Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Recente wijzigingen in de gebruikersinterface van Analytics kunnen van invloed zijn op de instructies in dit Help-artikel. Lees deze blogpost voor meer informatie. Binnenkort volgen updates van het Helpcentrum.

Overzicht van productkoppelingen

Bekijk aan welke andere Google-producten uw Analytics-account is gekoppeld.

In het overzicht van productkoppelingen van Analytics kunt u de andere accounts, producten en services van Google bekijken die een accountbeheerder heeft gelinkt aan uw Analytics-account en -gegevens.

Wanneer u Analytics linkt aan een ander account, kunnen bepaalde gegevens worden gedeeld tussen dat account en uw Analytics-account. Hierdoor wordt uw Analytics-account een centrale locatie voor het analyseren van al uw gegevens en wordt uw gegevenservaring voor al uw accounts uitgebreid.

De relaties tussen Analytics en uw andere accounts staan los van elkaar. U kunt zelf bepalen welke accounts u wilt koppelen. Het koppelingsproces verschilt voor elk account en ook de gegevens die worden gedeeld, zijn verschillend.

Vanuit het overzicht van productkoppelingen kunt u een gedetailleerde beschrijving krijgen van wat elke integratie doet. U kunt ook links naar bronnen vinden waarmee u gedetailleerdere informatie kunt verkrijgen en die u kunnen laten zien hoe u uw integraties kunt wijzigen of beheren.

Instellingen voor productkoppelingen bewerken

U vindt het overzicht van productkoppelingen onder de kolom PROPERTY op de pagina 'Beheerder' van uw Analytics-account.

Stappen weergeven
  1. Log in bij Google Analytics.
  2. Selecteer het tabblad Beheerder.
  3. Selecteer het ACCOUNT.
  4. Selecteer de PROPERTY.
  5. Zoek het gedeelte Productkoppelingen en selecteer de productkoppeling die u wilt configureren.

You can find these options under the Property column on the Admin page in your Analytics account.

Opmerking: Ongeacht de instellingen in het gedeelte 'Productkoppelingen' of de instellingen voor het delen van gegevens kunt u de overige Google-producten (bijvoorbeeld AdWords) zodanig instellen dat gegevens van Analytics in realtime worden weergegeven. Uw Analytics-gegevens worden dan niet buiten uw Analytics-account opgeslagen.

Gerelateerde bronnen

Instellingen voor het delen van gegevens

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?