משפכים מותאמים אישית

הצגה ויזואלית וניתוח של המסלולים להמרת הלקוחות.

כדי לבצע אופטימיזציה של ביצועי אתר, חשוב להבין כיצד מבקרים משלימים פעולות ואת שיעור הנטישה. חשוב לבחון את ערכי ההתנהגות החשובים ביותר: שיעור המרות ליעד, שיעור יציאה מדף כניסה ושיעור קליקים. כל הערכים האלו מבוססים על השוואה בין מספר האנשים שהתחילו פעולה למספר האנשים שהשלימו את הפעולה.

משפכים מותאמים אישית מאפשרים להציג את השלבים שמשתמשים ביצעו כדי להשלים פעולה, ולראות במהירות האם הצליחו להשלים כל שלב או לא. תוכל לפעול על סמך מידע זה כדי לשפר את האתר ולצמצם נתיבים שאינם יעילים או שהלקוחות נוטשים. תוכל גם ליצור 'קהלים לשיווק מחדש' כדי ליצור מעורבות מחודשת אצל משתמשים שנטשו את המשפכים.

התכונה הזו זמינה רק ב-Analytics 360, חלק מ-Google Marketing Platform.
מידע נוסף על Google Marketing Platform.
כרגע התכונה הזו מופצת כתכונת ביטא.
במאמר זה:

כיצד פועלים משפכים מותאמים אישית

משפכים מותאמים אישית מופיעים ככרטיסייה בדוח מותאם אישית. משפך מותאם אישית מורכב משלב אחד או יותר. כל שלב מוגדר באמצעות כללים מבוססי-מאפיינים, ובאמצעות הכללים אתה מציין אם לכלול את השלב בהתאמות של ערך מסוים. אפשר להשתמש בכל מאפיין ב-Analytics בכלל 'משפך מותאם אישית'.

משפכים מותאמים אישית מציגים תרשים עם מספר המשתמשים שהשלימו או לא השלימו כל אחד מהשלבים המוגדרים. ניתן לראות מיד אילו שלבים במשפך הניבו את הביצועים הטובים או הגרועים ביותר מבחינת מספר המשתמשים או הפעילויות באתר שהשלימו את המשימה הכוללת. בעזרת משפכים מותאמים אישית תוכל להתמקד בשיפור הנתונים האלו.

ספציפית, תוכל לבצע את הפעולות הבאות:

 • יצירת פלח של משתמשים שהשלימו או שלא השלימו שלב מסוים במשפך, והחלה של הפלח על דוחות אחרים. שימוש בדוחות האלו כדי לבצע ניתוח נוסף ולהבין את הגורמים להצלחה או לכישלון של אותו שלב.
 • ליצור מעורבות מחודשת אצל המשתמשים שלא השלימו משימה, על ידי יצירת 'קהל של שיווק מחדש' הממקד לאותו פלח של משתמשים.

יצירת משפכים מותאמים אישית

משפכים מותאמים אישית זמינים לנכסי 360 בלבד.

משפכים מותאמים אישית מופיעים בתור כרטיסייה בדוח מותאם אישית. כדי לראות דוחות מותאמים אישית:

 1. כניסה ל-Google Analytics.
 2. עבור אל התצוגה המפורטת.
 3. פתח את התפריט דוחות.
 4. לחץ על התאמה אישית > +דוח מותאם אישית חדש.
 5. בחר בכרטיסייה משפך.

ראה יצירה וניהול של דוחות מותאמים אישית, לקבלת הנחיות כלליות ליצירה, לעריכה ולשיתוף של דוחות מותאמים אישית.

אפשרויות תצורה של משפכים מותאמים אישית

אפשרויות בסיסיות

סוג ניתוח: כברירת מחדל, משפכים מותאמים אישית מתמקדים במשתמשים. במילים אחרות, אם ניתן, השלבים במשפך יציגו את התנהגות המשתמשים על פני הפעילויות באתר. כדי להגביל משפך מותאם אישית כך שיתמקד בפעילויות באתר, בחר באפשרות כל השלבים חייבים להתרחש במהלך פעילות באתר.

כללי משפך: הכללים קובעים קריטריונים של הצלחה בשלב במשפך. תוכל להגדיר עד חמישה שלבים בכל משפך מותאם אישית, ועד חמישה כללים לכל שלב במשפך.

 • כדי להוסיף כלל חדש, לחץ על +הוסף מסנן.
 • כדי להוסיף שלב חדש, לחץ על +הוסף שלב.

מהתפריט הנפתח של המאפיינים בחר את המאפיינים הרצויים להגדרת השלב. תוכל להשתמש בכל מאפיין הזמין ב-Analytics, כולל מימדים מותאמים אישית ומשתנים מותאמים אישית. במסגרת הכללים אפשר להגדיר הכללה או אי-הכללה, לבדוק התאמה מדויקת של הערכים שתציין או להשתמש בביטוי רגולרי.

דוגמה לכלל

כדי לבחור במשתמשים שהתחילו בדף הבית, צור את הכלל הבא: כלול דף נחיתה מדויק /home.html

כשאתה מוסיף כללים מרובים לשלב כלשהו, כל הכללים חייבים להתקיים באותו שלב כדי שהוא ייחשב למוצלח (במילים אחרות, הכללים מוחלים באמצעות אופרטור AND לוגי).

אפשרויות מתקדמות

סוג משפך: כברירת מחדל, משפכים מותאמים אישית הם "סגורים", כלומר, המשתמשים ייחשבו כחלק מהמשפך רק אם הם נכנסים לשלב מתחילת המשפך. כדי לאפשר למשתמשים להיכנס למשפך בכל שלב, שנה את האפשרות סוג משפך ל"פתוח".

תוכל לשנות את סוג המשפך למשפכים המבוססים על פעילויות באתר בלבד. במילים אחרות, משפכים מותאמים אישית המתמקדים במשתמשים חייבים להיות סגורים.

ערך: כברירת מחדל, משפכים מותאמים אישית מציגים את מספר המשתמשים שהשלימו / שלא השלימו כל שלב. תוכל לשנות את ההגדרה כדי להציג את מספר הפעילויות באתר במקום זאת.

תוכל לשנות את הערך למשפכים המבוססים על פעילויות באתר בלבד. במילים אחרות, משפכים מותאמים אישית המתמקדים במשתמשים יכולים להציג את מספר המשתמשים בלבד.

חובה להמשיך לשלב הבא: אם משפך מורכב ממספר שלבים, הסדר שבו אתה מגדיר את השלבים הוא חשוב מאוד. האפשרות חובה להמשיך לשלב הבא קובעת כיצד המשפך המותאם אישית צריך להעריך את הנתיב של המשתמשים שלך בין השלבים השונים. אלו הן האפשרויות:

 • בכל עת אחרי שלב. המשתמשים יכולים לעבור בשלבי ביניים בין שלב לשלב. השלבים האלו אינם חלק מהמשפך המותאם אישית.

  דוגמה

  הגדרת משפך מותאם אישית המורכב משני שלבים: דף א' ודף ב'. בעת בחירה באפשרות בכל עת אחרי שלב, משתמש שביקר בדף א', לאחר מכן בדף X ואז בדף ב', ייספר כמשתמש שהשלים את שני השלבים במשפך.

  זכור כי האפשרות סוג משפך קובעת אם משתמשים חייבים להתחיל את הנתיב במשפך בשלב הראשון (משפך סגור), או בכל שלב מאוחר יותר (משפך פתוח).
 • מיד אחרי שלב. משתמשים נחשבים כחלק מהמשפך רק אם הם נכנסים לשלב הבא ישירות מהשלב הקודם

  דוגמה

  הגדרת משפך מותאם אישית המורכב משני שלבים: דף א' ודף ב'. בעת בחירה באפשרות מיד אחרי שלב, משתמש שביקר בדף א', לאחר מכן בדף X ואז בדף ב', ייספר כמשתמש שהשלים רק את השלב הראשון במשפך. למרות שהמשתמש ביקר בדף ב' מאוחר יותר, המעבר לדף X נספר כיציאה מדף א'..

 • תן לי להחליט בנפרד לכל שלב. אפשרות זו חלה על המשפך כולו. אם ברצונך להתאים אישית כל שלב, בחר באפשרות זו. לאחר מכן תוכל לבחור בהתנהגות הרצויה באמצעות התפריט הנפתח ...ואחר כך, שיופיע בתחתית של כל שלב במשפך.

ניתוח משפך

התרשים 'משפך מותאם אישית' מתאר כל שלב במשפך ומציג את מספר המשתמשים שהשלימו את השלב והמשיכו הלאה, וכן את מספר המשתמשים שלא השלימו כל שלב ונטשו את המשפך. בעזרת התרשים תוכל לדעת אם שלב מסוים מניב ביצועים נמוכים ונדרשת חקירה נוספת שלו.

טווח תאריכים של משפך

משפכים מותאמים אישית מספקים נתונים רטרואקטיביים, או במילים אחרות, תוכל להחיל אותם על נתונים שכבר נאספו ועובדו. השתמש בבקרות של טווח תאריכים בדוח כדי לבחון תאריכים שונים.

למידע נוסף על טווחי תאריכים.

החלת פלח

תוכל להחיל פלח יחיד על משפך מותאם אישית. הפלח פועל כמסנן של השלב הראשון במשפך.

למידע נוסף על פלחים.

פעולות במשפך

משפכים מותאמים אישית מציעים שתי דרכים מתקדמות המאפשרות לבצע פעולות על סמך המידע שמקבל מהמשפך.

יצירת פלחים

בתרשים 'משפכים מותאמים אישית', לחץ על שלב שהושלם או שלא הושלם כדי ליצור פלח חדש על סמך הקריטריונים של אותו שלב. לאחר מכן תוכל להחיל את הפלח הזה בכל חלקי חשבון Analytics כדי להבין טוב יותר מה גרם להתנהגות שהודגמה בשלב.

יצירת קהלים לרימרקטינג

לחץ על שלב שהושלם או שלא הושלם בתרשים 'משפכים מותאמים אישית', כדי ליצור קהל של שיווק מחדש עם משתמשים שהשלימו או שלא השלימו את השלב. לאחר מכן תוכל להפעיל מסע פרסום של שיווק מחדש ב-Google Ads, ולמקד לאותם משתמשים.

אתה זקוק להרשאת עריכה ברמת הנכס כדי ליצור קהלים לשיווק מחדש.

לרשותך מידע נוסף על קהלים לרימרקטינג ב-Analytics.

מגבלות ואזהרות לגבי משפכים מותאמים אישית

 • משפכים מותאמים אישית הם תכונה שקיימת בגרסה 360 בלבד.
 • משפך מותאם אישית יכול להכיל עד חמישה שלבים.
 • כל שלב יכול להכיל עד חמישה כללים.
 • תוכל להחיל רק פלח אחד על משפך מותאם אישית.
 • משפכים מותאמים אישית כפופים לאותם כללים של דגימת נתונים כמו דוחות אחרים.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?