Tietoja datajoukoista

Datajoukot tarjoavat rakenteen, jonka avulla voit hallita lähettämääsi dataa.

Datajoukko on säilö, joka sisältää Analyticsiin lähetettävän datan. Lähetetty data yhdistetään aiempaan dataan datajoukon määritysten perusteella. Tietojoukot määritetään omaisuustasolla. Tietojoukkojen tulee liittyä vähintään yhteen näkymään, ja ne voivat liittyä useisiin näkymiin.

Voit hallita tietyn sivuston kaikkia tietojoukkoja valitsemalla Järjestelmänvalvoja > (Sivusto) > Tietojen tuonti.

Tässä artikkelissa:

Tietojoukkotyypit

Tietojoukon tyyppi vastaa tuotavien tietojen tyyppiä. Esimerkiksi käyttäjätiedoille, kustannustiedoille ja sisältötiedoille on olemassa omat tietojoukkotyyppinsä. Käytettävissä on erilaisia ulottuvuus- ja tietovaihtoehtoja (malleja) tietojoukkotyypin mukaan.

Tietojoukkomalli

Kun luot tietojoukon, määrität mallin. Malli on rakenne, jossa lähettämäsi tiedot yhdistetään olemassa oleviin osumatietoihin. Yksinkertaisimmillaan malli koostuu avainulottuvuudesta (eli avaimesta) ja tuontiulottuvuudesta tai tiedosta. Datan tuonnin aikana Google Analytics etsii osumista avainarvoja, jotka vastaavat lähetetyn datan avainarvoja. Vastaavuuden löytyessä avaimeen liittyvien ulottuvuuksien ja tietojen lisäarvot lisätään olemassa olevaan osumadataan. Lähettämäsi lisätiedot lisätään tuontiulottuvuuteen (tai -tietoon). Tietyissä tietojoukkotyypeissä voit määrittää avaimen useiden ulottuvuuksien avulla, ja useimmissa tietojoukkotyypeissä voit käyttää useita ulottuvuuksia tai tietoja tuontikentissä.

Avain- ja tuontiulottuvuudet

Voit käyttää useita käytettävissä olevia ulottuvuuksia ja tietoja, kun tuot avaimia ja kohteita, mutta et kuitenkaan voi käyttää niitä kaikkia. Voit tarkastella käytettävissä olevien ulottuvuuksien ja tietojen täydellistä luetteloa käyttöliittymässä tietojoukkoa luodessasi. Tällä hetkellä et kuitenkaan voi käyttää seuraavia avain- tai kohdemittoja:
 • muokatut muuttujat
 • aikaan perustuvat mitat, kuten tunti, minuutti ja niin edelleen
 • maantieteelliset mitat, kuten maa, kaupunki ja niin edelleen.

Omien ulottuvuuksien ja tietotyyppien käyttäminen

Jos olet ottanut käyttöön Universal Analyticsin (analytics.js), monet (mutta eivät kaikki) tuontityypit tukevat lähettämistä omiin ulottuvuuksiin. Omien ulottuvuuksien ja tietojen on oltava sopivan laajuisia kyseiselle tuontityypille.

Lue lisätietoja omista ulottuvuuksista.

Jos käytät edelleen ga.js-pohjaista koodinpätkää sivustollasi ja haluat tuoda dataa ulottuvuuksiin (kuten Tekijä-ulottuvuuteen) tai tietoihin, jotka eivät ole Analyticsin vakioulottuvuuksia tai ‑tietoja, sinun on korvattava jokin aiemmin luotu ulottuvuus (kuten Sivun otsikko). Tässä tapauksessa suosittelemme, että määrität uuden näkymän. Tällä tavalla korvattaessa kyseisen ulottuvuuden tiedot korvataan pysyvästi omilla tiedoillasi valitsemasi näkymän osalta.

Lisätietoja avaimista ja tuontiulottuvuuksista
 • Voit sisällyttää malliisi enintään yhdeksän ulottuvuutta ja tietoa, mukaan lukien avain- ja laajennusulottuvuudet ja -tiedot.
 • Avain koostuu vähintään yhdestä ulottuvuudesta tai tiedosta ja se voi koostua enintään kolmesta ulottuvuudesta ja/tai tiedosta.

  Esimerkki: Sivu (URL) voi olla avainulottuvuus, samoin määrittämäsi oma ulottuvuus.
 • Avainulottuvuudet voivat olla Google Analyticsissa määritettyjä oletusulottuvuuksia, itse määrittämiäsi omia ulottuvuuksia tai Sivu (URL) -ulottuvuuden ja yhden tai kahden oman ulottuvuuden yhdistelmiä.
 • Oletusavainulottuvuudet vaihtelevat sen mukaan, minkä datajoukkotyypin valitset. Tietojoukkomallin rakennustoiminnon avattavassa valikossa on luettelo käytettävissä olevista avainulottuvuuksista.
 • Voit tarkentaa avainta säännöllisellä lausekkeella. Voit myös tarkentaa Sivu-ulottuvuutta kyselyparametreilla. Katso esimerkkiä Sisältötietojen tuonnin esimerkkiartikkelista.
 • Käytettävissä olevat kohdetiedot määräytyvät avainulottuvuuksien mukaan.

  Esimerkki: jos haluat määrittää tekijän nimen ja aiheen kullekin artikkelitunnukselle, käytä Tekijää ja Aihetta omina tuontiulottuvuuksina.

  Esimerkki: Jos avain on SKU ja haluat määrittää kullekin SKU-arvolle hinnan, käytä Hintaa tietona.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun