Παράδειγμα εισαγωγής δεδομένων προϊόντος

Μάθετε πώς να εισάγετε χρώματα και μεγέθη ρούχων από τον κατάλογο προϊόντων σας.

Με την εισαγωγή μεταδεδομένων προϊόντων διευκολύνεται η λήψη περισσότερων πληροφοριών σχετικά με εμπορικά προϊόντα, προσθέτοντας ιδιότητες σχετικές με προϊόντα, όπως μέγεθος, χρώμα και στυλ, στα συλλεχθέντα δεδομένα του Analytics.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, η ιδιοκτησία σας πρέπει να χρησιμοποιεί την προσθήκη Βελτιωμένου ηλεκτρονικού εμπορίου.

Θα χρειαστείτε, επίσης, τη δυνατότητα τροποποίησης του κώδικα ηλεκτρονικού εμπορίου για αποστολή των SKU των προϊόντων μαζί με κάθε επίσκεψή σας.

Σε αυτό το άρθρο ακολουθούν τα εξής:

Σενάριο:

Έχετε μια εταιρεία λιανικής πώλησης ενδυμάτων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου και θέλετε να δείτε ποια χρώματα και μεγέθη στον ιστότοπό σας είναι πιο δημοφιλή.

Πρώτο βήμα: Προσθέστε ετικέτες στον ιστότοπό σας με την προσθήκη ec.js

Ακολουθώντας τις οδηγίες στο άρθρο Προσθέστε ετικέτες στον ιστότοπό σας με την προσθήκη ec.js, προσθέτετε ετικέτες στις λίστες προϊόντων σας, στις σελίδες λεπτομερειών προϊόντων, στις εσωτερικές προωθήσεις και στις σελίδες καλαθιού αγορών και ολοκλήρωσης αγοράς.

Δεύτερο βήμα: Προσδιορίστε τα δεδομένα προς εισαγωγή

Διατηρείτε ένα αρχείο δεδομένων εκτός του Analytics το οποίο συσχετίζει κάθε είδος ρουχισμού με ένα χρώμα και ένα μέγεθος και σκοπεύετε να ανεβάσετε αυτές τις πληροφορίες στο Analytics.

Τρίτο βήμα: Δημιουργήστε την προσαρμοσμένη ιδιότητα

Εφόσον οι ιδιότητες χρώμα και μέγεθος δεν υπάρχουν στο Analytics, θα πρέπει να τις δημιουργήσετε ως προσαρμοσμένες ιδιότητες.

Τέταρτο βήμα: Δημιουργήστε το σύνολο δεδομένων

 1. Συνδεθείτε στο Google Analytics.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχειριστής και μεταβείτε στην ιδιότητα στην οποία θέλετε να ανεβάσετε δεδομένα.
 3. Στη στήλη ΙΔΙΟΤΗΤΑ, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή δεδομένων.
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Νέο σύνολο δεδομένων.
 5. Επιλέξτε τον τύπο Δεδομένα προϊόντος.
 6. Ονομάστε το σύνολο δεδομένων: "Χρώματα και μεγέθη"
 7. Επιλέξτε μία ή περισσότερες αναλυτικές προβολές στις οποίες θέλετε να εμφανίζονται αυτά τα δεδομένα.
 8. Ορίστε το σχήμα, χρησιμοποιώντας ως μοντέλο το παρακάτω παράδειγμα.

Παράδειγμα σχήματος

Μολονότι δεν στέλνετε ρητά χρώμα και μέγεθος στα δεδομένα επίσκεψης, στέλνετε ένα αναγνωριστικό προϊόντος. Για να πραγματοποιήσετε ένωση βάσει του αναγνωριστικού προϊόντος, πρέπει να επιλέξετε το SKU προϊόντος ως κλειδί.

Ρυθμίσεις σχήματος:

Κλειδί: SKU προϊόντος
Εισηγμένα δεδομένα: Χρώμα, μέγεθος
Αντικατάσταση δεδομένων επίσκεψης: Ναι

Αποθηκεύστε το σύνολο δεδομένων.

Πέμπτο βήμα: Δημιουργήστε το αρχείο CSV

Η δημιουργία του αρχείου μεταφόρτωσης CSV είναι μια διαδικασία 2 βημάτων:

1. Λήψη της κεφαλίδας για το CSV

Στον πίνακα "Σύνολο δεδομένων", κάντε κλικ στην επιλογή Χρώμα και μέγεθος, για να ανοίξετε τη διαμόρφωση του συνόλου δεδομένων.

Κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη σχήματος.

Θα εμφανιστεί ένα απόσπασμα κώδικα με περίπου την εξής εμφάνιση:

  CSV header
  ga:productSku,ga:dimension23,ga:dimension24

 

Πρόκειται για την κεφαλίδα που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ως πρώτη γραμμή των μεταφορτωμένων αρχείων CSV. Ο παρακάτω πίνακας επισημαίνει τις στήλες:

SKU προϊόντος Χρώμα Μέγεθος
ga:productSku ga:dimension23 ga:dimension24

2. Δημιουργία υπολογιστικού φύλλου και εξαγωγή ως CSV

Δημιουργήστε ένα υπολογιστικό φύλλο Google που ακολουθεί την παραπάνω μορφή. Η πρώτη (κεφαλίδα) σειρά του υπολογιστικού φύλλου θα πρέπει να χρησιμοποιεί τα εσωτερικά ονόματα των ιδιοτήτων (π.χ. ga:productSku αντί για "SKU προϊόντος") που παρέχονται στο παράθυρο διαλόγου Λήψη σχήματος, όπως εικονίζεται παραπάνω. Οι στήλες κάτω από κάθε κελί κεφαλίδας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα αντίστοιχα δεδομένα για κάθε κεφαλίδα.
 

ga:productSku ga:dimension23 ga:dimension24
12345 Κόκκινο S
12345 Κόκκινο M
23456 Λευκό M
23456 Μπλε L

 

Εξαγάγετε το υπολογιστικό φύλλο ως CSV. Το αρχείο σας θα έχει περίπου την εξής μορφή:

  ga:productSku,ga:dimension23,ga:dimension24
  12345,Κόκκινο,S
  12345,Κόκκινο,M
  23456,Λευκό,M
  23456,Μπλε,L

Έκτο βήμα: Μεταφορτώστε τα δεδομένα

Τώρα μπορείτε να ανεβάσετε στο Analytics το αρχείο CSV που δημιουργήσατε. Υπάρχουν δύο επιλογές για τη μεταφόρτωση δεδομένων: μη αυτόματα χρησιμοποιώντας τη διεπαφή χρήστη του Analytics ή προγραμματιστικά μέσω του API διαχείρισης.

Μη αυτόματη μεταφόρτωση
 1. Στον πίνακα "Σύνολο δεδομένων", βρείτε τη σειρά για τα Χρώματα και μεγέθη.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση μεταφορτώσεων για το σύνολο δεδομένων Χρώματα και μεγέθη.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφόρτωση αρχείου, επιλέξτε το αρχείο και μετά κάντε κλικ στην επιλογή Μεταφόρτωση.
Μεταφόρτωση μέσω του API διαχείρισης
 1. Στον πίνακα "Σύνολο δεδομένων", βρείτε τη σειρά για τα Χρώματα και μεγέθη.
 2. Κάντε κλικ στο όνομα του συνόλου δεδομένων.
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Λήψη αναγνωριστικού πηγής προσαρμοσμένων δεδομένων…
 4. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο του αναγνωριστικού.
 5. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, για μεταφόρτωση μέσω του API διαχείρισης.

Έβδομο βήμα: Ενημερώστε τον κώδικα Ηλεκτρονικού εμπορίου

Αφού μεταφορτώσετε τα δεδομένα προϊόντος, ενημερώστε τον κώδικα ηλεκτρονικού εμπορίου, ώστε μαζί με κάθε επίσκεψη να αποστέλλει τα SKU των προϊόντων, καθώς και οποιαδήποτε επιπλέον δεδομένα θέλετε να περιλαμβάνονται στις αναφορές, όπως προσαρμοσμένες ιδιότητες ή μετρήσεις.

Σημείωση: Κατά την αποστολή δεδομένων ηλεκτρονικού εμπορίου στο Analytics, δεν υπάρχει συγκεκριμένο πεδίο που ονομάζεται SKU προϊόντος, αλλά αυτό αντιπροσωπεύεται από το πεδίο αναγνωριστικού, όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα.

// Παράδειγμα αποστολής συναλλαγής κατά την ένωση με εισηγμένα δεδομένα προϊόντος.
ga('create', 'UA-XXXX-Y');
ga('require', 'ec', 'ec.js'); // Φορτώστε την προσθήκη Βελτιωμένου ηλεκτρονικού εμπορίου. Απαιτείται.

// Το όνομα προϊόντος, η τιμή και άλλα δεδομένα προϊόντος θα προστεθούν σύντομα σε αυτήν την επίσκεψη
// στον χρόνο συλλογής, αν η τιμή του πεδίου αναγνωριστικού αντιστοιχεί σε ένα SKU προϊόντος
// που έχετε ανεβάσει.
ga('ec:addImpression', {
 'id': '12345',       // Αναγνωριστικό προϊόντος/SKU (Κλειδί). Απαιτείται.
 'list': 'Search Results',
 'position': 1,
 'dimension1': 'Member'
});

ga('send', 'pageview');    // Αποστείλετε την εμφάνιση με μια επίσκεψη προβολής σελίδας.

 

Τώρα τα αναγνωριστικά προϊόντων που αποστέλλονται από την υλοποίηση του Βελτιωμένου ηλεκτρονικού εμπορίου θα αντιστοιχιστούν στα SKU προϊόντων στο εισηγμένο σύνολο δεδομένων προϊόντος και οι αναφορές σας θα συμπληρωθούν αυτόματα με τα επιπλέον δεδομένα προϊόντος που έχετε ανεβάσει.

Όγδοο βήμα: Προβάλετε τα δεδομένα σε αναφορές

Εφόσον οι ιδιότητες Χρώμα και Μέγεθος είναι προσαρμοσμένες ιδιότητες, δεν εμφανίζονται αυτόματα σε βασικές αναφορές. Ωστόσο, μπορείτε να τις προσθέσετε ως δευτερεύουσες ιδιότητες. Για παράδειγμα, στην αναφορά Απόδοση προϊόντος, μπορείτε να επιλέξετε το SKU προϊόντος ως την κύρια ιδιότητα και, στη συνέχεια, να προσθέσετε το Χρώμα ή το Μέγεθος ως τη δευτερεύουσα ιδιότητα.Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη αναφορά με οποιαδήποτε από τις μετρήσεις του Βελτιωμένου ηλεκτρονικού εμπορίου (π.χ. Έσοδα από το προϊόν, Μοναδικές αγορές, Ποσότητα) και, στη συνέχεια, να προσθέσετε το SKU προϊόντος, το Χρώμα και το Μέγεθος ως ιδιότητες.

Τα μεταφορτωμένα δεδομένα πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία, για να προβάλλονται σε αναφορές. Όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία, ενδέχεται να χρειαστούν έως 24 ώρες μέχρι να εμφανιστούν τα εισηγμένα δεδομένα στα εισερχόμενα δεδομένα επίσκεψης.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;