Tämä artikkeli koskee Universal Analytics ‐mittauskokonaisuuksia, jotka eivät enää käsittele dataa 1.7.2023 alkaen (Analytics 360 ‐mittauskokonaisuudet: 1.10.2023 alkaen). Siirry käyttämään Google Analytics 4 ‐mittauskokonaisuutta, jos et ole vielä tehnyt niin.

Omat suppilot

Visualisoi ja analysoi asiakaspolkuja.

Jotta voit optimoida verkkosivustosi kautta saamasi tulokset, sinun on tärkeää saada käsitys tapahtumien loppuun viemisestä ja hylkäämisestä. Kiinnitä huomiota tärkeimpiin käyttäytymisen mittareihin, jotka ovat tavoitteen konversioprosentti, välitön poistuminen prosenteissa ja klikkausprosentti. Kaikissa näissä mittareissa verrataan tehtävän aloittaneiden käyttäjien määrää tehtävän suorittaneiden käyttäjien määrään.

Omien suppiloiden avulla voit visualisoida käyttäjän suorittamat vaiheet, joiden päämääränä on tehtävän toteuttaminen. Näet yhdellä silmäyksellä, mitkä vaiheet ovat sujuneet hyvin ja missä on ilmennyt ongelmia. Näiden tietojen avulla voit parantaa sivustoasi ja vähentää huonosti toimivia tai hylättyjä asiakaspolkuja. Voit myös luoda uudelleenmarkkinointiyleisöjä tavoittaaksesi uudelleen käyttäjät, jotka ovat poistuneet suppilosta kesken kaiken.

Tämä ominaisuus on käytettävissä vain Google Marketing Platformiin kuuluvassa Google Analytics 360:ssä.
Lue lisää Google Marketing Platformista.
Tämä ominaisuus on tällä hetkellä julkaistu beta-ominaisuutena.
Sisällys:

Näin omat suppilot toimivat

Omat suppilot näkyvät välilehtenä omassa raportissa. Jokainen oma suppilo sisältää vähintään yhden vaiheen. Vaiheiden määrittelyssä käytetään ulottuvuuteen perustuvia sääntöjä, joiden avulla voit määrittää, mitä arvoja vastaavat osumat vaiheeseen sisällytetään ja mitä jätetään pois. Voit käyttää omissa suppiloissa mitä tahansa Analyticsin ulottuvuuksia.

Omien suppiloiden kaaviossa on esitetty kunkin määritetyn vaiheen loppuun vieneiden ja kesken jättäneiden käyttäjien lukumäärä. Näet yhdellä silmäyksellä, mikä suppilon vaiheista on toiminut parhaiten ja mikä heikoiten. Tulokset saadaan laskemalla, kuinka monen käyttäjän tai istunnon kohdalla vaiheelle määritetty tehtävä on suoritettu. Omat suppilot auttavat sinua parantamaan näitä tuloksia.

Tee näin:

 • Muodosta segmentti käyttäjistä, jotka ovat vieneet suppilon tietyn vaiheen loppuun tai jättäneet sen kesken. Ota luomasi segmentti käyttöön muissa raporteissa. Tee raporttien pohjalta uusia analyyseja ymmärtääksesi, mistä kyseisessä vaiheessa saadut tulokset johtuivat.
 • Pyri aktivoimaan tehtävän kesken jättäneet käyttäjät valitsemalla kyseinen käyttäjäsegmentti uudeksi uudelleenmarkkinointiyleisöksi.

Omien suppiloiden luominen

Omat suppilot ovat käytettävissä vain 360-mittauskokonaisuuksissa.

Omat suppilot näkyvät välilehtenä omassa raportissa. Näin voit katsoa omia raportteja:

 1. Kirjaudu Google Analyticsiin.
 2. Siirry näkymääsi
 3. Avaa Raportit.
 4. Valitse Muokkaus > + Uusi oma raportti.
 5. Valitse Suppilo-välilehti.

Artikkelissa Omien raporttien luominen ja hallinta on yleisiä ohjeita omien raporttien luomiseen, muokkaamiseen ja jakamiseen.

Omien suppiloiden määritysvaihtoehdot

Perusasetukset

Analyysityyppi: Omat suppilot ulottuvat oletuksena käyttäjiin. Tämä tarkoittaa sitä, että suppilon eri vaiheissa tarkastellaan käyttäjien toimintaa useiden istuntojen aikana, mikäli mahdollista. Voit rajoittaa oman suppilon ulottumaan vain istuntoon valitsemalla Kaikkien vaiheiden on esiinnyttävä istunnon aikana -vaihtoehdon.

Suppilon säännöt: Sääntöjen avulla määritetään vaiheiden onnistumisen ehdot. Voit määrittää kullekin omalle suppilolle enintään viisi vaihetta ja kullekin vaiheelle enintään viisi sääntöä.

 • Kun haluat lisätä uuden säännön, valitse +lisää suodatin.
 • Kun haluat lisätä uuden vaiheen, valitse +lisää vaihe.

Valitse ulottuvuuksien avattavasta valikosta ulottuvuudet, joita haluat käyttää vaiheen määrityksessä. Voit käyttää mitä tahansa Analyticsin ulottuvuutta, mukaan lukien omia ulottuvuuksia ja muokattuja muuttujia. Säännöt voivat olla sisällyttäviä tai poissulkevia. Antamasi arvot voidaan täsmäyttää tarkalleen, tai voit käyttää säännöllistä lauseketta.

Säännöt – esimerkki

Jos haluat valita käyttäjät, jotka ovat käyneet ensin etusivullasi, luo seuraava sääntö: Sisällytä Laskeutumissivu Tarkka /etusivu.html

Kun sisällytät vaiheeseen useita sääntöjä, kaikkien kriteerien on täytyttävä, jotta vaihe määritetään suoritetuksi. (Säännöissä käytetään loogista AND-operaattoria.)

Lisävaihtoehdot

Suppilon tyyppi: Omat suppilot ovat oletuksena suljettuja. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjät sisällytetään suppiloon vain, jos he ovat liittyneet siihen ensimmäisessä vaiheessa. Jos haluat, että käyttäjät voivat liittyä suppiloon missä tahansa vaiheessa, vaihda suppilon tyypiksi Avoin.

Voit vaihtaa suppilon tyypin vain istuntoperusteisissa suppiloissa. Käyttäjään ulottuvien omien suppiloiden on oltava suljettuja.

Mittari: Omissa suppiloissa näytetään jokaisesta vaiheesta oletuksena niiden käyttäjien määrä, jotka ovat vieneet vaiheen loppuun tai jättäneet sen kesken. Voit määrittää, että suppiloissa näytetään istunnot käyttäjien sijaan.

Voit vaihtaa mittarin vain istuntoperusteisissa suppiloissa. Käyttäjään ulottuvissa omissa suppiloissa voidaan näyttää vain käyttäjien määrä.

Seuraavan vaiheen pitää tulla: Jos myyntikanavassa on monta vaihetta, vaiheiden järjestyksellä on merkitystä. Seuraavan vaiheen pitää tulla -vaihtoehto määrittää, kuinka käyttäjän kulkua vaiheesta toiseen arvioidaan omassa suppilossa. Vaihtoehdot:

 • Milloin tahansa vaiheen jälkeen: Käyttäjät voivat suorittaa välivaiheita. Näiden välivaiheiden ei tarvitse sisältyä omaan suppiloon.

  Esimerkki

  Olet määrittänyt oman suppilon, jossa on kaksi vaihetta: sivu A ja sivu B. Kun valittuna on Milloin tahansa vaiheen jälkeen ‑vaihtoehto, käyttäjän katsotaan suorittaneen suppilon molemmat vaiheet, kun hän on käynyt ensin sivulla A, sitten sivulla X ja lopuksi sivulla B.

  Muista, että Suppilotyyppi määrittää, onko käyttäjien tultava suppiloon ensimmäisessä vaiheessa (suljettu suppilo) vai voivatko he tulla siihen missä tahansa vaiheessa (avoin suppilo).
 • Heti vaiheen jälkeen: Käyttäjät sisällytetään suppiloon vain, jos he etenevät vaiheesta toiseen välittömästi.

  Esimerkki

  Olet määrittänyt oman suppilon, jossa on kaksi vaihetta: sivu A ja sivu B. Kun valittuna on Heti vaiheen jälkeen ‑vaihtoehto, käyttäjän katsotaan suorittaneen vain suppilon ensimmäisen vaiheen, jos hän on käynyt ensin sivulla A, sitten sivulla X ja lopuksi sivulla B. Vaikka hän on käynyt myöhemmin sivulla B, siirtyminen sivulta A sivulle X katsotaan suppilosta poistumiseksi.

 • Haluan päättää erikseen jokaisesta vaiheesta: Edellä kuvatut vaihtoehdot koskevat koko suppiloa. Jos haluat kustomoida eri vaiheet, valitse tämä vaihtoehto. Tällöin voit valita haluamasi käyttäytymisen avattavasta jota seuraa -valikosta, joka näkyy suppilon kunkin vaiheen lopussa.

Suppiloanalyysi

Oma suppilo -kaaviossa kuvataan kaikki suppilon vaiheet. Siinä on myös niiden käyttäjien määrä, jotka ovat suorittaneet tietyn vaiheen ja siirtyneet seuraavaan, ja niiden käyttäjien määrä, jotka ovat jättäneet vaiheen kesken ja poistuneet suppilosta. Kaaviosta näet yhdellä silmäyksellä, toimiiko jokin tietty vaihe niin heikosti, että se kannattaa ottaa lähempään tarkasteluun.

Suppilon ajanjakso

Omat suppilot ovat takautuvia. Tämä tarkoittaa sitä, että suppilot kohdistetaan tietoihin, jotka on jo kerätty ja käsitelty. Voit siirtyä raportin ajanjaksosta toiseen ajanjaksovalitsinten avulla.

Lue lisää ajanjaksoista.

Segmentin kohdistaminen suppiloon

Kuhunkin omaan suppiloon voi kohdistaa yhden segmentin. Segmentti toimii suodattimena suppilon ensimmäisessä vaiheessa.

Lue lisää segmenteistä.

Suppilon toiminnot

Omat suppilot tarjoavat seuraavat tehokkaat tavat hyödyntää suppilon avulla saatuja tietoja:

Segmenttien luominen

Klikkaamalla mitä tahansa loppuun vietyä tai kesken jäänyttä vaihetta omien suppiloiden kaaviossa voit luoda uuden segmentin, joka perustuu vaiheelle määritettyihin kriteereihin. Sen jälkeen voit käyttää segmenttiä kaikkialla Analyticsissa ymmärtääksesi paremmin vaiheessa esiintyneen käytöksen aiheuttajia.

Uudelleenmarkkinointiyleisöjen luominen

Klikkaa omien suppiloiden kaaviosta mitä tahansa loppuun vietyä tai kesken jäänyttä vaihetta, niin voit luoda uudelleenmarkkinointiyleisön käyttäjistä, jotka ovat suorittaneet vaiheen tai jättäneet sen kesken. Sen jälkeen voit kohdistaa Google Ads ‑uudelleenmarkkinointikampanjasi näihin käyttäjiin.

Uudelleenmarkkinointiyleisöjen luominen edellyttää, että sinulla on muokkaajan rooli mittauskokonaisuustasolla.

Lue lisää Analyticsin uudelleenmarkkinointiyleisöistä.

Omia suppiloita koskevat rajoitukset ja huomautukset

 • Omat suppilot ovat vain 360:n ominaisuus.
 • Oma suppilo voi koostua enintään viidestä vaiheesta.
 • Kukin vaihe voi koostua enintään viidestä säännöstä.
 • Kuhunkin omaan suppiloon voi kohdistaa vain yhden segmentin.
 • Omia suppiloita koskevat samat tiedonkeruun otantasäännöt kuin muita raportteja.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
69256
false