Dinamiskā atkārtotā mārketinga atribūtu izveide

Izveidojiet dinamiskos atribūtus pakalpojumā Analytics, pamatojoties uz vertikāles atribūtiem, kas pievienoti lapas tagiem.

Pēc vertikāles atribūtu pievienošanas lapu tagiem un atkārtotā mārketinga auditoriju izveides jums jāizveido šiem vertikāles atribūtiem atbilstoši dinamiskie atribūti un jāsaista tie ar Google Ads kontu.

Programmā Google Ads dinamiskie atribūti var tikt dēvēti par parametriem.

Vienā Analytics īpašumā var būt ne vairāk kā 100 dinamisko atribūtu.

Šajā rakstā ietvertās tēmas

Dinamisko atribūtu izveide

 1. Pierakstieties savā Analytics kontā.
 2. Noklikšķiniet uz Administrēšana un pārejiet uz īpašumu, kurā vēlaties izveidot dinamiskos atribūtus.
 3. Slejā ĪPAŠUMS noklikšķiniet uz Auditorijas definīcijas > Dinamiskie atribūti.
  Dinamisko atribūtu saistīšana. Atlasiet uzņēmējdarbības veidu, Analytics skatu un saistīto reklāmas kontu.
 4. Veiciet tālāk norādītās konfigurēšanas darbības.
  • Sadaļā Uzņēmējdarbības veids atlasiet vajadzīgo vertikāli (piemēram, “Mazumtirdzniecība” vai “Lidojumi”).
  • Sadaļā Skats atlasiet to Analytics skatu, kurā ir pieejami dinamisko atribūtu dati.
  • Sadaļā Kopīgošana atlasiet to Google Ads kontu, ar kuru vēlaties saistīt dinamiskos atribūtus.
 5. Noklikšķiniet uz Nākamā darbība.
 6. Sadaļā Dinamiskie atribūti atlasiet vertikāles atribūtus, kurus pievienojāt lapu tagiem (tālāk ir norādīti katras vertikāles dinamisko atribūtu piemēri).

  Piemēram, ja sadaļā “Uzņēmējdarbības veids” izvēlējāties opciju “Mazumtirdzniecība”, atlasiet šīs vertikāles atribūtus, piemēram, ecomm_prodid un ecomm_pagetype. Ja sadaļā “Uzņēmējdarbības veids” izvēlējāties opciju “Lidojumi”, atlasiet tādus vertikāles atribūtus kā flight_destid un flight_originid.
 7. Noklikšķiniet uz Saglabāt.

Vienā Analytics īpašumā varat izveidot dinamiskos atribūtus vairākām vertikālēm. Piemēram, vienā Analytics īpašumā varat izveidot dinamiskos atribūtus gan vertikālei “Lidojumi”, gan “Viesnīcas un nekustamo īpašumu īre”.

Tomēr katrā īpašumā katrai vertikālei var izveidot tikai vienu dinamisko atribūtu kopu, kas saistīta ar konkrēto Google Ads klienta ID. Tālāk ir sniegts piemērs.

Analytics īpašums Google Ads klienta ID Dinamiskie atribūti
1. Analytics īpašums 650-555-1212 Lidojumi
1. Analytics īpašums 650-555-1212 Viesnīcas un nekustamo īpašumu īre

Ja iepriekš sniegtajā piemērā mēģināsit izveidot papildu dinamisko atribūtu kopu vertikālei “Lidojumi”, Analytics atjauninās esošo, nevis izveidos jaunu kopu.

Ja Analytics kontā vienai vertikālei ir nepieciešamas vairākas dinamisko atribūtu kopas, kas saistītas ar vienu Google Ads klienta ID, jums ir jāizmanto atšķirīgs īpašums katrai kopai. Tālāk ir sniegts piemērs.

Analytics īpašums Google Ads klienta ID Dinamiskie atribūti
1. Analytics īpašums 650-555-1212 Lidojumi
2. Analytics īpašums 650-555-1212 Lidojumi

 

 

Vertikāļu atribūtu piemēri

Katrā no tālāk norādītajām sadaļām ir parādīts, kā konfigurēt katras vertikāles obligātos un neobligātos atribūtus.

Mazumtirdzniecība

Kā lauka “Produkta ID” vērtību varat iestatīt arī Product SKU (nevis ecomm_prodid).

Izglītība

Lidojumi

Viesnīcas un nekustamo īpašumu īre

Vakances

Vietējie darījumi

Nekustamais īpašums

Ceļošana

Pielāgots

 

Nākamā darbība

Dinamiskā atkārtotā mārketinga kampaņas izveide pakalpojumā Google Ads

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?