Verkkokauppatietojen analysointi

Verkkokauppatietojen analysoinnin lähestymistapa on melko suoraviivainen: seurataan tuottoa, tulosprosenttia ja keskimääräistä tilauksen arvoa. Tässä artikkelissa kerrotaan perusanalyysin tekemisestä sekä verkkokaupparaporttien käyttämisestä muiden kerättävien tietojen arviointiin.

Tulosprosentti ja keskimääräinen tilauksen arvo

Käytä Verkkokaupan yleiskatsaus -raporttia tulosprosentin ja keskimääräisen tilauksen arvon seurantaan.

Kuvaajan alapuolella olevat tuloskortit esittävät yhteenvedon liiketoiminnastasi viiden tiedon avulla:

Näistä viidestä erityisen kuvaavia ovat Verkkokaupan tulosprosentti ja Keskimääräinen tilauksen arvo.

Verkkokaupan tulosprosentti on verkkokauppatapahtumaan johtavien käyntien prosenttiosuus, ja se kertoo selkeästi markkinoinnin tehokkuudesta ja sivuston rakenteesta: houkutteleeko markkinointi yleisöä, joka on ostoaikeissa, ja onko sivusto suunniteltu siten, että kyseisten käyttäjien on helppoa tehdä ostos?

Vaikka tulosprosentit vaihtelevat teemoittain, kannattaa kuitenkin tehdä hieman tutkimustyötä teeman ja oman yrityskokosi keskimääräisistä tulosprosenteista hyvän alkuvertailukohdan saamiseksi.

Jos tiedät jo omalle alallesi sopivan tulosprosentin, voit tarkistaa tämän raportin avulla, missä suhteessa nykyinen ajanjakso on kyseiseen prosenttiin. Voit käyttää vertailevia ajanjaksoja nähdäksesi oman trendisi ajan kuluessa (tuliko viime kuussa tai viime vuonna parannusta).

Keskimääräisestä tilauksen arvosta näet, kuinka hyvin sivustossasi syntyy kauppoja. Luovatko tuoteluettelot kiinnostusta useisiin tuotteisiin? Onnistutko toisiinsa liittyvien tuotteiden liitännäismyynnissä (jos myyt takin, myytkö myös siihen kuuluvat hansikkaat)? Saavatko paljousalennukset ihmiset ostamaan useita kappaleita samaa tuotetta?

Eri ajanjaksoja vertailemalla voit nähdä, parantuuko tämä luku vai pysyykö se ennallaan.

Kampanjan tehokkuus

Yleiskatsaus-raportista näet, kuinka tehokkaita kampanjasi ovat yleisen markkinoinnin kontekstissa ja verrattuna sivustoosi kokonaisuudessaan.

Analytics tarkastelee markkinointia kampanjoiden, tilauskuponkien ja kumppanimarkkinoinnin lähtökohdista ja seuraa kunkin osan seuraavia kolmea muuttujaa:

 • Tapahtumat
 • Tuotto
 • Keskimääräinen tilauksen arvo

Näet kunkin osan kootun tehokkuuden (esimerkiksi kampanjoidesi tehokkuuden yhteensä) ja saat nopeasti tietää, saavatko kampanjasi toivomasi osuuden liiketoiminnasta.

Voit käyttää yllä olevassa Markkinointi-osiossa olevia tuloskortteja sivustosi kokonaistehokkuuden ja yksittäisten markkinointiosien väliseen vertailuun:

Voit porautua syvemmälle kampanjan tehokkuuteen Kampanjat- ja Google Ads ‑kampanjat-raporteissa. Jos esimerkiksi tässä olevat muuttujien arvot eivät ole toivomiasi, voit tarkistaa yksittäisten kampanjoiden tiedot, jotta näet mahdolliset heikkoudet tehokkuudessa. Toisaalta jos Yleiskatsaus-raportti kertoo vahvasta kampanjatehokkuudesta, voit tarkistaa muista raporteista, rajoittuuko tehokkuus vain yhteen kampanjaan vai perustuuko se laajemmin kaikkiin kampanjoihisi.

Ostokanavan tehokkuus

Ostokäyttäytymisen analyysi -raportin avulla voit arvioida ostokanavasi vahvuuksia ja heikkouksia.

Tämä visualisointi näyttää käyttäjävirran kanavan läpi ja siitä ulos. Jos havaitset jossakin kohdassa epätavallisen suuren poistuman, tutki kyseinen sisältö.

Jos käyttäjät poistuvat nähtyään tuotetiedot eivätkä lisää tuotteita ostoskoriin, se saattaa merkitä sitä, että tuotekuvaukset eivät ole tarpeeksi houkuttelevia tai eivät anna riittävän tasapainoista tietoa. Jos esimerkiksi yleisösi koostuu tavallisista kuluttajista ja tuotekuvauksesi ovat liian teknisiä, ne eivät ehkä anna riittävän vakuuttavaa kuvaa. Kyseessä saattaa olla myös vika, joka estää käyttäjiä lisäämästä tuotteita.

Jos käyttäjät poistuvat lisättyään tuotteita ostoskoriin, se saattaa tarkoittaa sitä, että he vertailevat ostoskoreja eli täyttävät niitä nähdäkseen kuka vähittäismyyjä tarjoaa parhaan kannustimen suorittaa tapahtuma loppuun. Tutki omaa hinnoitteluasi ja omia kannustimiasi ja vertaa niitä muiden vähittäismyyjien hintoihin ja kannustimiin. Jos tuotteitasi kerääntyy hylättyihin ostoskoreihin, hinnoittelusi ei ehkä ole kilpailukykyistä. Jos taas hinnoittelusi on samankaltaista kuin muidenkin, sinulla saattaa olla mahdollisuus tarjota ensimmäisenä hintaa tai kannustinta, joka erottaa sinut muista.

Jos käyttäjät hylkäävät prosessin kassalla, sinulla saattaa olla turhan monimutkainen prosessi tai käyttäjät saattavat viime hetkellä saada ikävän yllätyksen havaitessaan liian korkeat toimitusmaksut.

On olemassa rajaton määrä mahdollisuuksia epäonnistua, mutta tällä kanavan visualisoinnilla saat yksityiskohtaisen kartan omista epäonnistumispisteistäsi ja tiedät tarkalleen, mihin kannattaa alkaa kehittää ratkaisuja.

Kassakanavan tehokkuus

Kassakäyttäytymisen analyysi -raportin avulla voit arvioida kohtia, joissa käyttäjät keskeyttävät ostoprosessin.

Jos esimerkiksi huomaat, että suurin määrä käyttäjiä poistuu ensimmäisessä vaiheessa, jossa pyydät heitä kirjautumaan sisään tiliin, sinun kannattaa ehkä harkita mahdollisuutta suorittaa osto vieraana tai antaa heidän kirjautua sisään olemassa olevalla Google- tai Twitter-tilillä ja siten luoda houkuttelevampi kokemus ostajille, jotka eivät halua luoda uutta tiliä ja salasanaa.

Suuri määrä hylkäyksiä missä tahansa kohdassa voi olla myös merkki teknisestä ongelmasta. Jos esimerkiksi annat käyttäjien kirjautua sisään toista tiliä käyttäen, ongelmia saattaa olla OpenID-todennuksen hyväksynnässä. Tai ongelma voi olla yksinkertaisesti jokin sivu, jonka latautuminen kestää liian kauan.

Jos hylkäämisen syyt eivät ole ilmeisiä, voit tehdä käytettävyystestin nähdäksesi missä kohdissa käyttäjillä on samankaltaisia reaktioita.

Tuotteen tehokkuus

Yleiskatsaus-raportin avulla voit arvioida koottua tehokkuutta, mutta Tuotteen tehokkuus -raportti kertoo yksittäisten tuotteiden tehokkuudesta.

Tämä raportti tarjoaa kaksi näkökulmaa tuotteen tehokkuuteen:

 • Yhteenveto: tuotteen tuoma tuotto, myyntimäärä, keskimääräinen hinta, annettujen hyvitysten määrä sekä ostoskorin ja tuotetietojen katselukertojen suhde ja ostojen ja tuotetietojen katselukertojen suhde.
 • Ostokäyttäytyminen: kuinka usein käyttäjät katselivat tuotetta luettelossa, kuinka usein he katselivat tuotteen tietoja, kuinka usein he lisäsivät tuotteita ostoskoriin ja poistivat niitä sieltä, kuinka monta kertaa kukin tuote oli mukana kassalla ja ainutkertaisten ostojen määrä, sekä ostoskorin ja tuotetietojen katselukertojen suhde ja ostojen ja tuotetietojen katselukertojen suhde.

Haluat tietysti tietää, millaista tuottoa tuotteesi tuottaa ja millaisia määriä sitä ostetaan, mutta tämän raportin lisätiedot tarjoavat kokonaisvaltaisemman kuvan siitä, miten sivustosi rakenne kannustaa käyttäjiä tekemää ostoja. Esimerkiksi tietojen ostokäyttäytymisnäkymä kertoo, kuinka tehokkaita tuotteesi olivat tuoteluettelokontekstissa: kuinka usein luettelosijoitus kannusti käyttäjiä katselemaan yksittäisiä tuotteita ja helpotti tuotetietojen katselua sekä tuotteiden lisäämistä ostoskoriin kyseisistä näkymistä ja ostojen suorittamista loppuun?

Luokkien ja tuotemerkin hallinnoijat voivat käyttää Tuoteluokka- ja Tuotemerkki-mittoja tietojen tarkasteluun niiden omien tarkoitusten kontekstissa ja arvioida, miten hyvin niiden strategiat onnistuvat myynnin ja ostamisen tietojen perusteella.

Tuoteluettelon tehokkuus

Käyttäjiä sivustoon hankkivan markkinoinnin seurannan lisäksi tarvitaan myös tietoja sivuston sisäisen markkinoinnin onnistumisesta sekä käyttäjille näytettävistä tuoteluetteloista, joissa esitellään tuotevaihtoehtoja, niihin liittyviä tuotteita sekä lisämyyntiin tai liitännäismyyntiin käyttämistäsi luetteloista.

Tuoteluettelon tehokkuus -raportti kertoo, kuinka hyvin luettelot ja yksittäiset tuotteet toimivat keskenään.

Tuoteluettelonimeä kannattaa käyttää ensisijaisena mittana, kun tarkastellaan tietoja luettelonäkökulmasta. Näet kullekin luettelolle käyttäjien katselemien tuotteiden lukumäärän, kuinka monta kertaa käyttäjät klikkasivat luettelon tuotteita sekä luettelon klikkausprosentin. Tämän tietojen yhdistelmän ansiosta näet, kuinka hyvin luettelo toimii ja tuo tuotteita käyttäjien nähtäväksi, sekä kannustavatko asettelu, teksti ja kuvat käyttäjiä klikkaamaan ja avaamaan tuotteiden tarkempia tietoja.

Voit käyttää Tuoteluettelosijoitusta ensisijaisena mittana, kun tarkastelet sitä, mitkä luettelon sijoitukset ovat tehokkaimpia.

Käytä Tuotetta ensisijaisena mittana nähdäksesi, kuinka yksittäiset tuotteet toimivat luetteloissaan.

Käytä Tuotetta ensisijaisena mittana ja Tuoteluettelosijoitusta toissijaisena mittana, kun tarkastelet tuotteiden tehokkuutta suhteessa niiden luettelosijoitukseen. Jos alemmaksi sijoitettu tuote toimii paremmin kuin korkeammalle sijoitetut tuotteet, sinun kannattaa ehkä siirtää tehokkaammin toimiva tuote parempaan paikkaan luettelossa.

Kuponki- ja kumppanimarkkinointi

Analytics avulla voit seurata tuloksia, joihin kuuluvat tuote- ja tilauskuponkikoodit, sekä tuloksia, jotka ovat syntyneet kumppanimarkkinoinnin ansiosta.

Näet tuotekuponkikoodeihin liittyvät seuraavat tiedot:

 • tuotteen tuotto: tuotto kaikista tuotekupongilla ostetuista tuotteista
 • ainutkertaiset ostot: tuotekuponkikoodin sisältäneiden ainutkertaisten ostojen lukumäärä
 • tuotteen tuotto ostoa kohden: tuotekuponkikoodin sisältäneiden ostojen keskimääräinen tuotto tuotteesta.

Näet tilauskuponki- ja kumppanikoodeihin liittyvät seuraavat tiedot:

 • tuotto: kuhunkin tilauskuponki- tai kumppanikoodiin liittyvä kokonaistuotto
 • tapahtumat: kuhunkin tilauskuponki- tai kumppanikoodiin liittyvien tapahtumien kokonaismäärä
 • keskimääräinen tilauksen arvo: kuhunkin tilauskuponki- tai kumppanikoodiin liittyvien kaikkien tapahtumien keskimääräinen tilauksen arvo.

Tuotekuponki- ja Tilauskuponki-raporteista näet raakalukuina kuponkikoodeihin liittyvän toiminnan. Jotta ymmärtäisit näiden toimien tehokkuuden liiketoimintasi laajemmassa kontekstissa, voit tarkistaa Yleiskatsaus-raportin avulla, miten kokonaismäärät muuttuivat kuponkien voimassaoloaikoina. Esimerkki:

 • Jos tarjosit kuponkeja äitienpäivää edeltävällä viikolla, voit käyttää vertailevia ajanjaksoja verrataksesi kyseistä viikkoa sitä edeltävään ja sitä seuraavaan viikkoon nähdäksesi syntyneen nousun ja laskun.
 • Jos tarjosit kuponkeja yhdellä maantieteellisellä alueella, mutta et jollakin toisella, voit segmentoida kyseisen ajanjakson alueen perusteella ja arvioida tuoton ja tapahtumien eroja eri alueiden välillä ja päätellä, olivatko kupongit tehokkaita.

Katso Kumppanikoodi-raportista, ketkä kumppaneistasi tuottavat sinulle arvokkaimpia tuloksia.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun