Remarketingcampagnes testen

Maak qua samenstelling identieke remarketingdoelgroepen om te testen.

U kunt twee of meer remarketingdoelgroepen maken die qua samenstelling identiek zijn en voor elke remarketingdoelgroep een verschillende advertentiecampagne uitvoeren. Vervolgens kunt u de prestaties van alle campagnes met elkaar vergelijken om na te gaan welke het effectiefst is.

In dit artikel:

Over de dimensie Gebruikerssegment

Analytics wijst iedere gebruiker die u heeft, toe aan een willekeurig segment uit 100 segmenten. Voor iedere gebruiker geeft de dimensie Gebruikerssegment (waarden 1 tot 100) het segment aan waaraan de gebruiker is toegewezen. Door een gebruikerssegmentvoorwaarde op te nemen in doelgroepdefinities, kunt u meerdere doelgroepen maken die qua samenstelling identiek zijn, met uitzondering van hun gebruikerssegmentwaarden. Vervolgens kunt u de effecten van verschillende campagnes op identieke doelgroepen vergelijken.

U kunt bijvoorbeeld twee remarketingdoelgroepen maken die leeftijd, geslacht en stad delen, maar een ander gebruikerssegment hebben. Vervolgens kunt u voor elke doelgroep een verschillende versie van uw remarketingcampagne uitvoeren om na te gaan welke versie het effectiefst is.

De doelgroepen maken

Dit voorbeeld laat zien hoe u twee demografisch identieke doelgroepen definieert op basis van leeftijd, geslacht en locatie (stad), en hoe u ze van elkaar onderscheidt via de waarde Gebruikerssegment.

 1. Log in bij Google Analytics..
 2. Klik op Beheerder en ga naar de property waarin u de doelgroep wilt maken.
 3. Klik in de kolom PROPERTY op Doelgroepdefinities > Doelgroepen.
 4. Klik op + Nieuwe doelgroep. (Meer informatie over hoe u doelgroepen maakt.)
 5. In stap 1 selecteert u de Analytics-dataweergave die gebruikersgegevens bevat voor uw doelgroep en selecteert u het advertentie-account waarin de doelgroep beschikbaar moet zijn.
 6. In stap 2 selecteert u Nieuwe maken.
 7. In de Doelgroepmaker gebruikt u de demografiefilters om de categorieën Leeftijd en Geslacht te selecteren en de Locatie (Stad) te identificeren.
  Doelgroepmaker met demografiefilters
 8. Gebruik de voorwaardenfilters om het volgende te specificeren: Gebruikerssegment minder dan of gelijk aan 50
  Doelgroepmaker met voorwaardenfilter
 9. Klik op Toepassen, geef de doelgroep een naam (bijvoorbeeld Testdoelgroep voor remarketingcampagne A) en sla de doelgroep op.
 10. Begin met stap 4 hierboven om de tweede doelgroep te maken:
  • In de Doelgroepmaker gebruikt u de demografiefilters om dezelfde categorieën Leeftijd en Geslacht te selecteren die u voor de eerste doelgroep heeft geselecteerd, en om dezelfde Locatie te identificeren.
  • Gebruik de voorwaardenfilters om het volgende te specificeren: Gebruikerssegment meer dan 50.
  • Klik op Toepassen, geef de doelgroep een naam (bijvoorbeeld Testdoelgroep voor remarketingcampagne B) en sla de doelgroep op.

De test uitvoeren

Test de twee campagnes als volgt in Google Ads:

De resultaten evalueren

U evalueert de resultaten van uw campagnes in Analytics.

Log in op uw Analytics-account en navigeer naar de weergave waarin u de resultaten wilt bekijken.

Maak twee segmenten die elk zijn gebaseerd op de naam van de remarketingcampagne die u test. Bijvoorbeeld:

 • Segment 1: campagne komt exact overeen met remarketingcampagne A
 • Segment 2: campagne komt exact overeen met remarketingcampagne B

Vervolgens kunt u statistieken vergelijken voor elk segment in al uw Analytics-rapporten.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?