הסבר על קבוצות נתונים

קבוצות נתונים מספקות מבנה לניהול הנתונים שהעליתם.

קבוצת נתונים היא מאגר שבו מאוחסנים הנתונים שאתם מעלים ל-Analytics. קבוצות נתונים מאפשרות לכם לקבוע איך נתונים שהועלו יצורפו לנתונים קיימים. ההגדרה של קבוצות נתונים מתבצעת ברמת הנכס. צריך לשייך קבוצות נתונים לתצוגה מפורטת אחת לפחות, אבל ניתן לשייך אותן למספר תצוגות מפורטות.

כדי לנהל את כל קבוצות הנתונים של נכס נתון, בוחרים באפשרות מנהל מערכת > (נכס) > ייבוא נתונים.

במאמר זה:

סוגים של קבוצות נתונים

הסוג של קבוצת הנתונים תואם לסוג הספציפי של הנתונים שרוצים לייבא. לדוגמה, יש סוגים של קבוצות נתונים עבור 'נתוני משתמש', 'נתוני עלות', 'נתוני תוכן' וכן הלאה. בהתאם לסוג של קבוצת הנתונים, יוצגו אפשרויות שונות למאפיינים ולמדדים (הסכימה) שבהם ניתן להשתמש.

סכימה של קבוצות נתונים

כשאתם יוצרים קבוצת נתונים, אתם מגדירים סכימה. סכימה היא המבנה שמצרף את הנתונים שהעליתם לנתונים הקיימים בהיטים שלכם. סכימה פשוטה מכילה מאפיין מפתח (להלן, ה"מפתח") ומאפיין או מדד של ייבוא. כדי לייבא נתונים, מערכת Analytics מחפשת בהיטים ערכי מפתח שתואמים לערכי המפתח בנתונים שהועלו. כשהמערכת מוצאת התאמה, הערכים הנוספים של המאפיינים והמדדים המשויכים למפתח הזה מתווספים לנתוני ההיטים הקיימים. מאפיין (או מדד) הייבוא מקבל את הנתונים הנוספים שאתם מעלים. סוגים מסוימים של קבוצות נתונים מאפשרים לכם להשתמש במאפיינים מרובים כדי להגדיר את המפתח, וברובם ניתן להשתמש במאפיינים/מדדים מרובים בשדות הייבוא.

מאפייני מפתח וייבוא

ניתן להשתמש ברבים מהמאפיינים והמדדים הזמינים בתור מפתחות ויעדים לייבוא, אך לא בכולם. הרשימה המלאה של המאפיינים והמדדים הזמינים תופיע בממשק המשתמש כשתיצרו את קבוצת הנתונים. בשלב זה לא ניתן להשתמש במאפיינים הבאים בתור מפתחות או יעדים:
 • משתנים מותאמים אישית
 • מאפיין מבוסס-זמן כגון שעה, דקה וכו'
 • מאפיינים גיאוגרפיים כגון ארץ, עיר וכו'

שימוש במדדים ובמאפיינים מותאמים אישית

אם הטמעתם תג Universal Analytics ‏‏(analytics.js), סוגי ייבוא רבים (אך לא כולם) תומכים בהעלאה למאפיינים מותאמים אישית. מדדים ומאפיינים מותאמים אישית צריכים להיות בהיקף המתאים לסוג הייבוא.

למידע נוסף על מאפיינים מותאמים אישית

אם אתם עדיין משתמשים בקטע הקוד שמבוסס על ga.js באתר שלכם, ואתם רוצים לייבא אל מאפיינים ומדדים שלא קיימים כמאפיינים או כמדדים סטנדרטיים ב-Analytics (למשל, 'מחבר'), תצטרכו להחליף מאפיין קיים (למשל, 'כותרת דף'). מומלץ בחום להגדיר תצוגה מפורטת חדשה אם מתכוונים לנקוט גישה זו. החלפה בדרך זו תחליף לצמיתות את הנתונים שבמאפיין הזה בנתונים המותאמים אישית של התצוגה המפורטת שבחרתם.

מידע נוסף על מאפייני מפתח וייבוא
 • ניתן לכלול עד תשעה מאפיינים ו/או מדדים סה"כ בסכימה, כולל מאפייני ומדדי מפתח ויעד.
 • המפתח מורכב ממאפיין או ממדד אחד לפחות, ויכול להיות מורכב משלושה מאפיינים ו/או מדדים לכל היותר.

  דוגמה: דף (כתובת אתר) יכול להיות מאפיין מפתח, כמו גם מאפיין מותאם אישית שאתם הגדרתם.
 • מאפייני מפתח יכולים להיות מאפייני ברירת מחדל שכבר הוגדרו על ידי Analytics, וכן מאפיינים מותאמים אישית שאתם הגדרתם. לחלופין, הם יכולים להיות שילוב של דף (כתובת אתר) ומאפיין מותאם אישית אחד או שניים.
 • מאפייני המפתח המוגדרים כברירת מחדל ישתנו בהתאם לסוג של קבוצת הנתונים שתבחרו. ניתן למצוא רשימה של מאפייני מפתח זמינים בתפריט הנפתח שבבונה הסכימות של קבוצות נתונים.
 • אפשר לחדד את המפתח באמצעות ביטוי רגולרי. אפשר גם לחדד את המאפיין 'דף' באמצעות פרמטרים של שאילתה. ניתן לעיין במאמר לדוגמה ייבוא נתוני תוכן לצורך המחשה.
 • מדדי היעד הזמינים ישתנו בהתאם לערכים שבחרתם בתור מאפייני המפתח שלכם.

  דוגמה: אם בכוונתכם לספק שם מחבר ונושא לכל מזהה מאמר, עליכם לציין את מחבר ואת נושא בתור מאפייני ייבוא מותאמים אישית.

  דוגמה: אם המפתח הוא מק"ט ובכוונתכם לספק מחיר לכל ערך של מק"ט, עליכם לציין את מחיר בתור המדד.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?