Tworzenie atrybutów remarketingu dynamicznego

Tworzenie atrybutów dynamicznych w Analytics na podstawie atrybutów branżowych dodanych do tagów strony

Po dodaniu atrybutów branżowych do tagów strony i utworzeniu grup odbiorców remarketingu możesz utworzyć atrybuty dynamiczne oparte na użytych atrybutach branżowych, a następnie połączyć je z kontem Google Ads.

W Google Ads atrybuty dynamiczne mogą być określane jako parametry.

Obowiązuje limit 100 atrybutów dynamicznych na usługę Analytics.

Tematy w tym artykule:

Tworzenie atrybutów dynamicznych

 1. Zaloguj się na konto Analytics.
 2. Kliknij Administracja i przejdź do usługi, w której chcesz utworzyć atrybuty dynamiczne.
 3. W kolumnie USŁUGA kliknij kolejno Definicje list odbiorców > Atrybuty dynamiczne.
  Łączenie atrybutu dynamicznego: wybierz rodzaj działalności, widok Analytics i połączone konto reklamowe.
 4. Skonfiguruj następujące opcje:
  • W sekcji Rodzaj działalności wybierz odpowiednią branżę (np. Sklep lub Loty).
  • W sekcji Widok wybierz widok Analytics, w którym są dostępne dane atrybutu dynamicznego.
  • W sekcji Udostępnianie wybierz konto Google Ads, z którym chcesz połączyć atrybuty dynamiczne.
 5. Kliknij Dalsze kroki.
 6. W sekcji Atrybuty dynamiczne wybierz atrybuty branżowe dodane do tagów na stronie (zobacz poniżej Przykładowe atrybuty dynamiczne dla poszczególnych branż).

  Jeśli na przykład wybierzesz jako rodzaj działalności Sklep, możesz wybrać takie atrybuty branży, jak ecomm_prodid i ecomm_pagetype. Jeśli wybierzesz jako rodzaj działalności Loty, możesz wybrać takie atrybuty branży, jak flight_destid i flight_originid.
 7. Kliknij Zapisz.

W pojedynczej usłudze Analytics możesz tworzyć atrybuty dynamiczne dla wielu branż. W tej samej usłudze Analytics możesz na przykład utworzyć atrybuty dynamiczne dla branż Loty oraz Hotele i wynajem.

W danej usłudze możesz jednak utworzyć tylko jeden zbiór atrybutów dynamicznych dla każdej branży skojarzonej z tym samym identyfikatorem klienta Google Ads. Na przykład:

Usługa Analytics Identyfikator klienta Google Ads Atrybuty dynamiczne
Usługa Analytics 1 650-555-1212 Loty
Usługa Analytics 1 650-555-1212 Hotele i wynajem

Jeśli w powyższym przykładzie spróbujesz utworzyć dodatkowy zbiór atrybutów dynamicznych dla Lotów, Analytics zaktualizuje istniejący już zbiór, zamiast utworzyć nowy.

Jeśli potrzebujesz wielu zbiorów atrybutów dynamicznych dla tej samej branży skojarzonej z jednym identyfikatorem klienta Google Ads na tym samym koncie Analytics, musisz użyć osobnej usługi dla każdego zbioru, np.:

Usługa Analytics Identyfikator klienta Google Ads Atrybuty dynamiczne
Usługa Analytics 1 650-555-1212 Loty
Usługa Analytics 2 650-555-1212 Loty

 

 

Przykładowe atrybuty dla poszczególnych branż

W poniższych sekcjach opisujemy, jak skonfigurować wymagane i opcjonalne atrybuty w poszczególnych branżach.

Sklep

Możesz też użyć kodu SKU produktu (zamiast ecomm_prodid) jako wartości określającej identyfikator produktu.

Edukacja

Loty

Hotele i wynajem

Oferty pracy

Oferty lokalne

Nieruchomości

Podróże

Niestandardowe

 

Dalsze kroki

Utwórz kampanię remarketingu dynamicznego w Google Ads

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?