תצוגה מפורטת

תצוגה מפורטת או תצוגת דוחות היא קבוצת משנה של נכס בחשבון Analytics שיכולות להיות לה הגדרות תצורה ייחודיות. ניתן ליצור תצוגות מפורטות מרובות לנכס בודד ולהגדיר כל תצוגה מפורטת כך שתציג קבוצת משנה אחרת של נתונים לגבי הנכס.

משאבים קשורים