Unifikace návštěv

Přečtěte si, co je to unifikace návštěv a jak ji zapnout nebo vypnout.

Unifikace návštěv vám umožní přiřadit požadavky na server k určitému ID ještě před tím, než jim je přiřazeno User ID.

Obsah tohoto článku:

Unifikace návštěv je nastavení funkce User ID. Umožňuje spojit s určitým ID požadavky na server, které byly shromážděny ještě před tím, než bylo dané User ID přiděleno. K těmto požadavkům na server však muselo dojít v rámci stejné návštěvy, při které byla konkrétní hodnota ID přidělena poprvé. Když je unifikace návštěv vypnutá, dají se s určitým ID spojit jen požadavky na server, které jsou shromážděny, když je User ID explicitně přiděleno.

Aktivace a deaktivace unifikace návštěv

Když funkci User ID nastavujete, je unifikace návštěv ve výchozím nastavení zapnutá. Během nastavování ji můžete vypnout a můžete ji také kdykoli vypnout nebo zapnout podle tohoto návodu.

Vypnutí nebo zapnutí unifikace návštěv ve službě s aktivovanou funkcí User ID:

 1. Přihlaste se k účtu Analytics.
 2. Klikněte na Správce a vyberte požadovanou službu.
 3. Klikněte na User ID.
 4. Klikněte na Krok 2.
 5. Klikněte na přepínač ZAP./VYP.

Jak se unifikace návštěv projeví ve vašich údajích

Tyto příklady nabízí srovnání, které návštěvy (a údaje o nich) lze k User ID přiřadit za situace, kdy je unifikace návštěv vypnutá nebo zapnutá.

Google Analytics můžete používat s řadou různých technologií. Také funkci User ID lze implementovat různými způsoby. Tyto ukázky ale vysvětlují unifikaci návštěv za situace, kdy se Analytics používá na webu a User ID je přiřazeno prostřednictvím přihlášení k účtu.

Obdélníky na obrázcích představují jednotlivé návštěvy, čísla na nich zase počet různých návštěv. Vyplněný obdélník označuje, kdy je přiděleno User ID. User ID bylo například přiděleno celé době trvání návštěv 3 a 6, návštěvám 2 a 4 ale jenom částečně. Čárkované čáry označují, které návštěvy (nebo jejich části) jsou spojené s User ID.

Když je unifikace návštěv vypnutá

Illustration of session data that can be connected together when session stitching is off.
Když je unifikace návštěv vypnutá, NEJSOU požadavky na server v rámci návštěvy, při níž dojde k nastavení User ID, následně spojovány s žádným ID.
Kliknutím získáte podrobnosti o tom, co se děje v rámci jednotlivých návštěv
 • Návštěva 1: Uživatel váš web navštíví, ale nepřihlásí se k žádnému účtu. User ID není přiděleno a požadavky na server nejsou spojeny s žádným ID.
 • Návštěva 2: Uživatel navštíví váš web a v polovině návštěvy se přihlásí k některému účtu. Je přiděleno konkrétní ID. S tímto ID nebudou spojeny požadavky na server, které byly shromážděny ještě před jeho přidělením. Požadavky na server shromážděné po jeho přidělení s ním spojeny budou.
 • Návštěva 3: Uživatel je přihlášen po celou dobu trvání návštěvy. User ID je přiděleno a dané ID bude spojeno se všemi požadavky na server v rámci dané návštěvy.
 • Návštěva 4: Uživatel je na začátku návštěvy přihlášen, ale v půli návštěvy se odhlásí. S ID budou spojeny veškeré požadavky na server shromážděné po dobu, kdy byl uživatel přihlášen, ale žádné požadavky na server shromážděné po odhlášení uživatele.
 • Návštěva 5: Uživatel je po celou dobu trvání návštěvy odhlášen. User ID není přiděleno a požadavky na server nejsou spojeny s žádným ID.
 • Návštěva 6: Uživatel je přihlášen po celou dobu trvání návštěvy. S daným ID budou spojeny všechny požadavky na server v rámci dané návštěvy.

Když je unifikace návštěv zapnutá

Illustration of session data that can be connected together when session stitching is on.
Když je unifikace návštěvy zapnutá, jsou všechny požadavky na server v rámci celé návštěvy, při níž dojde k přiřazení User ID, následně spojeny s určitým ID.
Podrobnosti o tom, co se děje v rámci jednotlivých návštěv
 • Návštěva 1: Uživatel váš web navštíví, ale nepřihlásí se k žádnému účtu. User ID není přiděleno a požadavky na server nejsou spojeny s žádným ID.
 • Návštěva 2: Uživatel navštíví váš web a v polovině návštěvy se přihlásí k některému účtu. Je přiděleno konkrétní ID. S tímto ID budou spojeny všechny požadavky na server z dané návštěvy.
 • Návštěva 3: Uživatel je přihlášen po celou dobu trvání návštěvy. User ID je přiděleno a dané ID bude spojeno se všemi požadavky na server v rámci dané návštěvy.
 • Návštěva 4: Uživatel je na začátku návštěvy přihlášen, ale v půli návštěvy se odhlásí. S ID budou spojeny veškeré požadavky na server shromážděné po dobu, kdy byl uživatel přihlášen, ale žádné požadavky na server shromážděné po odhlášení uživatele.
 • Návštěva 5: Uživatel je po celou dobu trvání návštěvy odhlášen. User ID není přiděleno a žádné požadavky na server s ním nejsou spojeny.
 • Návštěva 6: Uživatel je přihlášen po celou dobu trvání návštěvy. User ID je přiděleno a všechny požadavky na server v rámci dané návštěvy s ním jsou spojeny.
Co ve výběru dat User ID bude zahrnuto, když unifikaci návštěv zapnete?

Výběr dat User ID bude obsahovat pouze požadavky, které předcházely požadavku, jemuž bylo v rámci návštěvy přiděleno User ID. Příklady:

 • Požadavek 1 – žádné User ID.
 • Požadavek 2 – žádné User ID.
 • Požadavek 3 – User ID přiděleno. První ověřený požadavek.
 • Požadavek 4 – žádné User ID.
 • Požadavek 5 – User ID přiděleno.

Požadavek 4 (neověřený požadavek na server) ve výběru dat User ID zahrnut nebude, protože následoval až po požadavku, kterému bylo přiřazeno User ID.

 • Unifikace návštěv se provádí během každodenního zpracování údajů. Zpracování začíná každý den v pět hodin ráno (nejzápadnějšího časového pásma vybraného v libovolném výběru dat s přehledem, který je s danou službou spojen).
 • Pro aktuální den může být ve výběrech dat s User ID uvedeno více přímých návštěv a přímých tržeb, protože unifikace návštěv ještě neproběhla. To je způsobeno tím, že údaj o odkazující stránce kampaně se odesílá během prvního požadavku na server v rámci návštěvy, kdy uživatel ještě nebyl přihlášen. Unifikace s údaji o odkazujících stránkách probíhá denně v 5:00 nejzápadnějšího časového pásma vaší lokality.
Unifikace návštěv je dostupná jen u služeb s aktivovanou funkcí User ID. Další informace:
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?