Tehostetun verkkokaupan raportit

Tehostettu verkkokauppa tarjoaa käyttöösi useita oivaltavia ja käytännöllisiä raportteja. Seuraavassa luetellaan joitakin raportteja, jotka saat käyttöösi, kun otat tehostetun verkkokaupan käyttöön jollekin näkymälle.

Artikkelin aiheet:

Edellytykset

 1. Sivuston taggaaminen ec.js-tagilla
 2. Tehostetun verkkokaupan ottaminen käyttöön jollekin näkymälle

Tehostetun verkkokaupan raporttien sijainti

Tehostetun verkkokaupan raportit löytyvät seuraavalla tavalla:
 1. Kirjaudu Analytics-tilillesi.
 2. Siirry näkymääsi.
 3. Avaa Raportit.
 4. Valitse Konversiot > Verkkokauppa.

Käytettävissä oleva data

Yleiskatsaus-raportti näyttää liiketoimintasi kokonaistilan ja tarjoaa siihen liittyville mittarityypeille kolme eri luokkaa.

Tuotto ja konversioprosentti

 • tuotto (verkkokauppatapahtumien kokonaistuotto, joka voi sisältää verot ja toimituskulut)
 • verkkokaupan konversioprosentti (verkkokauppatapahtumaan johtaneiden istuntojen prosenttiosuus).

Tapahtumat

 • tapahtumat (sivustollasi viimeisteltyjen tapahtumien kokonaismäärä)
 • keskimääräinen tilauksen arvo (kunkin tilauksen keskimääräinen arvo)
 • keskimääräinen lukumäärä (tapahtumaa kohti myytyjen tuotteiden keskimääräinen lukumäärä).

Markkinointi

Sisäisten mainoskampanjoiden näyttökertojen määrä.

Tapahtumien kokonaismäärä, kokonaistuotto ja keskimääräinen tilauksen arvo koskien seuraavia:

 • kampanjat
 • tilauskuponkikoodi
 • kumppanuus.

Koottujen mittareiden lisäksi voit tarkastella myös yksittäisten tuotteiden, tuoteluokkien ja tuotemerkkien erillisiä tuottotietoja.

Voit verrata kahta verkkokaupan mittaria käyttämälläsi ajanjaksolla raportin yläosassa olevan kaavion avulla.

Verkkokaupan yleiskatsaus

Yleiskatsaus-raportit sisältävät yhteenvedon seuraavista tiedoista:

 • Tulot
 • Verkkokaupan konversioprosentti
 • Tapahtumat
 • Keskimääräinen tilauksen arvo
 • Markkinointi (kampanjat, sisäiset mainoskampanjat, tilauskuponkikoodit ja yhteistyökumppanuudet)
 • Myydyimmät tuotteet (tuotteen, luokan ja brändin mukaan)

Ostoskäyttäytymisen analyysi

Ostokäyttäytymisanalyysi-raportti kertoo niiden istuntojen määrän, jotka sisälsivät ostosuppilon kunkin vaiheen, sekä sen, kuinka moni istunto jatkui vaiheesta seuraavaan ja kuinka moni hylkäsi suppilon kussakin vaiheessa. Niissä kohdissa, joissa kanava hylättiin (punainen nuoli vaiheen alaosassa), käyttäjät eivät suorittaneet enempää kanavan vaiheita saman istunnon aikana. Käyttäjät voivat tulla takaisin kanavaan missä tahansa vaiheessa (tästä kertoo erillinen sininen palkki vaiheen yläpuolella). Jos käyttäjä esimerkiksi lisäsi jotakin ostoskoriin ensimmäisen istunnon aikana ja palasi suorittamaan oston loppuun seuraavan istunnon aikana, kanavan visualisointi laskee käyttäjän palanneen takaisin kassavaiheessa.

Voit arvioida käyttäjien ostokokemusta alkaen tuotteen näyttökerrasta tapahtumaan saakka.

Analytics määrittelee suppilon vaiheet lisäämiesi tagien perusteella. Lue lisää ostosuppilon taggauksesta.

Käytä suppilon visualisointia ostosuppilon vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamiseen. Katso analyysiesimerkkejä artikkelista Ostosuppilon kehityksen arviointi.

Suppilon läpi liikkuneiden istuntojen määrän visualisoinnin lisäksi voit käyttää visualisointia segmenttien luomiseen istuntojen perusteella. Segmenttejä voivat olla esimerkiksi niiden istuntojen määrä, jotka sisälsivät tuotteen katselukerran tai jotka hylkäsivät suppilon kassalla. Luo segmentti klikkaamalla suppilon vaihetta tai hylkäysnuolta. Lue lisää suppilon segmenttien luomisesta.

Suppilon lisäksi taulukko mahdollistaa useiden ulottuvuuksien ja mittarityyppien arvioinnin istuntojen kontekstissa yleisesti. Voit myös arvioida niitä istuntoja, joiden aikana käyttäjät hylkäsivät ostosuppilon.

Tehostetun verkkokaupan ostovaiheeseen liittyvien ulottuvuuksien yhteys suppilon vaiheen mittareihin
Ostosvaiheen ulottuvuus Suppilon vaiheiden mittarit
ALL_VISITS Kaikki istunnot
NO_SHOPPING_ACTIVITY Ei ostostoimintaa
Poistuminen ensimmäisestä vaiheesta ilman osuman kanssa lähetettyä tieto-, lisäys-, maksu- tai ostotapahtumaa
PRODUCT_VIEW Istunnot, joihin liittyy tuotteen katselu
Osuman kanssa lähetetään vähintään yksi tietotapahtuma
NO_CART_ADDITION Ei lisäystä ostoskoriin
Osuman kanssa lähetetään vähintään yksi tietotapahtuma, mutta ei lisäys‑, maksu‑ tai ostotapahtumaa
ADD_TO_CART Istunnot, joihin liittyy lisäys ostoskoriin
ADD_TO_CART_WITHOUT_VIEW Istunnot, joihin liittyy lisäys ostoskoriin (top slice)
Suppiloon tässä vaiheessa, osuman kanssa ei lähetetty tietotapahtumaa
ADD_TO_CART_WITH_VIEW Istunnot, joihin liittyy lisäys ostoskoriin (bottom slice)
Osuman kanssa lähetetään vähintään yksi tietotapahtuma, sisältää edellisen ja nykyisen vaiheen
CART_ABANDONMENT Ostoskorin hylkäys
Osuman kanssa lähetetään vähintään yksi lisäystapahtuma, mutta ei maksu‑ tai ostotapahtumaa
CHECKOUT Istunnot, joihin liittyy maksaminen
CHECKOUT_WITHOUT_CART_ADDITION Istunnot, joihin liittyy maksaminen (top slice)
Suppiloon tässä vaiheessa, osuman kanssa ei lähetetty lisäystapahtumaa
CHECKOUT_WITH_CART_ADDITION Istunnot, joihin liittyy maksaminen (bottom slice)
Osuman kanssa lähetetään vähintään yksi lisäystapahtuma, sisältää edellisen ja nykyisen vaiheen
CHECKOUT_ABANDONMENT Maksamisen hylkääminen
Osuman kanssa lähetetään vähintään yksi maksutapahtuma, mutta ei ostotapahtumaa
TRANSACTION Istunnot, joihin sisältyy tapahtumia
Osuman kanssa lähetetään vähintään yksi ostotapahtuma
TRANSACTION_WITHOUT_CHECKOUT Istunnot, joihin sisältyy tapahtumia (top slice)
Suppiloon tässä vaiheessa, osuman kanssa ei lähetetty maksutapahtumaa
TRANSACTION_WITH_CHECKOUT Istunnot, joihin sisältyy tapahtumia (bottom slice)
Osuman kanssa lähetetään vähintään yksi maksu- ja yksi ostotapahtuma, sisältää edellisen ja nykyisen vaiheen

Maksukäyttäytymisen (Checkout) analyysi

Checkout-käyttäytymisanalyysi-raportin avulla voit nähdä, kuinka onnistuneesti käyttäjät liikkuivat kassaprosessin läpi. Kassasuppilon visualisointi näyttää, kuinka moni käyttäjä siirtyi vaiheesta toiseen ja kuinka moni hylkäsi prosessin kussakin vaiheessa ja kuinka moni tuli mukaan prosessiin kussakin vaiheessa.

Analytics määrittelee suppilon vaiheet lisäämiesi tagien perusteella. Lue lisää kassasuppilon taggaamisesta.

Käytä suppilon visualisointia kassasuppilon vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamiseen. Katso analyysiesimerkkejä artikkelista Kassasuppilon tehokkuus.

Suppilon läpi liikkuneiden istuntojen määrän visualisoinnin lisäksi voit käyttää visualisointia segmenttien luomiseen istuntojen perusteella. Segmenttejä voivat olla esimerkiksi istunnot, jotka sisälsivät käyttäjien siirtymisiä 1. vaiheesta 2. vaiheeseen, istunnot jotka hylkäsivät suppilon viimeisessä vaiheessa tai istunnot, jotka tulivat suppiloon sen viimeisessä vaiheessa. Luo segmentti klikkaamalla suppilon vaihetta, siirtymää, hylkäysnuolta tai jonkin vaiheen sisääntuloa (vaiheen ylin palkki). Lue lisää suppilon segmenttien luomisesta.

Suppilon lisäksi taulukko mahdollistaa useiden ulottuvuuksien ja tietotyyppien arvioinnin istuntojen kontekstissa yleisesti. Voit myös arvioida niitä istuntoja, joiden aikana käyttäjät hylkäsivät kassasuppilon.

Tehostetun verkkokaupan maksuvaiheeseen liittyvien ulottuvuuksien yhteys suppilon vaiheen mittareihin
Checkout-käyttäytymisen ulottuvuus Suppilon vaiheiden mittarit
CHECKOUT_1 Checkout-vaihe 1, esim. Laskutus
Osuman kanssa lähetetään vähintään yksi maksutapahtuma, jonka vaihe = 1, ja vähintään yksi maksutapahtuma, jolle ei ole määritetty vaihetta
CHECKOUT_1_ABANDONMENT Checkout-vaiheen 1 hylkääminen, esim. Laskutuksen keskeytys
Osuman kanssa lähetetään vähintään yksi maksutapahtuma, jolle ei ole määritetty vaihetta tai jolle on määritetty vaihe 1, mutta ei sen jälkeisiä maksu- tai ostovaiheita
CHECKOUT_2_WITHOUT_CHECKOUT Checkout-vaihe 2 (top slice), esim. Toimitus
Suppiloon tässä vaiheessa, osuman kanssa ei lähetetty maksutapahtumaa, jonka vaihe on 1
CHECKOUT_2 Checkout-vaihe 2 (bottom slice), esim. Toimitus
Osuman kanssa lähetetään vähintään yksi maksutapahtuma, sisältää edellisen ja nykyisen vaiheen
CHECKOUT_2_ABANDONMENT Checkout-vaiheen 2 hylkääminen, esim. Toimituksen hylkääminen
Osuman kanssa lähetetään vähintään yksi maksutapahtuma, jonka vaihe = 2, mutta ei sen jälkeisiä maksu- tai ostovaiheita
CHECKOUT_3_WITHOUT_CHECKOUT Checkout-vaihe 3 (top slice), esim. Maksaminen
Suppiloon tässä vaiheessa, osuman kanssa ei lähetetty maksutapahtumaa, jonka vaihe = 2
CHECKOUT_3 Checkout-vaihe 3 (bottom slice), esim. Maksaminen
Osuman kanssa lähetetään vähintään yksi maksutapahtuma, sisältää edellisen ja nykyisen vaiheen
CHECKOUT_3_ABANDONMENT Checkout-vaiheen 3 hylkääminen, esim. Maksamisen keskeyttäminen
Osuman kanssa lähetetään vähintään yksi maksutapahtuma, jonka vaihe = 3, mutta ei sen jälkeisiä maksu- tai ostovaiheita
CHECKOUT_4_WITHOUT_CHECKOUT Checkout-vaihe 4 (top slice), esim. Tarkistaminen
Suppiloon tässä vaiheessa, osuman kanssa ei lähetetty maksutapahtumaa, jonka vaihe = 3
CHECKOUT_4 Checkout -vaihe 4 (bottom slice), esim. Tarkistaminen
Osuman kanssa lähetetään vähintään yksi maksutapahtuma, sisältää edellisen ja nykyisen vaiheen
CHECKOUT_4_ABANDONMENT Checkout-vaiheen 4 hylkääminen, esim. Tarkistamisen keskeyttäminen
Osuman kanssa lähetetään vähintään yksi maksutapahtuma, jonka vaihe = 4, mutta ei sen jälkeisiä maksu- tai ostovaiheita
TRANSACTION Istunnot, joihin sisältyy tapahtumia
Osuman kanssa lähetetään vähintään yksi ostotapahtuma
TRANSACTION_WITHOUT_CHECKOUT Istunnot, joihin sisältyy tapahtumia (top slice)
Suppiloon tässä vaiheessa, osuman kanssa ei lähetetty maksutapahtumaa, jonka vaihe = 4
TRANSACTION_WITH_CHECKOUT Istunnot, joihin sisältyy tapahtumia (bottom slice)
Osuman kanssa lähetetään vähintään yksi maksu- ja yksi ostotapahtuma, sisältää edellisen ja nykyisen vaiheen

Osto‑ ja maksukäyttäytymisen suppilot

Tässä osiossa kerrotaan, miten osto‑ ja kassakäyttäytymisraporteissa käsitellään käyttäjiä, jotka kiertävät suppilossa olevien sivujen kautta takaisin, käyttäjiä, jotka ohittavat sivuja suppilossa ja käyttäjiä, jotka eivät noudata suppilon järjestystä.

Esimerkeissä käytetään kolmen sivun suppiloa: Sivu A > Sivu B > Sivu C

Takaisin palaaminen

Sivu A > Sivu B > Sivu C > Sivu B> Sivu C

Käyttäjä palasi sivulta C takaisin sivulle B, jatkoi suppilon läpi ja avasi sivut B ja C useita kertoja.

Raportit osoittavat, että käyttäjä siirtyy suppilon läpi alusta loppuun, koska käyttäjä ei ohittanut yhtään sivua kyseisen yksittäisen istunnon aikana.

Käyttäjä lasketaan vain kerran kullekin sivulle, koska suppilo kuvaa niiden istuntojen määrää, joiden aikana kukin sivu avattiin.

Sivujen ohittaminen

Sivu A > Sivu C

Käyttäjä ei koskaan avannut sivua B.

Raportista näkyy, että käyttäjä ohitti sivun B.

Ei seuraa suppilojärjestystä

Sivu B > sivu A > sivu C

Raportit osoittavat, että käyttäjä siirtyy suppilon läpi alusta loppuun, koska käyttäjä avasi kaikki 3 sivua yhden istunnon aikana. Sivujen avausjärjestyksellä ei ole merkitystä.

Tuotteen kehitys

Etsi ja korvaa -suodattimia ei tueta tuotetason vakioulottuvuuksille tai omille ulottuvuuksille.

Tuotteen kehitys -raportista näet, miten tuotteesi toimivat kahdesta eri näkökulmasta katsottuna:

 • Yhteenveto: Tuotteen kehitys tuoton, hinnan ja lukumäärän perusteella. Sisältää kaksi Ostokäyttäytyminen-tietoa.
 • Ostokäyttäytyminen: tuotteen kehitys käyttäjän sitoutumisena tuotteisiisi (esimerkiksi tuotteiden ja niiden tietojen katselu, tuotteiden lisääminen ostoskoriin ja niiden poistaminen sieltä, kassatapahtumien suorittaminen loppuun).

Yhteenveto-näkymä sisältää seuraavat tiedot:

 • Myynnin kehitys
  • tuotteen tuotto (yksittäisen tuotteen myynnistä saatu tuotto)
  • yksilöidyt ostot
  • määrä (myytyjen tuotteiden lukumäärä)
  • keskimääräinen hinta (tuotekohtainen keskimääräinen tuotto)
  • keskimääräinen lukumäärä
  • tuotehyvitysten määrä (käyttäjille palautettujen hyvitysten määrä).
 • Ostokäyttäytyminen
  • Ostoskorin ja tuotetietojen katselukertojen suhde (lisättyjen tuotteiden määrä jaettuna tuotetietojen katselukerroilla)
  • Ostojen ja tuotetietojen katselukertojen suhde (ostettujen tuotteiden määrä jaettuna tuotetietojen katselukerroilla)

Ostokäyttäytyminen-näkymä sisältää seuraavat mittarit:

 • Myynnin kehitys
  • tuoteluettelon katselukerrat
  • tuotetietojen näyttökerrat
  • tuotteiden lisäykset (ostoskoreihin)
  • tuotteiden poistot (ostoskoreista)
  • ostetut tuotteet
  • yksilöidyt ostot.
 • Ostokäyttäytyminen
  • Ostoskorin ja tuotetietojen katselukertojen suhde (lisättyjen tuotteiden määrä jaettuna tuotetietojen katselukerroilla)
  • ostojen ja tuotetietojen katselukertojen suhde (ostettujen tuotteiden määrä jaettuna tuotetietojen katselukerroilla).

Käytettävissä olevat ensisijaiset mitat ovat Tuote, Tuotenumero (SKU), Tuoteluokka, Tuotemerkki ja Ostovaihe.

Käytä raportin yläosassa olevaa kuvaajaa kahden verkkokauppamuuttujan vertailuun käyttämälläsi ajanjaksolla.

Myynnin kehitys

Myynnin kehitys -raportin avulla voit arvioida myyntiä jommankumman ensisijaisen ulottuvuuden perusteella:

 • tapahtuma (päivämäärä, aika, tapahtuman tunnus)
 • päivämäärä (kumulatiiviset tapahtumatiedot päivämäärän mukaan).

Myynnin kehitys -raportti sisältää seuraavat tiedot:

 • Tuotto (verkkokauppatapahtumien kokonaistuotto, joka toteutuksesta riippuen voi sisältää verot ja toimituskulut)
 • verot (verkkokauppatapahtumien verot yhteensä)
 • toimituskulut (verkkokauppatapahtumien toimituskulujen kokonaismäärä)
 • hyvitysten määrä (tapahtumasta hyvitetyn valuutan määrä)
 • lukumäärä (verkkokauppatapahtumissa myytyjen yksikköjen määrä).

Tuoteluettelon kehitys

Tuoteluettelo näyttää sivustollasi olevat tuotteet loogisesti ryhmiteltyinä ec.js-tagin perusteella. Voit käyttää niitä edustamaan seuraavia kohteita:

 • luettelosivut
 • liitännäismyyntilohkot
 • lisämyyntilohkot
 • liittyvien tuotteiden lohkot
 • hakutulossivut.

Tuoteluettelon kehitys -raportista näet, kuinka sivustosi tuoteluettelot toimivat seuraavien mittareiden perusteella:

 • tuoteluettelon katselukerrat (kuinka monta kertaa käyttäjät katselivat tuotteita, kun ne esiintyivät tuoteluettelossa)
 • tuoteluettelon klikkaukset (kuinka monta kertaa käyttäjät klikkasivat tuotteita, kun ne esiintyivät tuoteluettelossa)
 • tuoteluettelon klikkausprosentti (kuinka usein käyttäjät klikkasivat tuoteluetteloa katsellakseen tuotteita (klikkausten määrä jaettuna luettelon näyttökertojen määrällä)).

Käytettävissä olevat ensisijaiset ulottuvuudet ovat Tuoteluettelon nimi, Tuoteluettelosijainti, Tuote ja Tuotenumero (SKU).

Käytä kuvaajaa kahden verkkokauppamuuttujan vertailuun käyttämälläsi ajanjaksolla.

Sisäinen mainoskampanja

Sisäisen mainoskampanjan raportointi ja kohdistus sisäisen mainoskampanjan klikkauksille ja katselukerroille ovat yhteensopivat vain tehostetun verkkokaupan kirjaston ja osumatyyppien kanssa.

Sisäiset mainoskampanjat sisältävät esimerkiksi bannereita, joita näytät sivustosi yhdessä osiossa mainostaaksesi sivuston toista osiota.

Sisäinen mainoskampanja -raportti näyttää sen, kuinka sisäiset mainoskampanjasi toimivat seuraavien mittareiden suhteen:

 • Sisäisen mainoskampanjan katselukerrat (kuinka monta kertaa käyttäjät katselivat sisäisiä mainoskampanjoita)
 • Sisäisen mainoskampanjan klikkaukset (kuinka monta kertaa käyttäjät klikkasivat sisäisiä mainoksia)
 • Sisäisen mainoskampanjan klikkausprosentti (sisäisen mainoskampanjan katselukertojen määrä jaettuna klikkausten määrällä).

Ensisijainen mittari on Sisäisen mainoskampanjan nimi.

Käytä kuvaajaa kahden verkkokauppamuuttujan vertailuun käyttämälläsi ajanjaksolla.

Tapahtumien attribuutio

Sisäinen mainoskampanja -raportti kohdistaa tapahtumat joko sisäisen mainoskampanjan klikkaukselle tai katselukerralle.

Kullakin verkkokauppaistunnon osumalla voi olla:

 • 0 tai 1 sisäisen mainoskampanjan klikkausta
 • 0 tai enemmän sisäisen mainoskampanjan katselukertaa.

Sisäisen mainoskampanjan klikkauksen attribuutio

Jos osuma sisältää sisäisen mainoskampanjan klikkauksen, tapahtuma lasketaan sen ansioksi.

Jos istunto sisältää useita sisäisen mainoskampanjan klikkauksia, tapahtuman lasketaan viimeiseksi klikatun sisäisen mainoskampanjan ansioksi.

Jos osumassa on nolla sisäisen mainoskampanjan klikkausta, mutta saman käyttäjän aiemmassa osumassa on sisäisen mainoskampanjan klikkaus, tapahtuma lasketaan sen ansioksi.

Sisäinen mainoskampanjan katselukerran attribuutio

Jos mikään yllä mainituista ehdoista ei toteudu, mutta osumassa on vähintään yksi sisäisen mainoskampanjan katselukerta, tapahtuma lasketaan sisäisen mainoskampanjan kaikkien katselukertojen ansioksi.

Tilauskuponki

Tilauskuponki-raportista näet sen, miten tilaustason kupongit toimivat seuraavien mittareiden suhteen:

 • Tuotto (verkkokauppatapahtumien kokonaistuotto, joka toteutuksesta riippuen voi sisältää verot ja toimituskulut)
 • Tapahtumat (sivustollasi suoritettujen ostojen kokonaismäärä)
 • Keskimääräinen arvo (verkkokauppatapahtumien keskimääräinen arvo).

Ensisijainen mittari on Tilauskuponkikoodi.

Käytä kuvaajaa kahden verkkokauppamuuttujan vertailuun käyttämälläsi ajanjaksolla.

Tuotekuponki

Tuotekuponki-raportista näet sen, miten tuotetason kupongit toimivat seuraavien mittareiden suhteen:

 • Tuotto (verkkokauppatapahtumien kokonaistuotto, joka toteutuksesta riippuen voi sisältää verot ja toimituskulut)
 • Yksilöidyt ostot (niiden tapahtumien kokonaismäärä, joissa tietty tuote (tai tuotejoukko) esiintyi)
 • Tuotteen tuotto ostoa kohden (tuotteen keskimääräinen tuotto ostoa kohden).

Ensisijainen mittari on Tuotekuponkikoodi.

Käytä kuvaajaa kahden verkkokauppamuuttujan vertailuun käyttämälläsi ajanjaksolla.

Kumppanijäsenkoodi

Kumppanijäsenkoodi-raportista näet sen, miten kumppanisivustot osallistuivat verkkokauppasi kehitykseen seuraavien muuttujien suhteen:

 • Tuotto (verkkokauppatapahtumien kokonaistuotto, joka toteutuksesta riippuen voi sisältää verot ja toimituskulut)
 • Tapahtumat (sivustollasi suoritettujen ostojen kokonaismäärä)
 • Tilauksen keskimääräinen arvo (verkkokauppatapahtumien keskimääräinen arvo).

Ensisijainen mittari on Kumppanuus.

Käytä kuvaajaa kahden verkkokauppamuuttujan vertailuun käyttämälläsi ajanjaksolla.

Lue lisää näiden raporttien käyttämisestä ostos- ja ostokäyttäytymisen, taloudellisen tehokkuuden ja markkinointipyrkimystesi analysointiin.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?