O funkci User ID

Přiřaďte údaje o různých zařízeních, návštěvách a interakcích ke správným uživatelům.

User ID umožňuje přiřadit jedinečný identifikátor údajům o interakcích uživatele z různých zařízení a relací.

Protože se v přehledech Analytics každé jedinečné User ID považuje za unikátního uživatele, získáte o uživatelích přesnější údaje, které jsou věrnějším obrazem skutečnosti. Když do Analytics odesíláte ID a související údaje v rámci několika návštěv, umožní vám to zařadit různé akce uživatelů do kontextu a analyzovat dlouhodobé vztahy.

Jak User ID funguje – přehled

Funkce User ID umožňuje přiřadit jedné nebo více návštěvám (a veškerým aktivitám v rámci těchto návštěv) jedinečné a trvalé ID, které se bude odesílat do Analytics.

Pokud chcete funkci User ID implementovat, musíte mít možnost generovat vlastní unikátní ID a konzistentně je přidělovat uživatelům. Tato čísla musíte také uvádět vždy, když odesíláte nějaké údaje do Analytics.

Můžete například jako hodnoty pro funkci User ID službě Analytics odesílat jedinečná ID vygenerovaná vaším autentizačním systémem. Každou interakci, například kliknutí na odkaz nebo pohyb po stránce či obrazovce, k nimž dojde v době, kdy je ID přiděleno, lze prostřednictvím funkce User ID odeslat do služby Analytics a tam přiřadit.

Rozdíl mezi údaji obsahujícími hodnotu User ID a údaji bez ní

V implementaci Analytics, která nevyužívá User ID, se unikátní uživatel započítá při každém zobrazení obsahu v různých zařízení a při každé nové návštěvě. Příklad: Ve standardní implementaci Analytics bude jako akce unikátního uživatele započítáno vyhledávání v telefonu v jeden den, nákup v laptopu o tři dny později a požadavek na zákaznické služby v tabletu za další měsíc. A to i v případě, že všechny tyto akce provede stejný uživatel přihlášený k účtu. I když můžete o všech těchto interakcích a zařízeních získat údaje, nelze zjistit, jestli mezi nimi existuje nějaký vztah. K dispozici budete mít pouze nesouvisející datové body.

Když implementujete User ID, můžete identifikovat souvislosti mezi akcemi a zařízeními a tyto zdánlivě nesouvisející datové body propojit. Stejné tři akce (vyhledávání v telefonu, nákup v laptopu a opětovná interakce na tabletu) předtím vypadaly jako tři nesouvisející akce v nesouvisejících zařízeních. Nyní je lze interpretovat jako tři související akce v souvisejících zařízeních. Díky tomu získáte kontext pro analýzu a budete si moci udělat ucelenější představu o uživatelích a jejich chování.

Unifikace návštěv

Unifikace návštěv je nastavení funkce User ID, které umožňuje přiřadit požadavky na server, zaznamenané před přiřazením hodnoty User ID, k určitému ID. Díky tomu můžete lépe analyzovat chování uživatelů, které způsobilo akci, jež vedla k přidělení User ID. Unifikaci návštěv lze zapnout nebo vypnout. Její nastavení má vliv na to, jaké údaje jsou k hodnotám User ID přiřazovány. Další informace o unifikaci návštěv.

Nastavení funkce User ID

Chcete li funkci User ID nastavit, musíte ji nejprve na účtu Analytics povolit a poté upravit váš měřicí kód.

Pokyny k povolení této funkce na účtu naleznete v přehledu nastavení User ID. Informace o tom, jak přidat User ID do měřicího kódu, naleznete v našich příručkách pro vývojáře:

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?