Ten artykuł dotyczy usług Universal Analytics, które przestaną przetwarzać dane 1 lipca 2023 r. (1 października 2023 r. w przypadku usług w Analytics 360). Zacznij korzystać z usługi Google Analytics 4 (chyba że już to robisz).

Ścieżki niestandardowe

Wizualizacja i analiza ścieżek, po których poruszają się klienci

Zrozumienie trendów, zgodnie z którymi użytkownicy wykonują różne działania w witrynie bądź ich nie wykonują, ma kluczowe znaczenie dla optymalizacji jej skuteczności. Zastanów się, który z tych wskaźników zachowania jest dla Ciebie najważniejszy: współczynnik konwersji celu, współczynnik odrzuceń czy współczynnik klikalności? Każdy z nich oblicza się przez porównanie liczby użytkowników, którzy rozpoczęli działanie, z tymi, którzy je ukończyli.

Ścieżki niestandardowe pozwalają wizualizować kroki podejmowane przez użytkowników i szybko oceniać skuteczność ich realizacji. Na tej podstawie można później ulepszać witrynę, ograniczając liczbę „pustych” wizyt. Możesz też tworzyć listy odbiorców remarketingu, aby zachęcać do ponownego zaangażowania się tych użytkowników, którzy „zeszli” z Twoich ścieżek.

Ta funkcja jest dostępna tylko w Analytics 360, części Google Marketing Platform.
Więcej informacji o Google Marketing Platform
Ta funkcja jest obecnie dostępna w wersji beta.
Tematy w tym artykule:

Jak działają ścieżki niestandardowe

Ścieżki niestandardowe są oddzielną kartą w Raporcie niestandardowym. Ścieżka niestandardowa składa się z jednego lub kilku „etapów”. Każdy etap opiera się na regułach i używa wymiarów do określenia, czy działania o danej wartości mają być uwzględniane czy wykluczane. Reguła ścieżki niestandardowej może zawierać dowolne wymiary dostępne w Analytics.

Na karcie Ścieżki niestandardowe widać wykres z liczbą użytkowników, którzy ukończyli poszczególne etapy, i tych, którzy ich nie ukończyli. Analizując liczbę użytkowników lub sesji, dla których jakieś zadanie ogólne zostało wykonane, możesz bezpośrednio zobaczyć, które etapy ścieżki były najskuteczniejsze, a które nie. Za pomocą ścieżek niestandardowych możesz łatwo poprawić te statystyki.

Co możesz w tym celu zrobić:

 • Utwórz segment użytkowników, którzy ukończyli dany etap ścieżki lub go nie ukończyli, a następnie zastosuj ten segment w innych raportach. Za pomocą tych raportów możesz prowadzić dalsze analizy źródeł skuteczności bądź nieskuteczności danego etapu.
 • Ponownie zaangażuj użytkowników, którzy nie wykonali zadania, za pomocą grup odbiorców remarketingu kierowanych na dany segment użytkowników.

Tworzenie ścieżek niestandardowych

Ścieżki niestandardowe są dostępne tylko w ramach usługi Analytics 360.

Ścieżki niestandardowe pojawiają się jako karta raportu niestandardowego. Aby zobaczyć raporty niestandardowe:

 1. Zaloguj się na konto Google Analytics.
 2. Otwórz odpowiedni widok danych
 3. Otwórz Raporty.
 4. Kliknij kolejno Dostosowanie > +Nowy raport niestandardowy.
 5. Kliknij kartę Ścieżka.

Przeczytaj artykuł Tworzenie raportów niestandardowych i zarządzanie nimi, aby poznać ogólne instrukcje tworzenia, edycji i udostępniania raportów niestandardowych.

Opcje konfiguracji niestandardowej ścieżki

Opcje podstawowe

Typ analizy: Ścieżki niestandardowe są domyślnie nakierowane na użytkowników. To znaczy, że w miarę możliwości na poszczególnych etapach analizowane jest zachowanie użytkowników w obrębie sesji. Za pomocą ustawienia Wszystkie etapy muszą wystąpić w ciągu jednej sesji można ograniczyć ścieżkę niestandardową tylko do jednej sesji.

Reguły ścieżki: Kryteria skuteczności etapu określa się za pomocą reguł. Dla każdej ścieżki niestandardowej można określić maksymalnie 5 etapów i 5 reguł dla każdego z nich.

 • Kliknij + dodaj filtr, aby dodać nową regułę.
 • Kliknij + dodaj etap, aby dodać nowy etap.

Z odpowiedniego menu wybierz wymiary do zdefiniowania etapu. Możesz używać wszystkich wymiarów dostępnych w Analytics – także wymiarów i zmiennych niestandardowych. Reguły mogą być uwzględniające lub wykluczające, a podane wartości mogą być dopasowane ściśle albo do wyrażenia regularnego.

Przykład reguły

Aby wybrać użytkowników, którzy zaczęli sesję na stronie głównej, utwórz regułę: Uwzględnij Strona docelowa Ścisłe /home.html

Jeśli etap zawiera kilka reguł, to żeby został on uznany za skuteczny, wszystkie te reguły muszą zostać spełnione. Innymi słowy, reguły są stosowane z operatorem logicznym AND.

Opcje zaawansowane

Typ ścieżki: domyślnie ścieżki niestandardowe są „zamknięte”, a więc liczeni są tylko ci użytkownicy, którzy weszli do etapu od początku ścieżki. Jeśli chcesz umożliwić wchodzenie na ścieżkę na dowolnym etapie, zmień Typ ścieżki na „Otwarty”.

Typ ścieżki można zmieniać tylko w przypadku ścieżek opartych na sesjach. Innymi słowy, ścieżki niestandardowe ukierunkowane na użytkowników muszą być zamknięte.

Wymiar: Domyślnie ścieżki niestandardowe pokazują liczbę użytkowników, którzy ukończyli jakiś etap albo go nie ukończyli. Możesz zmienić to ustawienie, by zamiast użytkowników wyświetlać liczbę sesji.

Dane można zmieniać tylko w przypadku ścieżek opartych na sesjach. Innymi słowy, ścieżki niestandardowe ukierunkowane na użytkowników mogą wyświetlać tylko liczbę użytkowników.

Kolejny etap powinien następować: Jeśli ścieżka ma kilka etapów, kolejność ich definiowania ma znaczenie. Opcja Kolejny etap powinien następować określa, jak ścieżka niestandardowa ma oceniać przechodzenie użytkowników przez kolejne etapy. Opcje do wyboru:

 • W dowolnym momencie po etapie. Użytkownicy mogą podejmować działania pośrednie między etapami. Te działania nie należą do ścieżki niestandardowej.

  Przykład

  Masz zdefiniowaną ścieżkę niestandardową zawierającą 2 etapy: Strona A i Strona B. Za pomocą opcji W dowolnym momencie po etapie określasz, że użytkownicy, którzy odwiedzili Stronę A, następnie Stronę X, a później Stronę B, są zliczani jako użytkownicy, którzy wykonali oba etapy na ścieżce.

  Pamiętaj, że opcja Typ ścieżki określa, czy użytkownicy mogą wchodzić na ścieżkę od pierwszego etapu (ścieżka zamknięta) czy od późniejszego etapu (ścieżka otwarta).
 • Bezpośrednio po etapie. Użytkownicy przynależą do ścieżki tylko wtedy, gdy rozpoczęli kolejny etap bezpośrednio po wykonaniu poprzedniego.

  Przykład

  Masz zdefiniowaną ścieżkę niestandardową zawierającą 2 etapy: Strona A i Strona B. Masz wybraną opcję Bezpośrednio po etapie, więc użytkownik, który odwiedził Stronę A, następnie Stronę X, a później Stronę B zostanie zliczony jak użytkownik, który ukończył tylko pierwszy etap ścieżki. Mimo że później ten użytkownik otworzył Stronę B, to wcześniejsze wyświetlenie Strony X jest zliczane jako zejście ze ścieżki po zamknięciu Strony A.

 • Pozwól mi zdecydować oddzielnie dla każdego etapu. Ta opcja ma zastosowanie do całości ścieżki. Wybierz ją, jeśli chcesz dostosować każdy etap oddzielnie. Następnie możesz wybrać odpowiednie zachowanie za pomocą menu ...po nim następuje, które będzie widoczne na dole każdego z etapów na ścieżce.

Analiza ścieżki

Wykres ścieżki niestandardowej pokazuje każdy etap na ścieżce oraz liczbę użytkowników, którzy ukończyli dany etap i przeszli dalej, a także tych, którzy nie ukończyli etapu i zeszli ze ścieżki. Wystarczy jedno spojrzenie, żeby się zorientować, które etapy są nieskuteczne i wymagają dokładniejszego sprawdzenia.

Zakres dat ścieżki

Ścieżki niestandardowe działają wstecz, czyli stosuje się je wobec danych, które zostały już zebrane i przetworzone. Aby wybrać zakres dat, użyj ustawień Zakres dat w raporcie.

Więcej informacji o zakresach dat

Jak zastosować segment

W każdej ścieżce niestandardowej możesz zastosować jeden segment. Pełni on funkcję filtra dla pierwszego etapu ścieżki.

Więcej informacji o segmentach

Działania na ścieżce

Ścieżki niestandardowe oferują dwa bardzo skuteczne działania umożliwiające wpływ na informacje ujawniane przez ścieżkę:

Tworzenie segmentów

Kliknij dowolny ukończony lub nieukończony etap na wykresie Ścieżki niestandardowe, by utworzyć nowy segment na podstawie kryteriów danego etapu. Możesz następnie używać tego segmentu w różnych miejscach Analytics do identyfikowania przyczyn zachowań obserwowanych na tym etapie.

Tworzenie list odbiorców remarketingu

Na wykresie ścieżki niestandardowej kliknij dowolny ukończony lub nieukończony etap, aby utworzyć listę odbiorców remarketingu, którzy ukończyli dany etap bądź go nie ukończyli. Następnie możesz uruchomić w Google Ads kampanię remarketingową kierowaną na tych użytkowników.

Aby tworzyć listy odbiorców remarketingu, musisz mieć rolę edytującego na poziomie usługi.

Więcej informacji o listach odbiorców remarketingu w Analytics

Ograniczenia i ostrzeżenia w związku ze ścieżkami niestandardowymi

 • Ścieżki niestandardowe są dostępne tylko w ramach usługi Analytics 360.
 • Ścieżka niestandardowa może się składać z maksymalnie 5 etapów.
 • Każdy etap może mieć maksymalnie 5 reguł.
 • Na ścieżce niestandardowej możesz zastosować tylko 1 segment.
 • Ścieżki niestandardowe podlegają tym samym regułom próbkowania danych co inne raporty.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false