הפקת דוחות על נתונים מיובאים

הצג נתונים מיובאים ונתונים שנאספים באופן רגיל באותם דוחות

תוכל להציג את הנתונים המיובאים בדוחות רגילים או בדוחות מותאמים אישית, בהתאם לסוג הנתונים שייבאת. הטבלה הבאה מפרטת את סוגי הייבוא ואת הדוחות הזמינים לכל סוג.

יש לעבד את הנתונים שהועלו כדי שהם יוכלו להופיע בדוחות. בסיום העיבוד, ייתכן שיחלפו 24 שעות לכל היותר עד שהנתונים המיובאים יתחילו לפעול על נתוני התאמה נכנסים.

סוג ייבוא דוחות זמינים
נתוני החזרים כספיים מסחר אלקטרוני משופר > ביצועי מכירות*
מותאם אישית
נתוני משתמשים מותאם אישית
נתוני קמפיין רכישה > כלל התנועה > מקור/אמצעי הגעה לאתר
רכישה > ערוצים
נתונים גיאוגרפיים קהל > גיאוגרפי > מיקום
נתוני תוכן מותאם אישית
נתוני מוצרים מסחר אלקטרוני משופר > ביצועי מוצר*
מותאם אישית
נתונים מותאמים אישית מותאם אישית
נתוני עלות ניתוח עלויות

*כדי לגשת לדוחות של מסחר אלקטרוני משופר, עליך להשתמש במסחר אלקטרוני משופר.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?