Exempel på regel

Den här regeln definierar användare som började på din startsida: Inkludera Målsida Exakt /home.html

När du använder flera regler i en fas måste alla regler matchas för att fasen ska lyckas. (Reglerna tillämpas med logiskt OCH.)

Avancerade alternativ

Typ av tratt: Anpassade trattar är stängda som standard. Det innebär att användarna betraktas som en del av tratten om de kommer till en fas via början av tratten. Om du vill att användarna ska kunna komma in i tratten från vilken fas som helst ändrar du Typ av tratt till Öppen.

Du kan bara ändra typen av tratt för sessionsbaserade trattar. Användarbaserade anpassade trattar måste vara stängda.

Mätvärde: Som standard visar anpassade trattar antalet användare som slutförde/övergav en fas. Du kan ändra detta så att de i stället visar antalet sessioner.

Du kan bara ändra mätvärdet för sessionsbaserade trattar. För användarbaserade anpassade trattar kan du bara visa antalet användare.

Efterföljande fas ska följa: Om tratten består av flera faser måste du definiera faserna i rätt ordning. Alternativet Efterföljande fas ska följa anger hur användarnas väg genom faserna ska tolkas i de anpassade trattarna. Alternativen är:

 • När som helst efter en fas. Användarna kan följa mellanliggande steg mellan faserna. Stegen behöver inte ingå i den anpassade tratten.

  Exempel

  Du har definierat en anpassad tratt som består av två faser: sida A och sida B. När du har valt alternativet När som helst efter en fas och en användare besöker sida A, sida X och sida B i den ordningen, har användaren slutfört båda faserna i tratten.

  Alternativet Typ av tratt anger om användarna måste inleda sin väg genom tratten i den första fasen (stängd tratt) eller i en senare fas (öppen tratt).
 • Omedelbart efter en fas. Användarna ingår i tratten bara om de kommer in i nästa fas omedelbart efter ett föregående steg.

  Exempel

  Du har definierat en anpassad tratt som består av två steg: sida A och sida B. När du har valt alternativet Omedelbart efter en fas och en användare besöker sida A, sida X och sida B i den ordningen, har användaren slutfört endast den första fasen i tratten. Även om användaren besöker sida B senare räknas omvägen till sida X som ett bortfall från sida A.

 • Jag vill bestämma för varje enskild fas. Alternativen ovan avser tratten som helhet. Om du i stället vill anpassa varje enskild fas ska du välja det här alternativet. Sedan kan du välja önskat beteende på rullgardinsmenyn följs av … längst ned i varje fas i tratten.

Trattanalys

Diagrammet över den anpassade tratten visar varje fas och hur många användare som slutförde fasen och fortsatte, respektive övergav faser och föll bort. Du kan snabbt se om en viss fas ger dåligt resultat och behöver undersökas närmare.

Datumintervall i tratten

Anpassade trattar är retroaktiva och används på redan insamlad och bearbetad data. Välj Datumintervall i rapporten om du vill se andra datum.

Läs mer om datumintervall.

Använda ett segment

Du kan använda ett enstaka segment på en anpassad tratt. Segmentet fungerar som filter för den första fasen i tratten.

Läs mer om segment.

Vidta åtgärder på trattar

Du kan vidta åtgärder på informationen i anpassade trattar på två sätt:

Skapa segment

Klicka på en slutförd eller övergiven fas i diagrammet om du vill skapa ett nytt segment som baseras på reglerna för fasen. Sedan kan du använda segmentet i hela Analytics och skapa dig en bättre uppfattning om orsakerna till användarnas beteende i den aktuella fasen.

Skapa remarketingmålgrupper

Klicka på en slutförd eller övergiven fas i diagrammet när du vill skapa en remarketingmålgrupp med användare som slutförde eller övergav fasen. Sedan kan du köra en remarketingkampanj i Google Ads som är inriktad på de användarna.

Du måste ha redigeringsbehörighetegendomsnivå för att kunna skapa remarketingmålgrupper.

Läs mer om remarketingmålgrupper i Analytics.

Begränsningar och förbehåll för anpassade trattar

 • Anpassade kanaler är en 360-funktion.
 • En anpassad tratt kan bestå av högst fem faser.
 • Varje fas kan bestå av högst fem regler.
 • Du kan använda ett enstaka segment på en anpassad tratt.
 • Anpassade trattar omfattas av samma regler för dataurval som andra anpassade rapporter.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false
false