Dimenze

Popisný atribut nebo charakteristika údajů. Prohlížeč, Vstupní stránka, Kampaň – to všechno jsou příklady výchozích dimenzí v Analytics.

Dimenze je popisný atribut nebo charakteristika objektu a může nabývat různých hodnot. Například zeměpisná poloha by mohla mít dimenze jako Zeměpisná šířka, Zeměpisná délka nebo Název města. Hodnoty dimenze Název města by mohly být třeba San Francisco, Berlín nebo Singapur.

Prohlížeč, Výstupní stránka, Obrazovky a Doba trvání návštěvy jsou příklady dimenzí, které se v Analytics zobrazují ve výchozím nastavení. Dimenze se obecně zobrazují ve všech přehledech. Záleží však na konkrétním přehledu, které dimenze v něm uvidíte. Pomocí dimenzí si můžete usnadnit uspořádání, segmentaci a analýzu údajů.

Analytics také umožňuje vytvářet vlastní dimenze, které budou obsahovat další typy údajů odesílaných měřicím kódem, získaných pomocí importu údajů nebo pomocí rozhraní API služby Analytics.

Související zdroje