Údaje o nákladech

Porovnejte údaje o výkonu v rámci všech svých reklamních aktivit.

Import údajů o nákladech umožňuje využít platformu Analytics k analýze návratnosti investic a srovnat výkon kampaní u všech investic do online inzerce a marketingu.

Obsah tohoto článku:

Jak funguje import údajů o nákladech

Chcete-li používat import údajů o nákladech, je nutné spojit nahrané údaje vygenerované kampaněmi mimo Google, například klíčová slova z vyhledávacích nástrojů, e-mailové marketingové kampaně nebo inzerce v sociálních médiích. Analytics pak tyto údaje o nákladech zkombinuje s údaji o tržbách a konverzích a vypočítá pro každou kampaň, vyhledávač, reklamu a klíčové slovo metriky, jako je ROAS (návratnost investic do reklamy) nebo RPC (příjem na kliknutí). To vám umožní porovnat údaje o výkonu v rámci všech vašich reklamních aktivit.

Úloha vlastních adres URL kampaní

Klíčem k analýze návratnosti investic u placených kampaní je přidat do všech koncových adres URL ve vámi používaném reklamním systému od jiného dodavatele vlastní parametry měření kampaní. Ty umožní propojit údaje o nákladech z těchto externích zdrojů s údaji o návštěvách z Analytics.

Příklad označení kampaní

Příklad

Zverimex spustí kampaň zaměřenou na letní výprodej. Koncovou URL obsaženou v reklamách označí pomocí parametrů pro měření kampaní (utm_campaign, utm_source, utm_medium, utm_term). Výsledná adresa URL bude vypadat například takto:

 

http://www.examplepetstore.com?utm_campaign=Summer%2BSale&utm_source=ad%2Bnetwork&utm_medium=cpc&utm_term=dogbone

 

Když uživatel klikne na reklamu s touto adresou URL, návštěva webu zverimexu nyní může být přiřazena k příslušné letní kampani. Služba Analytics nastaví pro návštěvu následující hodnoty:

 

Název dimenze ve webovém rozhraní Analytics Parametr pro měření kampaně Hodnota nastavená v Analytics
název kampaně utm_campaign Summer Sale (Letní výprodej)
zdroj utm_source ad network (reklamní síť)
médium utm_medium CPC
Klíčové slovo utm_term dogbone (kost)

 

Díky označení dokáže služba Analytics přiřadit parametry pro měření kampaně k návštěvě a následně i propojit vlastní údaje s údaji o nákladech z externího zdroje.

Se správným označení vlastních adres URL kampaní vám může pomoci nástroj pro tvorbu adres URL.

Schéma souboru dat

Soubor dat je místo, kam se ukládají importované údaje. Chcete-li zobrazit podrobnosti schématu souboru dat, rozbalte část níže.

Podrobnosti souboru dat

Legenda:

 • Rozsah určuje, které požadavky na server budou přiřazeny k hodnotám dimenzí importu. Existují čtyři úrovně rozsahu: požadavek na server, návštěva, uživatel a produkt. Další informace o rozsahu
 • Schéma zobrazí dimenze a metriky, které tvoří strukturu vašich importovaných údajů. Záhlaví nahrávaných souborů se musí shodovat s definovaným schématem pro daný soubor dat.
Zobrazené dimenze a metriky pro dané schéma jsou jen pro referenci a nemusí být úplné. Aktuálně dostupné dimenze a metriky se zobrazí v uživatelském rozhraní při vytváření souboru dat.
Rozsah Požadavek na server
Schéma Požadované jsou následující dimenze:
 • Médium
 • Zdroj

Musíte uvést aspoň jednu z následujících dimenzí:

 • Kliknutí
 • Cena
 • Zobrazení

Nakonec můžete nahrát všechny následující dimenze nebo kteroukoli z nich:

 • Obsah reklamy
 • Reklamní sestava
 • Reklamní blok
 • Reklamní blok
 • pozice
 • Google Ads
 • ID kampaně
 • ID kritéria Google Ads
 • Kampaň
 • Koncová URL
 • Viditelná URL
 • Klíčové slovo
 • Vyhledávací dotaz ve shodě
 • Trasa odkazujících zdrojů
Poznámky

Kliknutím na možnost Získat schéma bude do zobrazeného schématu přidána také dimenze Datum. Zkontrolujte, zda nahrávaný soubor obsahuje v záhlaví hodnotu ga:date a relevantní údaje o datech.

Každé vynechané metrice bude přiřazena hodnota 0.

Omezení při importu údajů o nákladech

Import údajů o nákladech používá import v režimu času dotazu. Díky tomu můžete propojit importované údaje o nákladech s požadavky na server, které již služba Analytics zpracovala. Pokud však během zpracování dat používáte k jejich změně filtry typu Vyhledat a nahradit, zkontrolujte, zda v importovaných datech používáte správné hodnoty po vyfiltrovaní.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?