Tento článek se týká služeb Universal Analytics, které od 1. července 2023 přestanou zpracovávat data. (Pro služby Analytics 360 platí datum 1. října 2023.) Pokud jste to ještě neudělali, začněte používat službu Google Analytics 4.

Vypočítané metriky (beta)

Tato funkce služby Universal Analytics je k dispozici pouze u webů používajících gtag.js nebo analytics.js. Použijete-li ga.js (klasická služba Analytics), vyloučení odkazujících stránek nebudou fungovat.

Vypočítané metriky jsou uživatelské metriky, které se vypočítávají z existujících metrik. Lze je použít při analýze a provádění akcí, a to bez nutnosti opouštět službu.

Obsah tohoto článku:

Vytváření vypočítaných metrik

Vypočítanou metriku vytvoříte ve službě Analytics takto:

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics.
 2. Klikněte na Správce a přejděte na požadovaný výběr dat.
 3. Ve sloupci VÝBĚR DAT klikněte na možnosti Vypočítané metriky > NOVÁ VYPOČÍTANÁ METRIKA.

Zobrazí se rozhraní pro přidávání vypočítaných metrik:

Enhanced Ecommerce: Add Calculated Metric user interface

Vyplňte níže uvedená pole a potom klikněte na tlačítko Vytvořit.

 1. Název – zadejte popisný název (například „Průměrná hodnota objednávky“). Tento název se zobrazí ve výběru metrik u vlastních přehledů.
 2. Externí název – vyplní se automaticky podle toho, co zadáte do pole Název, a neměl by se měnit. Během vytváření metriky lze tento doporučený název upravit, ale po vytvoření to již není možné. Externí název musí být jedinečný.
 3. Typ formátování:
  • Celé číslo (s nastavitelným počtem míst)
  • Měna (desítková)
  • Čas
  • Desetinné číslo
  • Procenta (s nastavitelným počtem míst)
 4. Vzorec – jakmile začnete do pole psát, zobrazí se seznam předdefinovaných metrik, které můžete při sestavování vzorce použít. Povolené operátory:
  • Plus (+)
  • Minus (-)
  • Děleno (/)
  • Krát (*)
  • Závorky
  • Kladné číslovky (0–9) s případnou desetinnou čárkou
  Operátor minus nelze použít k označení záporného čísla (tj. podporována je varianta A-B, ale nikoli -B+A). Délka vzorce je omezena na 1024 znaků. Na úrovni výběru dat je podporováno až 5 vypočítaných metrik ve standardní verzi a 50 metrik ve verzi 360.

Poznámka: Při vytváření nové vypočítané metriky nelze použít jinou systémovou ani vlastní vypočítanou metriku.

Pole Vzorec a příklady zadání

V poli Vzorec lze rychle vytvářet a upravovat vzorce pomocí těchto možností zadání:

 • Standardní metriky – (například Celkem událostí, Unikátní návštěvníci)
 • Vlastní metriky – (například Počet členů, skóre, ocenění nebo body)
 • Konstanty – (například 1,31*Tržby pro převodu měny z USD na EUR)
  K celým číslům doporučujeme přidat desetinnou čárku a nulu, tedy například 13,0.

Poznámka: Spojování měnových hodnot s hodnotami, které se měny netýkají, není v poli Vzorec podporováno a může vést k neočekávaným výsledkům.

Používání vypočítaných metrik

Vytvořené vypočítané metriky jsou dostupné v režimu času dotazu na těchto místech:

Poznámka: Aby bylo možné v rozhraní API použít vypočítanou metriku, musí v něm být dostupné i všechny její složky.

Příklady použití

Příklad 1: Tržby na uživatele

CalculatedMetricsRevenuePerUser
 • Název: Tržby na uživatele
 • Externí název: (vyplněno automaticky)
 • Typ formátování: Měna (desítková)
 • Vzorec: {{Tržby}} / {{Uživatelé}}

Příklad 2: Převod měny

CalculatedMetricsGBPtoEUR
 • Název: Převod tržeb z GBP na EUR
 • Externí název: (vyplněno automaticky)
 • Typ formátování: Měna (desítková)
 • Vzorec: {{Tržby}} * 1,27

Související zdroje

Zdroje pro vývojáře  google-developers-svg

Při nastavování vypočítaných metrik můžete využít pokyny pro různá prostředí v našich průvodcích pro vývojáře.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
69256
false
false