המאמר הזה עוסק בנכסי Universal Analytics שייפסק בהם עיבוד הנתונים ב-1 ביולי 2023 (בנכסי Analytics 360 ב-1 באוקטובר 2023). אם עוד לא עשיתם זאת, כדאי לכם להתחיל להשתמש בנכסי Google Analytics 4.

משפכים מותאמים אישית

הצגה חזותית של נתיב הלקוחות וניתוח שלו.

כדי לבצע אופטימיזציה של ביצועי אתר, חשוב להבין כיצד מבקרים משלימים פעולות ואת שיעור הנטישה. חשוב לבחון את ערכי ההתנהגות החשובים ביותר: שיעור המרות ליעד, שיעור העזיבה ושיעור קליקים. כל הערכים האלו מבוססים על השוואה בין מספר האנשים שהתחילו פעולה למספר האנשים שהשלימו את הפעולה.

משפכים מותאמים אישית מאפשרים להציג את השלבים שמשתמשים ביצעו כדי להשלים פעולה, ולראות במהירות האם הצליחו להשלים כל שלב או לא. תוכלו לפעול על סמך מידע זה כדי לשפר את האתר ולצמצם מסלולים לא יעילים להמרת לקוח או נטישה. תוכלו גם ליצור 'קהלים לרימרקטינג כדי ליצור עניין מחודש אצל משתמשים שנטשו את המשפכים.

התכונה הזו זמינה רק במוצר Analytics 360, שהוא חלק מ-Google Marketing Platform.
מידע נוסף על Google Marketing Platform.
כרגע התכונה הזו מופצת כתכונת ביטא.
במאמר זה:

כיצד פועלים משפכים מותאמים אישית

משפכים מותאמים אישית מופיעים ככרטיסייה בדוח בהתאמה אישית. משפך מותאם אישית מורכב משלב אחד או יותר. כל שלב מוגדר באמצעות כללים מבוססי-מאפיינים, שמאפשר לכם לציין אם השלב יכלול או יחריג 'היטים' שתואמים לערך מסוים. אפשר להשתמש בכל מאפיין ב-Analytics בכלל 'משפך מותאם אישית'.

משפכים מותאמים אישית מציגים תרשים עם מספר המשתמשים שהשלימו או לא השלימו כל אחד מהשלבים המוגדרים. ניתן לראות מיד אילו שלבים במשפך הניבו את הביצועים הטובים או הגרועים ביותר מבחינת מספר המשתמשים או הסשנים באתר שהשלימו את המשימה הכוללת. בעזרת משפכים מותאמים אישית תוכלו להתמקד בשיפור הנתונים האלו.

ספציפית, אפשר לבצע את הפעולות הבאות:

 • יצירת פלח של משתמשים שהשלימו או שלא השלימו שלב מסוים במשפך, והחלה של הפלח על דוחות אחרים. שימוש בדוחות האלו כדי לבצע ניתוח נוסף ולהבין את הגורמים להצלחה או לכישלון של אותו שלב.
 • ליצור עניין מחודש אצל המשתמשים שלא השלימו משימה, על ידי יצירת 'קהל רימרקטי' המטרגט לאותו פלח של משתמשים.

יצירת משפכים מותאמים אישית

משפכים מותאמים אישית זמינים לנכסי 360 בלבד.

משפכים מותאמים אישית מופיעים ככרטיסייה בדוח בהתאמה אישית. כדי לראות דוחות מותאמים אישית:

 1. כניסה ל-Google Analytics.
 2. עוברים לתצוגה המפורטת.
 3. פותחים את דוחות.
 4. לוחצים על התאמה אישית > +דוח בהתאמה אישית חדש.
 5. בוחרים בכרטיסייה משפך.

בקישור תמצאו יצירה וניהול של דוחות מותאמים אישית הנחיות כלליות ליצירה, לעריכה ולשיתוף של דוחות בהתאמה אישית.

אפשרויות תצורה של משפכים מותאמים אישית

אפשרויות בסיסיות

סוג ניתוח: כברירת מחדל, משפכים מותאמים אישית מתמקדים במשתמשים. במילים אחרות, אם ניתן, השלבים במשפך יציגו את התנהגות המשתמשים על פני הסשנים באתר. כדי להגביל משפך מותאם אישית כך שיתמקד בסשן באתר, בחרו באפשרות כל השלבים חייבים להתרחש במהלך סשן באתר.

כללי משפך: הכללים קובעים קריטריונים של הצלחה בשלב במשפך. תוכל להגדיר עד חמישה שלבים בכל משפך מותאם אישית, ועד חמישה כללים לכל שלב במשפך.

 • כדי להוסיף כלל חדש, לחץ על +הוסף מסנן.
 • כדי להוסיף שלב חדש, לחץ על +הוסף שלב.

מהתפריט הנפתח של המאפיינים בחר את המאפיינים הרצויים להגדרת השלב. תוכל להשתמש בכל מאפיין הזמין ב-Analytics, כולל מימדים מותאמים אישית ומשתנים מותאמים אישית. במסגרת הכללים אפשר להגדיר הכללה או אי-הכללה, לבדוק התאמה מדויקת של הערכים שתציין או להשתמש בביטוי רגולרי.

דוגמה לכלל

לבחירת משתמשים שהתחילו בדף הבית, יוצרים את הכלל הבא: כלול דף נחיתה מדויק /home.html

כשמוסיפים כללים מרובים לשלב כלשהו, כל הכללים חייבים להתקיים באותו שלב כדי שהוא ייחשב למוצלח (במילים אחרות, הכללים מוחלים באמצעות אופרטור AND לוגי).

אפשרויות מתקדמות

סוג משפך: כברירת מחדל, משפכים מותאמים אישית הם "סגורים", כלומר, המשתמשים ייחשבו כחלק מהמשפך רק אם הם נכנסים לשלב מתחילת המשפך. כדי לאפשר למשתמשים להיכנס למשפך בכל שלב, שנה את האפשרות סוג משפך ל"פתוח".

תוכל לשנות את סוג המשפך למשפכים המבוססים על פעילויות באתר בלבד. במילים אחרות, משפכים מותאמים אישית המתמקדים במשתמשים חייבים להיות סגורים.

ערך: כברירת מחדל, משפכים מותאמים אישית מציגים את מספר המשתמשים שהשלימו / שלא השלימו כל שלב. תוכל לשנות את ההגדרה כדי להציג את מספר הפעילויות באתר במקום זאת.

תוכל לשנות את הערך למשפכים המבוססים על פעילויות באתר בלבד. במילים אחרות, משפכים מותאמים אישית המתמקדים במשתמשים יכולים להציג את מספר המשתמשים בלבד.

חובה להמשיך לשלב הבא: אם משפך מורכב ממספר שלבים, הסדר שבו את מגדירים את השלבים חשוב מאוד. האפשרות חובה להמשיך לשלב הבא קובעת כיצד המשפך המותאם אישית צריך להעריך את הנתיב של המשתמשים שלכם בין השלבים השונים. אלו הן האפשרויות:

 • בכל עת אחרי שלב. המשתמשים יכולים לעבור בשלבי ביניים בין שלב לשלב. השלבים האלו אינם חלק מהמשפך המותאם אישית.

  דוגמה

  הגדרת משפך מותאם אישית המורכב משני שלבים: דף א' ודף ב'. בעת בחירה באפשרות בכל עת אחרי שלב, משתמש שביקר בדף א', לאחר מכן בדף X ואז בדף ב', ייספר כמשתמש שהשלים את שני השלבים במשפך.

  זכור כי האפשרות סוג משפך קובעת אם משתמשים חייבים להתחיל את הנתיב במשפך בשלב הראשון (משפך סגור), או בכל שלב מאוחר יותר (משפך פתוח).
 • מיד אחרי שלב. משתמשים נחשבים כחלק מהמשפך רק אם הם נכנסים לשלב הבא ישירות מהשלב הקודם

  דוגמה

  הגדרת משפך מותאם אישית שמורכב משני שלבים: דף א' ודף ב'. כאשר האפשרות מיד אחרי שלב נבחרת, משתמש מבקר בדף א', לאחר מכן בדף X ולאחר מכן בדף ב' יספר כמי שהשלים רק את השלב הראשון של המשפך. למרות שהמשתמש ביקר בדף ב' מאוחר יותר, המעבר לדף X נספר כיציאה מדף א'.

 • תן לי להחליט בנפרד לכל שלב. אפשרות זו חלה על המשפך כולו. אם ברצונך להתאים אישית כל שלב, בחר באפשרות זו. לאחר מכן תוכל לבחור בהתנהגות הרצויה באמצעות התפריט הנפתח ...ואחר כך, שיופיע בתחתית של כל שלב במשפך.

ניתוח משפך

התרשים 'משפך מותאם אישית' מתאר כל שלב במשפך ומציג את מספר המשתמשים שהשלימו את השלב והמשיכו הלאה, וכן את מספר המשתמשים שלא השלימו כל שלב ונטשו את המשפך. בעזרת התרשים תוכל לדעת אם שלב מסוים מניב ביצועים נמוכים ונדרשת חקירה נוספת שלו.

טווח תאריכים של משפך

משפכים מותאמים אישית מספקים נתונים רטרואקטיביים, או במילים אחרות, תוכל להחיל אותם על נתונים שכבר נאספו ועובדו. השתמש בבקרות של טווח תאריכים בדוח כדי לבחון תאריכים שונים.

למידע נוסף על טווחי תאריכים.

החלת פלח

תוכל להחיל פלח יחיד על משפך מותאם אישית. הפלח פועל כמסנן של השלב הראשון במשפך.

למידע נוסף על פלחים.

פעולות במשפך

משפכים מותאמים אישית מציעים שתי דרכים מתקדמות המאפשרות לבצע פעולות על סמך המידע שמקבל מהמשפך.

יצירת פלחים

בתרשים 'משפכים מותאמים אישית', לחץ על שלב שהושלם או שלא הושלם כדי ליצור פלח חדש על סמך הקריטריונים של אותו שלב. לאחר מכן תוכל להחיל את הפלח הזה בכל חלקי חשבון Analytics כדי להבין טוב יותר מה גרם להתנהגות שהודגמה בשלב.

יצירת קהלים לרימרקטינג

לחץ על שלב שהושלם או שלא הושלם בתרשים 'משפכים מותאמים אישית', כדי ליצור קהל לרימרקטינג עם משתמשים שהשלימו או שלא השלימו את השלב. לאחר מכן ניתן להפעיל קמפיין רימרקטינג ב-Google Ads, ולמקד לאותם משתמשים.

כדי ליצור קהלים לרימרקטינג, יש צורך בתפקיד העורך ברמת הנכס.

לרשותך מידע נוסף על קהלים לרימרקטינג ב-Analytics.

מגבלות ואזהרות לגבי משפכים מותאמים אישית

 • משפכים מותאמים אישית הם תכונה שקיימת בגרסה 360 בלבד.
 • משפך מותאם אישית יכול להכיל עד חמישה שלבים.
 • כל שלב יכול להכיל עד חמישה כללים.
 • תוכל להחיל רק פלח אחד על משפך מותאם אישית.
 • משפכים מותאמים אישית כפופים לאותם כללים של דגימת נתונים כמו דוחות אחרים.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false
false