המגבלות של ייבוא נתונים

הסבר על הפרטים והמגבלות של ייבוא נתונים.
במאמר זה:

דרישות בנוגע לקוד המעקב

Universal Analytics ‏‏(analytics.js) תומך בכל סוגי הייבוא הזמינים והוא נדרש לצורך ייבוא נתוני משתמש ונתונים מותאמים אישית. כדי להשתמש בסוגי הייבוא 'נתוני מוצר' ו'נתוני החזרים כספיים', עליך להשתמש גם ב'מסחר אלקטרוני משופר' (ec.js).

תוכל עדיין להשתמש ב-Classic Analytics‏‏ (ga.js) עבור:

  • נתוני תוכן
  • נתוני קמפיין
  • נתוני עלות

(אולם, עיין בהערה לגבי החלפת מאפיינים וערכים באמצעות ga.js למטה.)

מימדים ומדדים זמינים

לכל סוג ייבוא יש רשימה מוגדרת מראש של מאפיינים ומדדים שניתן להשתמש בהם כמפתחות וכמאפייני/מדדי ייבוא, בהתאם לסוג הייבוא. בזמן יצירת מערך הנתונים, תוכלו לבחור מרשימה של מאפיינים ומדדים זמינים.

בשלב זה לא ניתן לייבא באמצעות:

  • משתנים מותאמים אישית
  • מימדי זמן (שעה, דקה וכו')
  • מימדים גיאוגרפיים (ארץ, עיר וכו')

החלפת מאפיינים ומדדים באמצעות ga.js

אם אתה עדיין משתמש באתר שלך בקטע הקוד שמבוסס על ga.js ואתה רוצה לייבא אל מאפיינים ומדדים שאינם קיימים כמאפיינים או מדדים תקניים ב-Analytics (למשל, 'כותב'), תצטרך להחליף מאפיין קיים (למשל, 'כותרת דף'). אם אתה מתכוון לנקוט את הגישה הזו, מומלץ מאוד להגדיר תצוגה מפורטת חדשה. החלפה בדרך זו תחליף לצמיתות את הנתונים של מאפיין זה בנתונים המותאמים אישית של התצוגה המפורטת שתבחר.

דיווח מסוג 'זמן אמת' אינו תומך במאפיינים מותאמים אישית

מאפיינים מותאמים אישית שייבאת לא יופיעו בדוחות 'זמן אמת'.

אין לכלול פרטים אישיים מזהים בייבוא נתוני משתמש

בעת ייבוא נתוני משתמשים לא ניתן להעלות או לשייך פרטים אישיים מזהים.

ייבוא נתונים ומסננים

נתונים מיובאים מעובדים לפני הסינון. משמעות הדבר היא שמסננים עשויים לכלול את הנתונים המיובאים שלך, למנוע את הכללתם או לשנות אותם.

מחרוזות ריקות

מחרוזות ריקות שתייבא יופיעו כ-"not set" בדוחות.

מחרוזת ריקה היא כל שדה בקובץ הייבוא שלך שאין לו ערך בין פסיקים מפרידים. למשל,

אבג,,שאס

בדוגמה שלמעלה השדה שבין foo ו-baz ריק.

ערכים שליליים

לא ניתן להעלות ערכים שליליים. אם ייבוא הנתונים נתקל בערכים שליליים בקובץ ההעלאה, תוצג הודעת שגיאה הדומה לזו:

Invalid cell data <value> at row <number> column <number>.‎ Expected data type: DOUBLE.‎

נתוני קמפיינים לגבי משתמשים חוזרים שמקורם בקמפיינים המבוססים על מודל הייחוס 'קליק לא ישיר אחרון'

אפשר להשתמש בייבוא נתונים במצב 'זמן עיבוד' כדי להעלות נתונים לגבי משתמשים מקמפיינים חדשים. עם זאת, ייבוא נתונים במצב 'זמן עיבוד' לא תומך בעדכון נתוני קמפיינים לגבי משתמשים חוזרים אם מקור הנתונים האלה הוא בקמפיינים המבוססים על מודל הייחוס 'קליק לא ישיר אחרון'.

הגבלה זו לא חלה על ייבוא נתונים במצב 'זמן שאילתה'.

העלאת נתונים בעלי עוצמה גבוהה

ייבוא הנתונים כפוף למגבלות העוצמה (cardinality) של Google Analytics.

אסור לייבא נתונים כפולים 

ייבוא נתונים לא תומך בייבוא מאפייני מפתח כפולים. עליכם להקפיד להעלות מאפייני מפתח ייחודיים. כדי לעדכן ערך מפתח שהעליתם בעבר, צריך למחוק את קובץ ההעלאה הקיים שמכיל את המפתח ולהעלות את הערך החדש. 

מגבלות העלאה

על ייבוא נתונים חלות המגבלות הכלליות הבאות:

אחרי שתגיע לערכים המקסימליים האלה לא תוכל להעלות עוד נתונים, אלא אם תמחק קבצים שהועלו בעבר.

מגבלות ספציפיות לנתוני עלות

  • 90‎ MB לכל תאריך (ga:date) לכל מערך נתונים. לדוגמה, אם תעלו ‎50 MB של נתונים המתייחסים ל-10 באוקטובר 2017 (10.10.2017) בפעולת העלאה אחת ו-‎40 MB של נתונים המתייחסים לתאריך זה בפעולת העלאה שנייה, תמצו את מגבלת ה-‎90 MB של 10.10.2017 למערך נתונים זו.

מגבלות ספציפיות לנתוני החזר כספי

  • מגבלת גודל קובץ של ‎100 MB ליום.
  • לא ניתן לקבל החזר כספי על עסקאות שהתבצעו לפני למעלה מ-6 חודשים.
  • יש להעלות בנפרד החזרים כספיים חלקיים והחזרים כספיים מלאים.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?