Персонализирани фунии

Визуализирайте и анализирайте пътищата на клиентите си.

Разбирането на завършването на задачите и изоставянето на задачите е в основата на оптимизирането на ефективността на уебсайта. Вземете предвид най-важните поведенчески показатели: Честота на целевите реализации, Степен на отпадане и Честота на кликване. Всички те се основават на сравняването на броя на хората, започнали задачата, с тези, които са я завършили.

Персонализираните фунии Ви позволяват да визуализирате стъпките, които потребителите предприемат, за да завършат дадена задача, и да видите бързо доколко успяват или не успяват при всяка стъпка. Можете да предприемате действия въз основа на тази информация, за да подобри сайта си и да намали неефективните или изоставени пътища на клиентите. Можете също така да създадете аудитории за ремаркетинг, за да ангажирате отново потребители, които излизат от фуниите.

Тази функция е налице само за Google Анализ 360 – част от Google Marketing Platform.
Научете повече за Google Marketing Platform.
Понастоящем тази функция е пусната като бета.
В тази статия:

Как функционират персонализираните фунии

Персонализираните фунии за показват като раздел в персонализиран отчет. Една персонализирана фуния се състои от един или повече „етапи“. Всеки етап се определя чрез базирани на величини правила, които Ви позволяват да посочвате дали етапът трябва да включва или изключва посещения, съответстващи на определена стойност. Можете да използвате всяка величина в Google Анализ в правило за персонализирана фуния.

Персонализираните фунии показват графика на броя потребители, които са завършили и които не са завършили всеки от определените етапи. Незабавно можете да видите кои етапи на фунията са имали най-добра или най-лоша ефективност по отношение на броя потребители или сесии, завършващи цялостната задача. Персонализираните фунии могат да Ви помогнат да се съсредоточите върху подобряване на тези числа.

По-конкретно, можете да предприеме действия като:

 • Създадете сегмент от потребители, които са завършили или не са завършили конкретен етап от фунията, и след това приложите този сегмент в други отчети. Използвайте тези отчети за извършване на допълнителен анали и за разбиране на причините, довели до успеха или неуспеха на дадения етап.
 • Ангажирате отново потребители, които не са завършили дадена задача, като създадете аудитория за ремаркетинг, насочена към този сегмент от потребители.

Създаване на персонализирани фунии

Персонализираните фунии са налице само за собствености в Google Анализ 360.

Персонализираните фунии за показват като раздел в персонализиран отчет. За да видите персонализираните си отчети:

 1. Влезте в профила си в Google Анализ.
 2. Отворете изгледа си на собственост.
 3. Отворете Отчети.
 4. Кликнете върху Персонализиране > + Нов персонализиран отчет.
 5. Изберете раздела Фуния.

Прочетете Създаване и управление на персонализирани отчети за общи указания за създаването, редактирането и споделянето на персонализирани отчети.

Опции за конфигуриране на персонализирани фунии

Основни опции

Тип анализ: По подразбиране персонализираните фунии обхващат потребители. Това означава, че етапите в тази фуния ще разглеждат поведение на потребителите, което обхваща сесии, ако е възможно. Можете да ограничите дадена персонализирана фуния да обхваща сесия, като изберете Всички етапи трябва да се осъществят в рамките на сесия.

Правила за фуниите: Правилата определят критериите за успех на даден етап. Можете да определите до 5 етапа на персонализирана фуния, а всеки етап може да има до 5 правила.

 • Кликнете върху +добавяне на филтър, за да добавите ново правило.
 • Кликнете върхуk +добавяне на етап, за да добавите нов етап.

Използвайте падащото меню „Величина“, за да изберете величините, които искате да използвате за определяне на етапа. Можете да използвате всяка величина, налична в Google Анализ, включително персонализирани величини и такива променливи. Правилата могат да бъдат включващи или изключващи, а предоставяните от Вас стойности могат да бъдат с точно съвпадение или да използвате регулярен израз.

Пример за правило

За да изберете потребителите, започнали от началната Ви страница, създайте правилото: Включва Целева страница Точно /home.html

Когато включвате няколко правила в даден етап, всички те трябва да бъдат спазени, за да се счита етапът за успешен (с други думи, правилата се прилагат с логически оператор „И“).

Разширени опции

Тип фуния: По подразбиране персонализираните фунии са „затворени“, което означава, че потребителите ще се считат за част от фунията само ако влязат в даден етап от началото на фунията. Ако искате потребителите да могат да влизат във фунията на всеки етап, промените Тип фуния на „Отворена“.

Можете да променяте типа на фунията само за фунии въз основа на сесия. С други думи, персонализираните фунии, обхващащи потребители, трябва да бъдат затворени.

Показател: По подразбиране персонализираните фунии показват броя на потребителите, завършващи/незавършващи всеки етап. Можете да промените това, така че вместо това да се показва броя сесии.

Можете да променяте показателя само за фунии въз основа на сесия. С други думи, персонализираните фунии, обхващащи потребители, трябва да показват броя на потребителите.

Трябва да следва последващ етап: Ако фунията Ви има повече от един етап, редът в който ги определяте има значение. Опцията Трябва да следва последващ етап определя как персонализираната фуния трябва да оценява пътя на потребителите Ви през етапите. Имате следните възможности:

 • По всяко време след етап. Потребителите могат да преминават през междинни стъпки между етапите. Тези стъпки не е задължително да са част от персонализираната фуния.

  Пример

  Определили сте персонализирана фуния, съдържаща два етапа: Страница А и Страница Б. Когато е избрана опция По всяко време след етап, даден потребител, който е посетил Страница А, след това Страница X и след това Страница Б, ще бъде отчетен като завършил и двата етапа във фунията.

  Не забравяйте, че опцията Тип фуния определя дали потребителите трябва да започнат пътя във фунията от първия етап (затворена фуния) или от който и да е по-късен етап (отворена фуния).
 • Незабавно след етап. Потребителите са част от фунията, само ако влязат в следващия етап директно след предходна стъпка.

  Пример

  Определили сте персонализирана фуния, съдържаща два етапа: Страница А и Страница Б. Когато е избрана опцията Незабавно след етап, даден потребител, който е посетил Страница А, след това Страница Х и след това Страница Б, ще бъде отчетен като завършил само първия етап от фунията. Въпреки че потребителят по-късно е посетил Страница Б, отклонението до Страница Х се отчита като изоставяне от Страница А.

 • Искам да решавам поотделно за всеки етап. Опциите по-горе се прилагат към фунията като цяло. Ако искате да персонализирате всеки етап, изберете тази опция. След това можете да изберете желаното поведение чрез падащото меню ...е последвано от, което ще се показва в долната част на всеки етап във фунията.

Анализ на фуниите

Графиката „Персонализирана фуния“ изобразява всеки етап във фунията и показва броя на потребителите, които са завършили етапа и са продължили, както и тези, които не са завършили всеки етап и са отпаднали. Благодарение на графиката можете с един поглед да установите дали конкретен етап е с ниска ефективност и има нужда от допълнително проучване.

Период от време на фуниите

Персонализираните фунии са със задна дата, което означава, че ги прилагате към данни, който вече са събрани и обработени. Използвайте контролите Период от време в отчета, за да разгледате различни дати.

Научете повече за периодите от време.

Прилагане на сегмент

Можете да приложите един единствен сегмент към една персонализирана фуния. Той изпълнява ролята на филтър за първия етап на фунията.

Научете повече за сегментите.

Действия въз основа на фуниите

Персонализираните фунии предлагат две мощни начина да предприемате действия въз основа на тази информация, разкрита от фунията:

Създаване на сегменти

Кликнете върху всеки завършен или незавършен етап в графиката „Персонализирани фунии“, за да създадете нов сегмент въз основа на критериите на този етап. След това можете да приложите този сегмент в целия Google Анализ, за да разберете по-добре какво е причинило поведението, демонстрирано в етапа.

Създаване на аудитории за ремаркетинг

Кликнете върху всеки завършен или незавършен етап в графиката „Персонализирани фунии“, за да създадете аудитория за ремаркетинг от потребителите, които са завършили или не са завършили етапа. След това можете да проведете кампания за ремаркетинг в Google Ads, насочена към тези потребители.

Трябва да имате разрешение за редактиране на ниво собственост, за да създавате аудитории за ремаркетинг.

Научете повече за създаването на аудитории за ремаркетинг в Google Анализ.

Ограничения и предупреждения за персонализираните фунии

 • Персонализираните фунии са функция само на Google Анализ 360.
 • Една персонализирана фуния може да има до 5 етапа.
 • Всеки етап може да има до 5 правила.
 • Можете да приложите само един сегмент към една персонализирана фуния.
 • За персонализираните фунии важат същите правила за извадки с данни, както при други отчети.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?