Atribuční model

Pravidlo nebo soubor pravidel, která určují, jak je kontaktním bodům na konverzních trasách přidělována zásluha za prodeje a konverze.

Atribuční model je pravidlo nebo soubor pravidel, která určují, jak jsou kontaktním bodům na konverzních trasách připisovány zásluhy za prodeje a konverze. Atribuční model Poslední interakce například přidělí 100 % zásluh posledním kontaktním bodům (tj. proklikům), které bezprostředně předcházely prodeji nebo konverzím. Atribuční model První interakce přidělí 100 % zásluhy kontaktním bodům, které zahájí konverzní trasy. To jsou jen dva příklady atribučních modelů.

Související zdroje