Metrika

Metrika je kvantitativní mírou údaje. Metriky v Analytics mohou být součty nebo poměry.

Metriky jsou jednotlivé prvky určité dimenze, které lze změřit jako součet nebo poměr. Například dimenzi Město lze spojit s nějakou metrikou, třeba Populace, která by udávala celkový počet obyvatel daného města.

V Analytics se používají například metriky Zobrazení obrazovky, Počet stránek na návštěvu nebo Průměrná doba trvání návštěvy.

Související zdroje