Aangepaste trechters

Het klanttraject visualiseren en analyseren.

Voor het optimaliseren van de prestaties van websites is het essentieel dat u inzicht heeft in het voltooien en verlaten van taken. Denk daarbij aan de belangrijkste gedragsstatistieken: doelconversiepercentage, bouncepercentage en klikfrequentie. Deze worden allemaal berekend door het aantal mensen dat met een taak begon te vergelijken met het aantal mensen dat de taak heeft voltooid.

Met aangepaste trechters kunt u de stappen die uw gebruikers nemen om een taak te voltooien, visualiseren en snel zien hoe goed of slecht ze elke stap kunnen uitvoeren. U kunt deze informatie gebruiken om uw website te verbeteren en het aantal inefficiënte of verlaten klanttrajecten terug te dringen. U kunt ook remarketingdoelgroepen maken om gebruikers die de trechters verlaten, opnieuw aan te spreken.

Deze functie is alleen beschikbaar in Analytics 360, een onderdeel van Google Marketing Platform.
Meer informatie over Google Marketing Platform.
Deze functie is momenteel vrijgegeven als bètafunctie.
In dit artikel:

Hoe aangepaste trechters werken

Aangepaste trechters worden als tabblad weergegeven in een aangepast rapport. Een aangepaste trechter bestaat uit een of meerdere 'fasen'. Elke fase wordt gedefinieerd met behulp van regels op basis van dimensies. U kunt daarmee aangeven of de fase hits die overeenkomen met een bepaalde waarde, moet omvatten of uitsluiten. Voor regels voor aangepaste trechters kunt u alle dimensies in Analytics gebruiken.

Voor aangepaste trechters wordt een diagram weergegeven met het aantal gebruikers dat elk van de opgegeven fasen al dan niet heeft voltooid. U kunt direct zien welke fasen van de trechter het best of het slechtst presteerden op basis van het aantal gebruikers of sessies dat de taak volledig voltooide. Met aangepaste trechters kunt u die aantallen gaan verbeteren.

U kunt de volgende specifieke acties ondernemen:

 • Een segment maken van gebruikers die een bepaalde trechterfase wel of niet hebben voltooid en dat segment vervolgens toee passen in andere rapporten. Gebruik die rapporten vervolgens om verdere analyses uit te voeren en inzicht te krijgen in de reden dat die fase slaagt of mislukt.
 • Gebruikers die een taak niet voltooiden, opnieuw aanspreken door een remarketingdoelgroep te maken voor dat gebruikerssegment.

Aangepaste trechters maken

Aangepaste trechters zijn alleen beschikbaar voor 360-property's.

Aangepaste trechters worden als tabblad weergegeven in een aangepast rapport. U geeft uw aangepaste rapporten als volgt weer:

 1. Log in bij Google Analytics.
 2. Navigeer naar uw weergave.
 3. Open Rapporten.
 4. Klik op Aangepast rapport > + Nieuw aangepast rapport.
 5. Selecteer het tabblad Trechter.

Raadpleeg Aangepaste rapporten maken en beheren voor algemene instructies voor het maken, bewerken en delen van aangepaste rapporten.

Configuratieopties voor aangepaste trechters

Basisopties

Analysetype: Aangepaste trechters zijn standaard gebaseerd op gebruikers. Dit houdt in dat de fasen in die trechter betrekking hebben op gebruikersgedrag, zo mogelijk verspreid over meerdere sessies. U kunt een aangepaste trechter beperken en op sessies baseren door Alle fasen moeten plaatsvinden in een sessie te selecteren.

Trechterregels: Regels bepalen de succescriteria van een fase. U kunt per aangepaste trechter maximaal vijf fasen en per fase maximaal vijf regels opgeven.

 • Klik op + filter toevoegen om een nieuwe regel toe te voegen.
 • Klik op + fase toevoegen om een nieuwe fase toe te voegen.

Gebruik het dropdownmenu Dimensies om de dimensies te selecteren die u wilt gebruiken om de fase te definiëren. U kunt alle dimensies gebruiken die in Analytics beschikbaar zijn, inclusief aangepaste dimensies en aangepaste variabelen. Regels kunnen inclusief of exclusief zijn en de waarden die u opgeeft, kunnen precies worden afgestemd of u kunt een reguliere expressie gebruiken.

Voorbeeld van een regel

Als u gebruikers wilt selecteren die op uw startpagina begonnen, maakt u de regel: Include bestemmingspagina Exact /home.html

Als een fase meerdere regels omvat, moet aan alle regels worden voldaan om de fase als succesvol te kunnen beschouwen (met andere woorden, de regels worden toegepast met de operator EN).

Geavanceerde opties

Trechtertype: Aangepaste trechters zijn standaard 'gesloten'. Dit houdt in dat gebruikers alleen tot de trechter worden gerekend als ze een fase binnengaan vanaf het begin van de trechter. Als u wilt dat gebruikers op elk moment de trechter binnen kunnen komen, wijzigt u het Trechtertype in Open.

U kunt het trechtertype alleen wijzigen voor op sessies gebaseerde trechters. Aangepaste trechters die op gebruikers zijn gebaseerd, moeten gesloten zijn.

Statistiek: Voor aangepaste trechters wordt standaard het aantal gebruikers weergegeven dat elke fase wel/niet voltooit. U kunt dit wijzigen om in plaats daarvan het aantal sessies weer te gegeven.

De statistiek kan alleen worden gewijzigd voor op sessies gebaseerde trechters. Voor aangepaste trechters die op gebruikers zijn gebaseerd, kan alleen het aantal gebruikers worden weergegeven.

Daaropvolgende fase moet volgen: Als uw trechter meerdere fasen omvat, is de volgorde waarin u de fasen definieert van groot belang. De optie Daaropvolgende fase moet volgen bepaalt hoe de aangepaste trechter het traject dat uw klanten door de fasen afleggen, moet beoordelen. U kunt kiezen uit:

 • Op elk gewenst moment na een fase. Tussen de fasen in kunnen gebruikers tussenstappen nemen. Die stappen hoeven geen onderdeel te zijn van de aangepaste trechter.

  Voorbeeld

  U heeft een aangepaste trechter met twee fasen gedefinieerd: Pagina A en Pagina B. Als de optie Op elk gewenst moment na een fase is ingeschakeld, wordt een gebruiker die achtereenvolgens Pagina A, dan Pagina X, dan Pagina B bezoekt, beschouwd als een gebruiker die beide fasen van de trechter heeft voltooid.

  De optie Trechtertype bepaalt dus of gebruikers het trechtertraject moeten beginnen in de eerste fase (gesloten trechter) of in een willekeurige latere fase (open trechter).
 • Onmiddellijk na een fase. Gebruikers zijn alleen deel van de trechter als ze de volgende fase direct na een voorafgaande fase binnengaan.

  Voorbeeld

  U heeft een aangepaste trechter met twee fasen gedefinieerd: Pagina A en Pagina B. Als de optie Onmiddellijk na een fase is ingeschakeld, wordt een gebruiker die Pagina A, dan Pagina X, dan Pagina B bezoekt, beschouwd als een gebruiker die alleen de eerste fase van de trechter heeft voltooid. Ook als de gebruiker Pagina B later alsnog bezoekt, wordt de omweg via Pagina X beschouwd als het verlaten van Pagina A.

 • Laat me afzonderlijk voor elke fase besluiten. Bovenstaande opties zijn van toepassing op de trechter in zijn geheel. Selecteer deze optie als u elke fase wilt aanpassen. U kunt dan elk gewenst gedrag selecteren via het dropdownmenu ...wordt gevolgd door, dat onder aan elke fase in de trechter wordt weergegeven.

Trechteranalyse

In het diagram 'Aangepaste trechter' wordt elke fase in de trechter weergegeven. Hier ziet u het aantal gebruikers dat de fase voltooide en doorging en de gebruikers die de fasen niet voltooiden en uitvielen. Aan de hand van het diagram ziet u in een oogopslag welke fase niet goed presteert en specifieke aandacht verdient.

Trechterperiode

Aangepaste trechters werken met terugwerkende kracht, wat betekent dat ze worden toegepast op gegevens die al zijn verzameld en verwerkt. Gebruik het besturingselement Periode in het rapport om verschillende datums te bekijken.

Meer informatie over periodes.

Een segment toepassen

U kunt een enkel segment toepassen op een aangepaste trechter. Het segment fungeert als filter voor de eerste fase van de trechter.

Meer informatie over segmenten.

Trechteracties

Aangepaste trechters bieden twee krachtige manieren om de informatie die door de trechter naar voren komt, te benutten:

Segmenten maken

Klik op een willekeurige voltooide of niet-voltooide fase in het diagram 'Aangepaste trechters' om een nieuw segment te maken op basis van de criteria van die fase. Dit segment kunt u vervolgens overal in Analytics toepassen om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van het gedrag dat in die fase te zien is.

Remarketingdoelgroepen maken

Klik op een willekeurige voltooide of niet-voltooide fase in het diagram 'Aangepaste trechters' om een remarketingdoelgroep te maken van gebruikers die de fase wel of niet voltooiden. U kunt vervolgens een remarketingcampagne in Google Ads laten lopen om deze gebruikers te targeten.

Voor het maken van remarketingdoelgroepen dient u te beschikken over rechten voor bewerken op property-niveau.

Meer informatie over remarketingdoelgroepen in Analytics.

Aangepaste trechters: beperkingen en kanttekeningen

 • Aangepaste trechters zijn alleen beschikbaar in 360.
 • Een aangepaste trechter kan maximaal vijf fasen bevatten.
 • Elke fase kan maximaal vijf regels bevatten.
 • Op een aangepaste trechter kunt u slechts één segment toepassen.
 • Voor aangepaste trechters gelden dezelfde regels voor steekproeven van gegevens als voor andere aangepaste rapporten.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?