תצוגה מפורטת

תצוגה מפורטת או תצוגת דוחות היא קבוצת משנה של נכסי Universal Analytics שעבורה אפשר לקבוע הגדרות תצורה ייחודיות משלה. ניתן ליצור תצוגות מפורטות מרובות לנכס בודד ולהגדיר כל תצוגה מפורטת כך שתציג קבוצת משנה אחרת של נתונים לגבי הנכס.

מקורות מידע קשורים