Αυτό το άρθρο αφορά στο Universal Analytics. Αν χρησιμοποιείτε την επόμενη γενιά του Google Analytics, ανατρέξτε στην ενότητα Ιδιοκτησίες του Google Analytics 4 αυτού του Κέντρου βοήθειας.

Αναλυτική προβολή

Η αναλυτική προβολή ή αναλυτική προβολή αναφορών είναι ένα υποσύνολο μιας ιδιοκτησίας Universal Analytics που μπορεί να έχει τις δικές του ρυθμίσεις διαμόρφωσης. Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλές αναλυτικές προβολές για μία ιδιοκτησία και να διαμορφώσετε κάθε αναλυτική προβολή, προκειμένου να εμφανίζει διαφορετικό υποσύνολο δεδομένων για την εκάστοτε ιδιοκτησία.

Σχετικοί πόροι

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false